Τι νέο υπάρχει στην εφαρμογή «Τάξη»

Μάθετε για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις στην Τάξη για iPad και στην Τάξη για Mac.

Η Τάξη μεταμορφώνει το iPad ή το Mac σας σε ένα ισχυρό βοήθημα διδασκαλίας, το οποίο βοηθάει τους δασκάλους να καθοδηγούν τους μαθητές τους με τα iPad σε ένα μάθημα, να παρακολουθούν την πρόοδό τους και να τους διατηρούν στη σωστή κατεύθυνση. Με την Τάξη, μπορείτε εύκολα να ανοίξετε την ίδια εφαρμογή σε όλες τις συσκευές των μαθητών ταυτόχρονα ή να ανοίξετε διαφορετικές εφαρμογές για κάθε ομάδα μαθητών. Η Τάξη βοηθάει τους δασκάλους να εστιάσουν στη διδασκαλία, ώστε οι μαθητές να εστιάσουν στη μάθηση.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 3.7 για iPad και στην Τάξη 2.7 για Mac

 • Κάντε εύκολα κοινή χρήση αρχείων με μαθητές ως στοιχείο ενέργειας σε ατζέντες
 • Βρείτε γρήγορα ατζέντες με μια νέα προβολή λίστας και δυνατότητα αναζήτησης και ταξινόμησης

Παλαιότερες εκδόσεις

Μάθετε τι νέο υπάρχει στις παλαιότερες εκδόσεις της Τάξης για Mac και της Τάξης για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην εφαρμογή Τάξη 3.6.1 για iPad και στην εφαρμογή Τάξη 2.6.1 για Mac

 • Δημιουργήστε έξυπνα σχέδια μαθήματος χρησιμοποιώντας ατζέντες για να παρακολουθείτε το ημερήσιο πρόγραμμα
 • Αναθέστε ενέργειες για κάθε εργασία στην ατζέντα για να διευκολύνετε ακόμα περισσότερο τη χρήση εργαλείων για την ταυτόχρονη εκμάθηση
 • Αναθέστε αναμενόμενους χρόνους και χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο χρονόμετρο για κάθε ενέργεια με στόχο τη μεγιστοποίηση των λεπτών με οδηγίες
 • Ανοίξτε μια τάξη απευθείας από μια ατζέντα και ξεκινήστε αμέσως
 • Αποθηκεύστε και αντιγράψτε ατζέντες για να τις χρησιμοποιείτε γρήγορα ξανά για την ίδια ή άλλη τάξη
 • Ανοίξτε πολλά παράθυρα Τάξεων για δημιουργία, επεξεργασία και προεπισκόπηση ατζεντών και τάξεων σε πραγματικό χρόνο

Μάθετε για τις απαιτήσεις της Τάξης για τάξεις που συγχρονίζονται με το Apple School Managerτάξεις που συγχρονίζονται με MDM και μη διαχειριζόμενες τάξεις.

Για τη χρήση Τάξης σε macOS Monterey, απαιτείται η Τάξη 2.5 ή νεότερη έκδοση.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.5 για Mac

 • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.4.1 για Mac

Συμμετοχή σε συνεδρίες διδασκαλίας στην Τάξη εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου ή από κοντινή απόσταση μέσω εγγύτητας Bluetooth

 • Οι μαθητές ειδοποιούνται με ένα κουδούνισμα και ένα μπάνερ όταν υπάρχει ένα αίτημα σύνδεσης σε μια εξ αποστάσεως συνεδρία διδασκαλίας στην Τάξη 
 • Τα βελτιωμένα χειριστήρια επιτρέπουν στους μαθητές να αποσυνδεθούν από μια συνεδρία διδασκαλίας εξ αποστάσεως στην Τάξη και να ορίσουν μια ώρα αυτόματης αποσύνδεσης όταν η συσκευή τους μεταβεί σε κατάσταση ύπνου
 • Οι συνεδρίες διδασκαλίας στην Τάξη μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα έναν συνδυασμό μαθητών που συμμετέχουν εξ αποστάσεως και από κοντινή απόσταση

Βελτιωμένη διαχείριση ομάδων και χειριστήρια

 • Χρησιμοποιήστε την πλοήγηση στην πλαϊνή στήλη για να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να επεξεργαστείτε εύκολα ομάδες με λιγότερα πατήματα
 • Χρησιμοποιήστε έξυπνες ομάδες για να δείτε γρήγορα τους μαθητές με βάση τις συνδέσεις εγγύτητας ή εξ αποστάσεως και την εφαρμογή που έχει τεθεί στο προσκήνιο
 • Διαχειριστείτε τις συσκευές των μαθητών με βάση την κατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της συσκευής, της κατάστασης σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης και της χαμηλής μπαταρίας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.4.1 για Mac.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.3 για Mac

 • Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε τάξεις που συγχρονίζονται στο Apple School Manager

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.3 για Mac.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.2 για Mac

 • Αποκτήστε πρόσβαση σε τάξεις που έχουν διαμορφωθεί μέσω του Apple School Manager, αφού συνδεθείτε στη συσκευή σας με ένα διαχειριζόμενο Apple ID
 • Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να προβάλετε τις πληροφορίες μιας τάξης στο Apple TV όταν προσκαλείτε μαθητές να συμμετάσχουν σε μια τάξη που έχει δημιουργηθεί από δάσκαλο
 • Προσαρμόστε το μέγεθος των οθονών των μαθητών συγκλίνοντας ή αποκλίνοντας τα δάχτυλά σας για ζουμ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.2 για Mac.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.1 για Mac

 • Οι δάσκαλοι μπορούν τώρα να αποκρύπτουν την τρέχουσα εφαρμογή στις συσκευές των μαθητών, με επαναφορά των συσκευών iPad στην οθόνη Αφετηρίας και των υπολογιστών Mac στο Finder.
 • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.1 για Mac.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.0 για Mac

 • Διαχειριστείτε υπολογιστές Mac μαθητών που χρησιμοποιούν το macOS Mojave 10.14.4 ή νεότερη έκδοση
 • Περιηγηθείτε σε συνδέσμους με εσωτερικές ιστοσελίδες σε εφαρμογές συμβατές με ClassKit

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.0 για Mac.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 1.0.1 για Mac

Δεν ζητούνται πλέον από τους δασκάλους διαπιστευτήρια διαχειριστή όταν οι μαθητές συνδέονται σε συνεδρίες διδασκαλίας που έχουν δημιουργηθεί από διαχειριστές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 1.0.1 για Mac.

Πληροφορίες για την Τάξη 1.0 για Mac

Η Τάξη είναι πλέον διαθέσιμη για Mac και περιλαμβάνει τις ίδιες δυνατότητες με την έκδοση για iPad.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 1.0 για Mac.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 3.5 για iPad

 • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 3.4.1 για iPad

Συμμετοχή σε συνεδρίες διδασκαλίας στην Τάξη εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου ή από κοντινή απόσταση μέσω εγγύτητας Bluetooth

 • Οι μαθητές ειδοποιούνται με ένα κουδούνισμα και ένα μπάνερ όταν υπάρχει ένα αίτημα σύνδεσης σε μια εξ αποστάσεως συνεδρία διδασκαλίας στην Τάξη 
 • Τα βελτιωμένα χειριστήρια επιτρέπουν στους μαθητές να αποσυνδεθούν από μια συνεδρία διδασκαλίας εξ αποστάσεως στην Τάξη και να ορίσουν μια ώρα αυτόματης αποσύνδεσης όταν η συσκευή τους μεταβεί σε κατάσταση ύπνου
 • Οι συνεδρίες διδασκαλίας στην Τάξη μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα έναν συνδυασμό μαθητών που συμμετέχουν εξ αποστάσεως και από κοντινή απόσταση

Βελτιωμένη διαχείριση ομάδων και χειριστήρια

 • Χρησιμοποιήστε την πλοήγηση στην πλαϊνή στήλη για να δημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να επεξεργαστείτε εύκολα ομάδες με λιγότερα πατήματα
 • Χρησιμοποιήστε έξυπνες ομάδες για να δείτε γρήγορα τους μαθητές με βάση τις συνδέσεις εγγύτητας ή εξ αποστάσεως και την εφαρμογή που έχει τεθεί στο προσκήνιο
 • Διαχειριστείτε τις συσκευές των μαθητών με βάση την κατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της συσκευής, της κατάστασης σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης και της χαμηλής μπαταρίας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 3.4.1 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 3.3 για iPad

 • Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε τάξεις που συγχρονίζονται στο Apple School Manager

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 3.3 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 3.2 για iPad

 • Αποκτήστε πρόσβαση σε τάξεις που έχουν διαμορφωθεί μέσω του Apple School Manager, αφού συνδεθείτε στη συσκευή σας με ένα διαχειριζόμενο Apple ID
 • Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να προβάλετε τις πληροφορίες μιας τάξης στο Apple TV όταν προσκαλείτε μαθητές να συμμετάσχουν σε μια τάξη που έχει δημιουργηθεί από δάσκαλο
 • Προσαρμόστε το μέγεθος των οθονών των μαθητών συγκλίνοντας ή αποκλίνοντας τα δάχτυλά σας για ζουμ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 3.2 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 3.1.1 για iPad

 • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 3.1.1 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 3.1 για iPad

 • Οι δάσκαλοι μπορούν τώρα να αποκρύπτουν την τρέχουσα εφαρμογή στις συσκευές των μαθητών, με επαναφορά των συσκευών iPad στην οθόνη Αφετηρίας και των υπολογιστών Mac στο Finder.
 • Υποστήριξη λειτουργίας «Σκούρα εμφάνιση»
 • Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης επιδιορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 3.1 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 3.0 για iPad

 • Διαχειριστείτε υπολογιστές Mac μαθητών που χρησιμοποιούν το macOS Mojave 10.14.4 ή νεότερη έκδοση
 • Περιηγηθείτε σε συνδέσμους με εσωτερικές ιστοσελίδες σε εφαρμογές συμβατές με ClassKit

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 3.0 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.3.1 για iPad

 • Βελτιωμένη αξιοπιστία των μαθητών που παίρνουν μέρος σε μια συνεδρία διδασκαλίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.3.1 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.3 για iPad

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.2 για iPad

 • Η πλοήγηση προσφέρει πλέον την επιλογή Κλειδώματος της συσκευής του μαθητή στην επιλεγμένη εφαρμογή.
 • Νέος περιορισμός του iOS επιβάλλει τη συγκατάθεση του δασκάλου, προκειμένου να αποχωρήσει μια επιτηρούμενη συσκευή μαθητή από μάθημα που δημιουργήθηκε από δάσκαλο

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.2 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.1 για iPad

 • Όταν ο δάσκαλος ολοκληρώνει μια συνεδρία διδασκαλίας, εμφανίζεται μια νέα οθόνη η οποία παρουσιάζει μια σύνοψη της δραστηριότητας των μαθητών σε χρονολογική σειρά, πριν από την επιστροφή του δασκάλου στον επιλογέα τάξης.
 • Κοινοποιήστε διευθύνσεις URL, έγγραφα, εικόνες και πολλά ακόμη σε μεμονωμένους μαθητές ή ομάδες χρησιμοποιώντας τη νέα λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης στο iOS 11.
 • Τρεις νέοι περιορισμοί στο Προφίλ διαμόρφωσης σάς δίνουν τη δυνατότητα να ορίζετε, να διαμορφώνετε ή να επιβάλλετε τις ρυθμίσεις «Είσοδος σε τάξεις», «Κλείδωμα εφαρμογών και συσκευής» και «AirPlay και προβολή οθόνης» για τις τάξεις που έχουν δημιουργηθεί από δασκάλους, ώστε να αντιστοιχούν στη συμπεριφορά των τάξεων που έχουν δημιουργηθεί από διαχειριστές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.1 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 2.0 για iPad

 • Δημιουργία τάξεων εντός της Τάξης και δυνατότητα πρόσκλησης συμμετοχής μαθητών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση
 • Κοινοποίηση εγγράφων και συνδέσμων στις συσκευές των μαθητών μέσω του AirDrop (αντικαθιστά την επέκταση κοινής χρήσης της Τάξης)
 • Οι μαθητές μπορούν να κοινοποιούν έγγραφα και συνδέσμους στους δασκάλους τους μέσω του AirDrop
 • Σίγαση ήχου στις συσκευές των μαθητών

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 2.0 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 1.1.2 για iPad

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο σε μερικές περιπτώσεις εμπόδιζε την Τάξη να εντοπίσει συσκευές μαθητών σε κοντινή απόσταση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 1.1.2 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 1.1.1 για iPad

 • Βελτιωμένη υποστήριξη για συσκευές Apple TV που προστατεύονται με κωδικό.
 • Επεξεργασία μιας ομάδας, ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία Slide Over ή Split View.
 • Φιλτράρισμα εφαρμογών με βάση το όνομά τους στο παράθυρο διαλόγου «Άνοιγμα εφαρμογής».

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις της Τάξης 1.1.1 για iPad.

Τι νέο υπάρχει στην Τάξη 1.1 για iPad

 • Μια νέα επέκταση κοινής χρήσης σάς επιτρέπει να στέλνετε συνδέσμους από το Safari και άλλες εφαρμογές μέσω του φύλλου κοινής χρήσης.
 • Μετάβαση στα μαθήματα iTunes U
 • Προσθήκη και κατάργηση μαθητών από ομάδες που έχουν δημιουργηθεί από δασκάλους

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις της Τάξης 1.1 για iPad

Πληροφορίες για την Τάξη 1.0 για iPad

Αναθέστε κοινόχρηστα iPad σε μαθητές

 • Όταν διαμορφωθεί, η Τάξη συνδέεται στις κοντινές συσκευές των μαθητών.
 • Η Τάξη αναθέτει με έξυπνο τρόπο τον σωστό μαθητή σε κάθε κοινόχρηστο iPad, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποίησε ο μαθητής την τελευταία φορά.
 • Όταν οι μαθητές τελειώσουν, ο δάσκαλος μπορεί να τους αποσυνδέσει εύκολα, ώστε να προετοιμάσει κάθε κοινόχρηστο iPad για την επόμενη τάξη.

Ξεκινήστε, εστιάστε ή διακόψτε την εργασία των μαθητών

 • Ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή, ιστότοπο ή βιβλίο στις συσκευές των μαθητών με ένα πάτημα
 • Κλειδώστε τις συσκευές, ώστε να χρησιμοποιούν μόνο μία εφαρμογή, για να βοηθήσετε τους μαθητές να συγκεντρωθούν
 • Κλειδώστε τις οθόνες, για να διακόψετε προσωρινά την εργασία ή να βοηθήσετε την τάξη να εστιάσει την προσοχή της

Δείτε τι βλέπουν οι μαθητές με την Προβολή οθόνης

 • Δείτε μια προεπισκόπηση όλων των οθονών των μαθητών ταυτόχρονα
 • Εστιάστε σε μία οθόνη μαθητή
 • Οι μαθητές ενημερώνονται όταν οι οθόνες τους παρακολουθούνται

Μοιραστείτε τις εργασίες των μαθητών στο Apple TV της αίθουσας διδασκαλίας

 • Παρουσιάστε την εξαιρετική δουλειά των μαθητών σας στην τάξη
 • Χρησιμοποιήστε το AirPlay, για να παρουσιάσετε ασύρματα την οθόνη ενός μαθητή
 • Οι μαθητές ενημερώνονται όταν οι οθόνες τους προβάλλονται

Επαναφέρετε συνθηματικά που έχουν ξεχάσει οι μαθητές σας απευθείας από την αίθουσα διδασκαλίας

 • Επαναφέρετε το συνθηματικό ενός διαχειριζόμενου Apple ID χωρίς να καλέσετε το τμήμα IT

Οργανώστε τις συσκευές των μαθητών χρησιμοποιώντας ομάδες

 • Η Τάξη δημιουργεί αυτόματα ομάδες μαθητών ανάλογα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν
 • Οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες, ώστε να χωρίσουν τους μαθητές σε ομάδες έργων
 • Εκτελέστε ενέργειες σε ολόκληρες ομάδες ή σε μεμονωμένους μαθητές εντός ομάδων

Ιδανικό για χρήση σε συσκευές 1:1 και κοινόχρηστα iPad μαθητών

 • Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται μόνο στο τοπικό δίκτυο
Ημερομηνία δημοσίευσης: