Υποστήριξη για την Εκπαίδευση

Εγγραφή ή σύνδεση

Πρώτα βήματα με το Apple School Manager.

Οδηγός ανάπτυξης για την Εκπαίδευση

Μάθετε πώς να προετοιμάζετε το περιβάλλον σας, να διαμορφώνετε και να αναπτύσσετε τις συσκευές Apple και να ενισχύετε τους εκπαιδευτικούς μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας τους.

Οδηγός χρήσης Apple School Manager

Μάθετε πώς να αναπτύσσετε πολλές συσκευές από ένα σημείο αλλά και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Apple School Manager.

Εφαρμογή «Εργασίες»

Τι νέο υπάρχει

Γνωρίστε τις νέες δυνατότητες και τις βελτιώσεις στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής «Εργασίες».

Οδηγοί χρήσης της εφαρμογής «Εργασίες»

Μάθετε πώς να μοιράζεστε αρχεία και πώς να ενσωματώνετε τις δραστηριότητες της εφαρμογής «Εργασίες» με την ύλη και τις ασκήσεις.

Εφαρμογή «Τάξη»

Τι νέο υπάρχει

Εξερευνήστε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις στην εφαρμογή «Τάξη» για Mac και iPad.

Οδηγός χρήσης για εκπαιδευτικούς

Μάθετε πώς να διαμορφώσετε την τάξη σας, να προβάλετε τις οθόνες των μαθητών σας και να διδάξετε στην εφαρμογή «Τάξη».

Πόροι IT

Διαχείριση των συσκευών σας

Το Apple School Manager εξασφαλίζει έναν γρήγορο και απλοποιημένο τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης συσκευών iOS και macOS στον οργανισμό σας.

Πληροφορίες σχετικά με τον συνενωμένο έλεγχο ταυτότητας

Χρησιμοποιήστε τον συνενωμένο έλεγχο ταυτότητας ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα ονόματα και συνθηματικά τους ως διαχειριζόμενα Apple ID.

Πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση του Συστήματος πληροφόρησης μαθητών

Συνδέστε το υποστηριζόμενο Σύστημα πληροφόρησης μαθητών (SIS) που χρησιμοποιείτε με το Apple School Manager, για να εισαγάγετε πληροφορίες για τους μαθητές, το προσωπικό και τις αίθουσες διδασκαλίας.

Οδηγός χρήσης ανάπτυξης πλατφόρμας Apple

Αναπτύξτε και διαχειριστείτε υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες της Apple στην οργάνωσή σας.

Απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής και διαμόρφωσης συσκευών

Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία εγγραφής στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) και απλοποιήστε τη διαμόρφωση των συσκευών.

Διανομή περιεχομένου στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα

Μάθετε πώς να αναπτύσσετε εφαρμογές και βιβλία που έχετε αγοράσει από την ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» του Apple School Manager.

Χρήση του Apple Configurator στο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα

Αναπτύξτε και διαμορφώστε εύκολα και γρήγορα μία ή δεκάδες συσκευές iPhone, iPad, Apple TV και iPod touch.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το διαχειριζόμενο Apple ID

Μάθετε ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες με το διαχειριζόμενο Apple ID σας, πώς να δημιουργείτε ή να επαναφέρετε το συνθηματικό σας, καθώς και τα βήματα για να συνδεθείτε.

Διαχείριση και πληρωμές

Διασφάλιση πληροφοριών στις επιβλεπόμενες συσκευές

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το Κλείδωμα ενεργοποίησης και τη Λειτουργία απώλειας σε συσκευές, με τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM).

Προγράμματα και τρόποι πληρωμής Apple για την Εκπαίδευση

Μάθετε ποια προγράμματα και ποιοι τρόποι πληρωμής Apple για την Εκπαίδευση διατίθενται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Πληροφορίες για το απόρρητο και την ασφάλεια

Όλα τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου προστασίας του απορρήτου. Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να περιορίζεται η συλλογή δεδομένων, να εκτελείται επεξεργασία επί της συσκευής, όπου αυτό είναι δυνατό, και να παρέχεται διαφάνεια και έλεγχος στον τρόπο κοινοποίησης των πληροφοριών.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια στα προϊόντα Apple για την Εκπαίδευση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λήψη υποστήριξης

Λάβετε βοήθεια για τη χρήση διαχειριζόμενων ID, την ανάπτυξη εφαρμογών ή τη διαχείριση συσκευών.

Υποστήριξη αγορών σε χονδρική

Λάβετε βοήθεια για τους μαζικούς λογαριασμούς αγοράς και την τιμολόγηση.

Υποστήριξη εγγραφής AppleCare

Λάβετε βοήθεια σχετικά με την εγγραφή στο Apple School Manager και την ενημέρωση των υπαρχόντων λογαριασμών.

Κοινότητες της Apple

Βρείτε λύσεις για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις για το iPhone, το iPad και το Mac από χρήστες σε όλο τον κόσμο.