Προετοιμασία των συσκευών Apple του σχολείου σας για εκμάθηση εξ αποστάσεως

Μάθετε σχετικά με τις εφαρμογές και τους πόρους εκμάθησης εξ αποστάσεως που διατίθενται από την Apple και τρίτα μέρη.

Οι παρακάτω πόροι έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους υπεύθυνους IT να προετοιμάσουν το περιβάλλον για εκμάθηση εξ αποστάσεως.

Προετοιμασία των συσκευών για λήψη στο σπίτι

Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε ποιες από τις συσκευές του σχολείου σας μπορούν να πάρουν οι καθηγητές και οι μαθητές στο σπίτι. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ανάπτυξη συσκευών Apple (MDM) για να διαμορφώσετε γρήγορα τις συσκευές iPad και τους υπολογιστές Mac με περιεχόμενο, ρυθμίσεις και περιορισμούς για την υποστήριξη της εκμάθησης εξ αποστάσεως για τους μαθητές σας. 

Ακολουθούν υποδείξεις που σας βοηθούν να προετοιμάσετε τις συσκευές για εκμάθηση εξ αποστάσεως, ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στο σχολείο.

Για τις συσκευές που έχουν αναπτυχθεί επί του παρόντος σε ένα πρόγραμμα βάσει τάξης, ένας προς έναν

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι οι μαθητές μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως όταν πάρουν τις συσκευές στο σπίτι. 

Για τις συσκευές που έχουν αναπτυχθεί επί του παρόντος ως κοινόχρηστες συσκευές, βάσει τροχήλατου ντουλαπιού

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε μεμονωμένοι μαθητές να μπορούν να πάρουν τις συσκευές στο σπίτι. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα, έτσι ώστε μια ομάδα μαθητών να μπορεί να πάρει στο σπίτι τις συσκευές για ένα χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, να επιστρέψει τις συσκευές για την επόμενη ομάδα μαθητών. Μέσω του MDM, μπορείτε να σβήσετε γρήγορα τις συσκευές και να τις διαμορφώσετε για κάθε ομάδα χρηστών. 

Για μαθητές με προσωπικές συσκευές

Δώστε οδηγίες για χειροκίνητη εγγραφή στο MDM, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετες εφαρμογές και πόρους για χρήση στο σπίτι. Μάθετε πώς να εγγράφετε χειροκίνητα μια συσκευή στο MDM

Διαμόρφωση συσκευών με το MDM

 • Χρησιμοποιήστε την Αυτοματοποιημένη εγγραφή συσκευής για όλες τις συσκευές που ανήκουν στον οργανισμό, έτσι ώστε να πραγματοποιείται πάντα η διαχείρισή τους και η αυτόματη επανεγγραφή τους στο MDM, αν τυχόν σβηστούν.
 • Ενημερώστε όλους τους υπολογιστές Mac και τις συσκευές iPad στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση του macOS και του iPadOS. Αυτό εξασφαλίζει τη συμβατότητα με τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις MDM.
 • Διαμορφώστε τα διαχειριζόμενα Apple ID στο Apple School Manager για να δώσετε στους καθηγητές και τους μαθητές πρόσβαση σε 200 GB δωρεάν χώρου αποθήκευσης στο iCloud για έγγραφα, έργα πολυμέσων και εφεδρικά αντίγραφα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα διαχειριζόμενα Apple ID.
 • Για τους μαθητές που χρησιμοποιούν προσωπικές συσκευές, στείλτε τους κωδικούς επαλήθευσης στο Apple School Manager, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διαχειριζόμενα Apple ID τους για να συνδεθούν στο iCloud. 
 • Διαμορφώστε το Ημερολόγιο για την οργάνωση των ημερών των μαθητών σας και για να παραμένουν προσηλωμένοι στην εργασία τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις φορτίου MDM ημερολογίου.
 • Αναπτύξτε τις βασικές εφαρμογές που χρειάζονται οι καθηγητές και οι μαθητές για να συνεχίσουν την εκμάθηση από το σπίτι. Οι εφαρμογές μπορούν να διανεμηθούν εξ αποστάσεως μέσω του Apple School Manager και του MDM. Μάθετε πώς να επιλέγετε και να αγοράζετε περιεχόμενο στο Apple School Manager.
 • Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του συστήματος MDM (αν διατίθεται) για να δώσετε στους μαθητές έναν κατάλογο συμπληρωματικών εφαρμογών. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση MDM για να μάθετε αν υποστηρίζεται αυτή η δυνατότητα και τον τρόπο εφαρμογής της.
 • Αν δεν διαθέτετε μια λύση MDM, πάροχοι όπως οι JamfMosyle και Meraki προσφέρουν μεγάλες δοκιμαστικές περιόδους για τη γρήγορη ανάπτυξη της εκμάθησης εξ αποστάσεως.

Για μια επισκόπηση των βασικών εργασιών και των πόρων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση συσκευών Apple, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο. Στα θέματα περιλαμβάνεται η επιλογή ενός μοντέλου ανάπτυξης, η εγγραφή συσκευών στη διαχείριση φορητών συσκευών και η ανάπτυξη βασικών εφαρμογών για μαθητές.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ειδικών για το σχολείο σας

Αν το Apple School Manager είναι συνδεδεμένο με το Σύστημα πληροφόρησης μαθητών (SIS)

Φροντίστε να προσαρμόσετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου για να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε περίοδο κλεισίματος του σχολείου ή εκμάθησης εξ αποστάσεως που προγραμματίζετε. Με αυτόν τον τρόπο, οι κατάλογοι ονομάτων τάξεων συνεχίζουν να συγχρονίζονται στο Apple School Manager. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε το SIS με το Apple School Manager.

Φιλτράρισμα περιεχομένου συσκευών για τους κατάλληλους πόρους

Χρησιμοποιήστε ρυθμίσεις για να εξασφαλίσετε ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πόρους και τηρούν πολιτικές αποδεκτής χρήσης κατά την εκμάθηση στο σπίτι. Για παράδειγμα:

Για μια επισκόπηση του πώς το Apple School Manager συνεργάζεται με μια λύση MDM για την προστασία των συσκευών, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας και την εξατομίκευση συσκευών για υποστήριξη διάφορων στιλ και απαιτήσεων εκμάθησης, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο.

Μείνετε συνδεδεμένοι με εφαρμογές βίντεο και ανταλλαγής μηνυμάτων

Οι καθηγητές και οι μαθητές μπορούν να παραμένουν σε επαφή εξ αποστάσεως μέσω διασκέψεων κειμένου και βίντεο.

Χρήση εφαρμογών παραγωγικότητας και συνεργασίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εφαρμογές, υπηρεσίες και δυνατότητες της Apple που λειτουργούν αποτελεσματικά στην τάξη και σε περιβάλλοντα εκμάθησης εξ αποστάσεως:

 • Με τις Εργασίες,1 οι καθηγητές μπορούν να διανέμουν οτιδήποτε, από ανακοινώσεις και φύλλα εργασιών μέχρι συγκεκριμένες δραστηριότητες εφαρμογών, και να διατηρούν τον έλεγχο της προόδου που σημειώνουν οι μαθητές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Εργασίες.1
 • Το Pages, το Numbers και το Keynote επιτρέπουν στους μαθητές και τους καθηγητές να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας το διαχειριζόμενο Apple ID τους. Μπορείτε να περιορίσετε τη συνεργασία μόνο στα μέλη του οργανισμού σας. Μάθετε πώς μπορείτε να συνεργάζεστε στο Pages, το Numbers και το Keynote.
 • Στο iOS 13.4, οι καθηγητές και οι μαθητές μπορούν να μοιράζονται φακέλους στο iCloud Drive εντός του οργανισμού σας. Οποιοδήποτε άτομο έχει πρόσβαση μπορεί να βλέπει τον φάκελο στο iCloud Drive, να προσθέτει δικά του αρχεία και να λαμβάνει τις τελευταίες εκδόσεις αρχείων, κάτι που είναι ιδανικό για την κοινή χρήση εργασιών ή άλλων πόρων, όπως βίντεο.
 • Η πολυδιεργασία στο iPad επιτρέπει στους καθηγητές και τους μαθητές να εργάζονται σε ένα έγγραφο στο Microsoft Word ή στο Pages, ενώ είναι συνδεδεμένοι με την τάξη μέσω του Google Hangouts ή του Cisco Webex. Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πολυδιεργασία στο iPad.

Τα παρακάτω εργαλεία παραγωγικότητας και συνεργασίας επίσης λειτουργούν με το iPad και το Mac:

 • Το Google G Suite for Education λειτουργεί στο Safari σε macOS και iPadOS και προσφέρει επίσης εγγενείς εφαρμογές του iPad, συμπεριλαμβανομένων των Google Classroom και Google Drive.
 • Οι εφαρμογές του Microsoft Office 365 διατίθενται από το App Store και ενοποιούνται απρόσκοπτα με το iPadOS και το macOS.
 • Τα εργαλεία διάσκεψης, όπως το Cisco WebEx και το Zoom Cloud Meetings ενοποιούνται με τη δυνατότητα Ζωντανής μετάδοσης, η οποία επιτρέπει στους καθηγητές και τους μαθητές να μοιράζονται εύκολα την οθόνη τους ώστε να την βλέπει η τάξη.

Εύρεση περισσότερων εκπαιδευτικών εφαρμογών στο App Store

Το App Store διαθέτει χιλιάδες εφαρμογές που είναι σχεδιασμένες για διδασκαλία και εκμάθηση. Διαθέτουμε επιμελημένες συλλογές με εφαρμογές εκμάθησης εξ αποστάσεως για ιδρύματα και εκπαιδευτικούςεφαρμογές για εκμάθηση από το σπίτι και εφαρμογές που λειτουργούν με τις Εργασίες.1 Διανείμετέ τις με το Apple School Manager, ώστε οι καθηγητές να μπορούν να τις χρησιμοποιούν για να διανέμουν υλικό, να επικοινωνούν με τους μαθητές και να συνεχίζουν να παρέχουν ενδιαφέρουσες εμπειρίες εκμάθησης.

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Πόροι για IT

 • Ο Οδηγός ανάπτυξης για την Εκπαίδευση είναι ένας περιεκτικός πόρος που σας δείχνει πώς να αναπτύσσετε συσκευές Apple στο περιβάλλον εκμάθησής σας για την ανάπτυξη τόσο συσκευών ένας προς έναν όσο και κοινόχρηστων συσκευών.
 • Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τάξεις, να εκχωρήσετε ρόλους και πολλά άλλα στον Οδηγό χρήσης Apple School Manager.
 • Η Apple έχει αναπτύξει μια σειρά από webcast κατ’ απαίτηση για την υποστήριξη επιτυχημένων αναπτύξεων Apple. Θα βρείτε συνεδρίες για προσωπικό IT σχετικά με την ανάπτυξη και τη διαχείριση συσκευών, καθώς και εργαλεία και συνεδρίες προγραμμάτων σπουδών που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη των καθηγητών. Παρακολουθήστε τα διαδικτυακά βίντεο IT and Teaching Tools Webcasts for Education και Getting Started with Apple School Manager, τα οποία διατίθενται στα αγγλικά.
 • Επικοινωνήστε με την Apple και δείτε περισσότερους οδηγούς διαμόρφωσης στη σελίδα «Υποστήριξη για την Εκπαίδευση» της Apple.

Πρόσθετα προγράμματα εκμάθησης και φόρουμ για καθηγητές

 • Η σειρά βίντεο Education Learning Series της Apple είναι πλέον διαθέσιμη για την υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών με πόρους εκμάθησης εξ αποστάσεως. Αυτή η σειρά παρουσιάζεται από τις ομάδες Education Leadership and Learning της Apple. Κάθε βίντεο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις ενσωματωμένες δυνατότητες των προϊόντων της Apple για να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα εκμάθησης εξ αποστάσεως για όλους τους μαθητές.
 • Οι καθηγητές μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα Apple Teacher, ένα δωρεάν, αυτοελεγχόμενο επαγγελματικό πρόγραμμα εκμάθησης, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συσκευές iPad και υπολογιστές Mac που εφαρμόζονται απευθείας σε δραστηριότητες με μαθητές.
 • Το #AppleEDUchat είναι ένα εβδομαδιαίο φόρουμ για εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο όπου μπορείτε να ανταλλάξετε ιδέες, να θέσετε ερωτήσεις και να μάθετε ο ένας από τον άλλον στο Twitter. Πολλές συνομιλίες επικεντρώνονται στη συζήτηση ιδεών εκμάθησης εξ αποστάσεως στο Twitter.

Άλλοι πόροι

1. Η εφαρμογή Εργασίες ονομάζεται «Classwork» στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

2. Ορισμένοι πόροι που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι εκτός των Η.Π.Α.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: