Ένα υπόδειγμα Συνοδευτικού υλικού που δείχνει την πρόοδο τάξης σε δύο δραστηριότητες καθώς και ένα αίτημα για εργασία μαθητών. Στο πάνω μέρος του Συνοδευτικού υλικού, οι Εργασίες εμφανίζουν τον αριθμό των μαθητών που έχουν και δεν έχουν ολοκληρώσει το Συνοδευτικό υλικό. Για να δείτε πώς προοδεύουν οι μαθητές μεμονωμένα, αγγίξτε «Δεν τελείωσαν» ή «Τελείωσαν» πάνω αριστερά. Στα δεδομένα προόδου, οι Εργασίες εμφανίζουν αποτελέσματα για την πρωτεύουσα δραστηριότητα εφαρμογής για όλους τους μαθητές, τον μέσο συνολικό χρόνο που χρειάστηκαν όλοι οι μαθητές για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα και τον αριθμό των μαθητών που ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα.

Προβολή δεδομένων της προόδου τάξης και μαθητών

Αναθέστε δραστηριότητες Συνοδευτικού υλικού σε εφαρμογές που παρέχουν πρόοδο μαθητών, και μετά χρησιμοποιήστε την προβολή της προόδου τάξης ή την προβολή της προόδου μαθητών για να κατανοήσετε καλύτερα πώς τα πηγαίνουν οι μαθητές.

Προβολή της προόδου τάξης και μαθητών στις Εργασίες

Υπόδειγμα ενός συνεργατικού αρχείου ενός μαθητή (Leong Kevin - Probability Lab 3) στο Numbers με τις επιλογές του κουμπιού «Κοινή χρήση» να εμφανίζονται.

Κοινή χρήση αρχείων και συνεργασία με μαθητές

Μοιραστείτε αρχεία με μαθητές μεμονωμένα ή με μια ολόκληρη τάξη και μετά συνεργαστείτε με μαθητές στα στοιχεία Συνοδευτικού υλικού.

Προσθήκη δραστηριότητας στις Εργασίες

Ταμπλό Εργασιών με δύο τάξεις και τέσσερα Συνοδευτικά υλικά στο τμήμα «Προθεσμία εντός των επόμενων 7 ημερών». Για να προβάλετε τους μαθητές σε μια τάξη και τα Συνοδευτικά υλικά της τάξης, αγγίξτε την τάξη στο πάνω μέρος.

Γρήγορη εμφάνιση όλων των τάξεών σας

Χρησιμοποιήστε το ταμπλό για να δείτε όλες τις τάξεις Apple School Manager, καθώς και τα επερχόμενα Συνοδευτικά υλικά που αναθέσατε στους μαθητές σας.

Προβολή των πληροφοριών της τάξης στις Εργασίες

Για να περιηγηθείτε στον Οδηγό χρήσης για τις Εργασίες, κάντε κλικ στον «Πίνακα περιεχομένων» στην αρχή της σελίδας.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Education Support.