Οδηγός χρήσης για την Τάξη

για το macOS Mojave

Δημιουργία τάξης.

Γρήγορη δημιουργία τάξης

Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια τάξη και να προσκαλέσετε άλλα άτομα σε αυτήν.

Τρόπος δημιουργίας της πρώτης σας τάξης

Προβολή οθονών μαθητών

Προβολή οθονών

Προβάλλετε τις οθόνες των μαθητών σας για να τους βοηθήσετε να παραμένουν συγκεντρωμένοι.

Τρόπος προβολής των οθονών όλων των μαθητών σας

Άνοιγμα ιστοσελίδας ή βιβλίου EPUB για μαθητές.

Άνοιγμα ιστοσελίδας βιβλίου EPUB ή PDF για μαθητές

Ανοιξτε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ένα βιβλίο EPUB ή ένα PDF για να βοηθήσετε τους μαθητές να μάθουν για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Τρόπος ανοίγματος σελιδοδείκτη ιστοσελίδας, κεφαλαίου EPUB ή PDF

Για περιήγηση στον Οδηγό χρήσης για την Τάξη για Mac, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.