Ένα υπόδειγμα λεπτομερούς προβολής Συνοδευτικού υλικού (Integers) για μια τάξη Μαθηματικών που δείχνει λεπτομερή δεδομένα προόδου για την επιλεγμένη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ολοκλήρωσης, του μέσου χρόνου και της κανονικοποιημένης βαθμολογίας για την τάξη. Το στοιχείο «Όλες οι δραστηριότητες» δείχνει ότι 28 μαθητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητες, έχετε να ελέγξετε πέντε δραστηριότητες και ένας μαθητής πρέπει να επαναλάβει την εργασία. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο «Δεδομένα μαθητών» για να εντοπίσετε μαθητές που μπορεί να μένουν πίσω.

Προβολή δεδομένων της προόδου τάξης και μαθητών

Αναθέστε δραστηριότητες Συνοδευτικού υλικού σε εφαρμογές που παρέχουν πρόοδο μαθητών και μετά χρησιμοποιήστε τη λεπτομερή προβολή Συνοδευτικού υλικού και τις προβολές προόδου τάξης και προόδου μαθητών για να δείτε πώς τα πηγαίνουν οι μαθητές.

Προβολή της προόδου τάξης, Συνοδευτικού υλικού και μαθητών στις Εργασίες

Ένα υπόδειγμα συνεργατικού αρχείου ενός μαθητή (Leong Kevin - Probability Lab 3) που δείχνει τις επιλογές του κουμπιού «Κοινή χρήση» της εφαρμογής iWork Numbers.

Κοινή χρήση αρχείων και συνεργασία με μαθητές

Μοιραστείτε αρχεία με μαθητές μεμονωμένα ή με μια ολόκληρη τάξη και μετά συνεργαστείτε με μαθητές στις δραστηριότητες Συνοδευτικού υλικού.

Προσθήκη δραστηριοτήτων στις Εργασίες

Ένα υπόδειγμα προβολής τάξης (Math) που δείχνει τέσσερα Συνοδευτικά υλικά στην προβολή «Προθεσμία»: δύο στην ενότητα «Προθεσμία σήμερα» και δύο στην ενότητα «Προθεσμία τις επόμενες ημέρες». Εκτός από την προβολή «Πρόσφατα», η πλαϊνή στήλη στις Εργασίες περιέχει τέσσερις τάξεις (Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική και Τεχνολογία), τη Βιβλιοθήκη μου με τα Πρόχειρα, τα Αγαπημένα και τις Εισαγωγές και την αρχειοθήκη τάξης Μουσική (2020) για τα σχολεία της περιοχής.

Γρήγορη εμφάνιση όλων των τάξεων και Συνοδευτικών υλικών

Χρησιμοποιήστε την πλαϊνή στήλη στις Εργασίες, για να δείτε όλες τις τάξεις σας, καθώς και οποιαδήποτε πρόσφατα, πρόχειρα και αγαπημένα Συνοδευτικά υλικά. Αν έχετε αφαιρέσει τάξεις στις Εργασίες, μπορείτε επίσης να δείτε τα Συνοδευτικά υλικά στις αρχειοθήκες τάξης στον [οργανισμό σας].

Πληροφορίες για τις τάξεις, τα Συνοδευτικά υλικά και τους μαθητές στις Εργασίες

Για να περιηγηθείτε στον Οδηγό χρήσης για τις Εργασίες, αγγίξτε τον «Πίνακα περιεχομένων» στην αρχή της σελίδας.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον Iστότοπο Υποστήριξης για την Εκπαίδευση.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.