Πληροφορίες σχετικά με την προστασία απορρήτου και την ασφάλεια για προϊόντα Apple στην εκπαίδευση

Στην Apple, πιστεύουμε ότι το ιδιωτικό απόρρητο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, γι' αυτό κάθε προϊόν Apple είναι σχεδιασμένο από τη βάση του ώστε να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες και να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να επιλέγει τι θα κοινοποιεί και σε ποιον. Γι' αυτόν τον λόγο, όλα τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου προστασίας του απορρήτου. Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να περιορίζεται η συλλογή και η χρήση δεδομένων, να εκτελείται επεξεργασία επί της συσκευής, όπου αυτό είναι δυνατό, και να παρέχεται διαφάνεια και έλεγχος στον τρόπο κοινοποίησης των πληροφοριών.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη Δέσμευση της Apple για την προστασία του απορρήτου.

MacBook Pro που εμφανίζει τη σελίδα σύνδεσης στο Apple School Manager, μαζί με δύο συσκευές iPad που χρησιμοποιούν και οι δύο την εφαρμογή Εργασίες.

Διαβάστε παρακάτω και χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας για σχολεία, τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα δεδομένα των μαθητών, καθώς και για να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και πόρους για σχολεία και γονείς.

Εφαρμογές και υπηρεσίες για σχολεία

Η Apple έχει αναπτύξει ισχυρά εργαλεία ειδικά για χρήση στα σχολεία, με στόχο να υποστηρίζει τους διαχειριστές IT στις αναπτύξεις τους, τους εκπαιδευτικούς και τους δασκάλους στις ροές εργασίας τους στις τάξεις και για να παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία εκμάθησης σε κάθε μαθητή.

 • Το Apple School Manager είναι μια δωρεάν υπηρεσία με βάση τον ιστό που βοηθά τους διαχειριστές IT να αναπτύσσουν iPad και Mac σε σχολεία, να δημιουργούν λογαριασμούς Διαχειριζόμενων Apple ID για τους μαθητές και το προσωπικό, να καταρτίζουν καταλόγους ονομάτων των τάξεων για τις εφαρμογές Εργασίες και Τάξη, να ενεργοποιούν τη δυνατότητα «Πρόοδος μαθητή» και να διαχειρίζονται εφαρμογές και βιβλία για διδασκαλία και εκμάθηση. Το Apple School Manager συνιστά τη βάση για τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές εκπαίδευσης της Apple. 
 • Οι λογαριασμοί Διαχειριζόμενων Apple ID δημιουργούνται, ανήκουν και ελέγχονται από τα σχολεία, ώστε να παρέχουν στους μαθητές πρόσβαση στις δυνατότητες iCloud Drive, Βιβλιοθήκη φωτογραφιών, Εφεδρικό αντίγραφο, Εργασίες και Κοινόχρηστο iPad. Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό εκμάθησης και στις εργασίες που έχουν δημιουργήσει από οποιαδήποτε συσκευή. 
 • Το Κοινόχρηστο iPad είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει σε πολλούς μαθητές να χρησιμοποιούν το ίδιο iPad, ενώ εξασφαλίζεται μια προσωπική εμπειρία εκμάθησης και τα δεδομένα κάθε μαθητή διατηρούνται ξεχωριστά και ασφαλή. 
 • Η εφαρμογή Εργασίες επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να μοιράζονται και να λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό, να ελέγχουν την πρόοδο των μαθητών και να παρέχουν άμεσα σχόλια, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εξατομικεύουν τη διδασκαλία. Η εφαρμογή Εργασίες παρέχει μια σαφή εικόνα της προόδου που πραγματοποιούν οι μαθητές στις εργασίες τους, ώστε ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πάντα αν ένας μαθητής χρειάζεται μια πρόσθετη πρόκληση ή πρόσθετη βοήθεια. Και οι μαθητές μπορούν από ένα σημείο να βλέπουν και να υποβάλλουν τις εργασίες τους, καθώς και να ελέγχουν τη δική τους πρόοδο.
 • Η εφαρμογή Τάξη επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται τις συσκευές iPad και τους υπολογιστές Mac των μαθητών στην τάξη, βοηθώντας τους να καθοδηγούν τους μαθητές σε ένα μάθημα ανοίγοντας εφαρμογές και συνδέσμους για αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν εύκολα έγγραφα από όλους στην τάξη και να παρακολουθούν την εργασία των μαθητών βλέποντας την οθόνη τους.

Οι ισχυρές εφαρμογές παραγωγικότητας και δημιουργικότητας στο iPad και στο Mac βοηθούν τους μαθητές να εκφραστούν με μοναδικούς τρόπους.

 • Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote είναι ιδανικές για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς μπορούν να δημιουργούν όμορφες αναφορές και βιβλία, εύστοχα υπολογιστικά φύλλα και εκπληκτικές παρουσιάσεις. Οι μαθητές μπορούν να εργάζονται ατομικά ή να χρησιμοποιούν τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο για να συνεργάζονται σε ένα έργο.
 • Οι εφαρμογές GarageBand, iMovie και Clips επιτρέπουν στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συνθέτουν μουσική, να επεξεργάζονται ντοκιμαντέρ ή να εγγράφουν σύντομα κλιπ βίντεο.
 • Το Swift Playgrounds στο iPad καθιστά την έναρξη χρήσης της Swift, της ισχυρής γλώσσας προγραμματισμού μας, διασκεδαστική και διαδραστική. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών Everyone Can Code (Όλοι μπορούν να προγραμματίζουν) περιλαμβάνει μαθήματα στο iPad και στο Mac, καθώς και οδηγούς για εκπαιδευτικούς και εφαρμογές, για να κάνει τη διδασκαλία προγραμματισμού εύκολη υπόθεση, επειδή πιστεύουμε ότι ο προγραμματισμός είναι απαραίτητη δεξιότητα. Η εκμάθηση προγραμματισμού διδάσκει στους μαθητές πώς να λύνουν προβλήματα, να συνεργάζονται με δημιουργικούς τρόπους και να αναπτύσσουν εφαρμογές που υλοποιούν τις ιδέες τους. 

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα Apple για την εκπαίδευση.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα των μαθητών

Πιστεύουμε ότι το απόρρητο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Προστατεύουμε το απόρρητο όλων των πελατών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Οι πληροφορίες, όπως το πού χρησιμοποιούν το iPad, ποιους ιστότοπους επισκέπτονται και ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν, είναι προσωπικές πληροφορίες τις οποίες δεν θέλουμε και δεν χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες. Για αυτόν τον λόγο, όλα τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, όπως το Apple School Manager, οι Εργασίες και τα Διαχειριζόμενα Apple ID, διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου για την προστασία του απορρήτου. Δεν πουλάμε τις πληροφορίες των μαθητών και δεν τις κοινοποιούμε ποτέ σε τρίτους για να τις χρησιμοποιήσουν για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Επιπλέον, δεν δημιουργούμε ποτέ προφίλ με βάση το email ή την περιήγηση στον Ιστό των μαθητών.

Διαβάστε την Επισκόπηση προστασίας απορρήτου για γονείς

Δεδομένα μαθητών που σχετίζονται με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Apple για την εκπαίδευση

Όταν τα σχολεία χρησιμοποιούν το Apple School Manager για να επιτρέψουν την πρόσβαση των μαθητών σε υπηρεσίες, η Apple ενεργεί ως η εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους του σχολείου. Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος των δεδομένων των μαθητών παραμένει στο σχολείο.

Η Apple λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των μαθητών μόνο για λογαριασμό του σχολείου, όπως της ζητείται από το σχολείο. Και όταν τα σχολεία μάς εμπιστεύονται τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών τους, μπορούν να είναι σίγουρα ότι οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν δημιουργούμε προφίλ των μαθητών με βάση την ηλεκτρονική συμπεριφορά τους και δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε πληροφορίες μαθητών για οποιονδήποτε σκοπό.

Το Apple School Manager, η πύλη διαχείρισης της Apple για τους διαχειριστές IT, έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του απορρήτου των μαθητών. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές IT μπορούν να διαμορφώσουν λογαριασμούς Διαχειριζόμενων Apple ID και καταλόγους ονομάτων τάξεων στο Apple School Manager εισάγοντας μόνο ελάχιστα δεδομένα, όπως το όνομα μαθητή και τις τάξεις στις οποίες έχει εγγραφεί. Οι λοιπές πληροφορίες μαθητών που ενδεχομένως έχει το σχολείο στο σύστημα πληροφόρησης μαθητών του δεν εισάγονται, εκτός αν το σχολείο επιλέξει συγκεκριμένα να το κάνει.

Κάθε Διαχειριζόμενο Apple ID που δημιουργείται στο Apple School Manager μπορεί να έχει τις ακόλουθες πληροφορίες συσχετισμένες με αυτό, οι οποίες μπορούν να προβληθούν από το σχολείο στη λίστα λογαριασμών ή όταν ένας λογαριασμός επιλεγεί στο Apple School Manager:

 • Ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που είναι μοναδικό για αυτόν τον λογαριασμό, όνομα, επώνυμο, αντιστοιχισμένη τοποθεσία σχολείου, τάξεις που έχει γίνει εγγραφή, ρόλος (π.χ. μαθητής, εκπαιδευτικός, διαχειριστής κ.λπ.), προέλευση δεδομένων (εισαγωγή SIS, δημιουργία με μη αυτόματο τρόπο, κ.λπ.), ημερομηνία δημιουργίας, ημερομηνία τροποποίησης, επίπεδο τάξης (αν παρέχεται) και διεύθυνση email (αν παρέχεται).
 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Διαχειριζόμενα Apple ID.

Η εφαρμογή Εργασίες βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κοινοποιούν εκπαιδευτικό υλικό και να κατανοούν καλύτερα την πρόοδο των μαθητών στις εφαρμογές και στα βιβλία που χρησιμοποιούν με τους μαθητές. Η εφαρμογή Εργασίες χρησιμοποιεί πληροφορίες μαθητών και καταλόγων ονομάτων τάξεων που διαμορφώνουν οι διαχειριστές IT στο Apple School Manager. Ένα σχολείο μπορεί προαιρετικά να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Πρόοδος μαθητή» στο Apple School Manager, έτσι ώστε οι προγραμματιστές εφαρμογών να μπορούν να κοινοποιούν απόρρητα και με ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς την πρόοδο των μαθητών σε διάφορες δραστηριότητες που ανατίθενται σε περιβάλλοντα διαχειριζόμενα από σχολεία, όπως η ανάγνωση ενός κεφαλαίου ενός βιβλίου, η ολοκλήρωση ενός συνόλου μαθηματικών εξισώσεων ή η ολοκλήρωση ενός κουίζ. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους μαθητές, να κατανοούν καλύτερα την πρόοδο μάθησης στις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί, ενώ επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν πρόσθετες δραστηριότητες ή επιπλέον βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Τα δεδομένα προόδου που κοινοποιούνται στους εκπαιδευτικούς εξαρτώνται από τον τύπο των δεδομένων που δημιουργείται από την εφαρμογή αναφοράς προόδου, ο οποίος καθορίζεται από τον προγραμματιστή της εφαρμογής και μπορεί να περιλαμβάνει τον χρόνο που δαπανήθηκε στη δραστηριότητα με βάση τον χρόνο έναρξης και λήξης, το ποσοστό που ολοκληρώθηκε, τις βαθμολογίες κουίζ, τις υποδείξεις που χρησιμοποιήθηκαν, αριθμητικές τιμές όπως τον αριθμό λέξεων και τους πόντους που κερδήθηκαν ή δυαδικές τιμές όπως «Ναι/Όχι» και «Σωστό/Λάθος». Τουλάχιστον κάθε δραστηριότητα που υποστηρίζει την αναφορά προόδου αποστέλλει δεδομένα σχετικά με τον χρόνο που δαπανήθηκε.

Εκτός από τη δυνατότητα «Πρόοδος μαθητή», ο διαχειριστής IT του σχολείου σας μπορεί να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Βελτίωση των Εργασιών» στο Apple School Manager. Αν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, η Apple μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα των Εργασιών που δεν σας ταυτοποιούν χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως τη μηχανική εκμάθηση για τη βελτίωση της εφαρμογής. Για παράδειγμα, η Apple ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα των Εργασιών με σκοπό την κατανόηση των τάσεων χρήσης, την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη και την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για την εφαρμογή. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα δουν μια γνωστοποίηση στην οθόνη την πρώτη φορά που θα αποκτήσουν πρόσβαση στις Εργασίες μέσω του Διαχειριζόμενου Apple ID τους μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας «Βελτίωση των Εργασιών». 

Το έγγραφο Δεδομένα και επισκόπηση προστασίας απορρήτου για σχολεία παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που η Apple διαχειρίζεται τα δεδομένα και το απόρρητο των μαθητών για Διαχειριζόμενα Apple ID και σχετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Προστασία απορρήτου δεδομένων μαθητών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Apple για την εκπαίδευση είναι σχεδιασμένα με την ίδια ενοποιημένη προσέγγιση για την προστασία απορρήτου που αποτελεί θεμέλιο στη σχεδίαση όλων των προϊόντων υλικού, λογισμικού και των υπηρεσιών της Apple. Δεν δημιουργούμε προφίλ των μαθητών με βάση την ηλεκτρονική συμπεριφορά τους και δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε πληροφορίες μαθητών για οποιονδήποτε σκοπό. Χρησιμοποιούμε τοπική επεξεργασία όποτε είναι δυνατόν και χρησιμοποιούμε τον ελάχιστο όγκο δεδομένων που απαιτείται για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών μας. Παρέχουμε διαφάνεια και έλεγχο σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης των πληροφοριών.

Για παράδειγμα, όταν οι μαθητές βλέπουν προτάσεις QuickType ενώ πληκτρολογούν ένα μήνυμα στον εκπαιδευτικό τους, αυτό γίνεται μέσω ευφυΐας επί της συσκευής και δεν χρειάζεται να σταλούν δεδομένα στους διακομιστές μας. Όταν ένας εκπαιδευτικός βλέπει την οθόνη ενός μαθητή στην εφαρμογή Τάξη ή όταν ένας μαθητής ολοκληρώσει μια εργασία με αναφορά προόδου στην εφαρμογή Εργασίες, ο μαθητής βλέπει μια γνωστοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης του για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Και όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα Διαχειριζόμενα Apple ID τους για να συνεργαστούν σε έγγραφα των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote, μπορούν να συνεργάζονται μόνο με άλλους χρήστες στο σχολείο τους. 

Τα Διαχειριζόμενα Apple ID που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο σχολείο για να πραγματοποιήσουν είσοδο στις συσκευές τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες του iCloud είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να προστατεύουν το απόρρητο των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών σε αγορές και επικοινωνίες. Οι ατομικές αγορές από τις εφαρμογές App Store, Apple Books, Apple TV, Apple Podcasts και Apple Music είναι απενεργοποιημένες, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό και οι εφαρμογές διανέμονται από το σχολείο. Οι πληροφορίες των μαθητών ανήκουν και ελέγχονται από το σχολείο, το οποίο μπορεί να επιλέξει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση υπηρεσιών, όπως των Μηνυμάτων, του FaceTime ή της δυνατότητας «Πρόοδος μαθητή» με την εφαρμογή Εργασίες.

Η εφαρμογή Εργασίες έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει προστασία του απορρήτου των μαθητών. Όταν ένα σχολείο ενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Πρόοδος μαθητή» στο Apple School Manager, τα δεδομένα προόδου των μαθητών κοινοποιούνται μόνο για τις δραστηριότητες που ένας εκπαιδευτικός αναθέτει συγκεκριμένα στο πλαίσιο μιας ανάθεσης με χρήση των Εργασιών και μόνο όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα Διαχειριζόμενα Apple ID που έχουν δημιουργηθεί για αυτούς από το σχολείο τους, στη συσκευή τους. Η πρόοδος των μαθητών σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν τους έχει ανατεθεί με αυτόν τον τρόπο, δεν θα κοινοποιείται, ούτε θα εμφανίζεται. Για παράδειγμα, αν ένας εκπαιδευτικός αναθέσει στους μαθητές να διαβάσουν τον Πρόλογο του έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στο Apple Books και ένας μαθητής διαβάσει επίσης το έργο «Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ», ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός θα βλέπουν δεδομένα προόδου μόνο για τον Πρόλογο, επειδή αυτή η εργασία ανάγνωσης είχε ανατεθεί. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όταν είναι ενεργή η αναφορά προόδου, οι μαθητές θα βλέπουν μια γνωστοποίηση η οποία θα υποδεικνύει ότι γίνεται αναφορά της προόδου τους.

Στο App Store, η Apple απαιτεί οι προγραμματιστές εφαρμογών να συμφωνούν με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών. Έχουμε επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις για όλους τους προγραμματιστές που υιοθετούν το πλαίσιο εργασίας μας για την αναφορά της προόδου των μαθητών με τις Εργασίες, το οποίο ονομάζεται ClassKit. Εκτός από τις τυπικές απαιτήσεις μας για τη δημοσίευση μιας εφαρμογής στο App Store, απαιτούμε οι προγραμματιστές να υιοθετούν το ClassKit μόνο αν η χρήση του ClassKit εκ μέρους τους έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δεν πρέπει να εξυπηρετούν συμπεριφορική διαφήμιση και πρέπει επίσης να παρέχουν μια κατάλληλη πολιτική απορρήτου η οποία να καλύπτει την από μέρους τους πλήρη χρήση των προσωπικών πληροφοριών. 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευση της Apple για την προστασία του απορρήτου σας.

Το έγγραφο Δεδομένα και επισκόπηση προστασίας απορρήτου για σχολεία παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που η Apple διαχειρίζεται τα δεδομένα και το απόρρητο των μαθητών για Διαχειριζόμενα Apple ID και σχετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Το έγγραφο Οδηγός προστασίας απορρήτου για γονείς μπορεί να βοηθήσει γονείς και κηδεμόνες να καταλάβουν με ποιον τρόπο η Apple συμβάλλει στην προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των μαθητών.

Η Σύμβαση για το Apple School Manager παραθέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών μαθητών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την προστασία του απορρήτου δεδομένων ειδικά για τους πελάτες της εκπαίδευσης. 

Προστασία ασφάλειας δεδομένων μαθητών

Όλα τα δεδομένα των μαθητών που αποστέλλονται από το σχολείο στην Apple είναι κρυπτογραφημένα είτε βρίσκονται σε αδράνεια είτε κατά τη μεταφορά τους.

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο iPad ή το Mac, όπως σημειώσεις, έγγραφα ή δημιουργικά έργα, προστατεύονται με κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι ενεργοποιημένη αυτόματα στο iPad, όπου δημιουργείται ένα μοναδικό κλειδί κρυπτογράφησης από τον κωδικό του χρήστη για την προστασία των δεδομένων σε επίπεδο αρχείων με κρυπτογράφηση AES 256 bit. Στο Mac, η κρυπτογράφηση μπορεί να ενεργοποιηθεί με το FileVault.

Το iCloud, υπηρεσία cloud της Apple, διασφαλίζει τις πληροφορίες του χρήστη κρυπτογραφώντας τις κατά τη μεταφορά, αποθηκεύοντάς τις σε κρυπτογραφημένη μορφή και διαφυλάσσοντας τα κλειδιά κρυπτογράφησης στα κέντρα δεδομένων της Apple. Κατά την επεξεργασία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε κέντρο δεδομένων τρίτου μέρους, όπως το Amazon Web Services, η πρόσβαση στα κλειδιά κρυπτογράφησης γίνεται μόνο από λογισμικό της Apple που εκτελείται σε ασφαλείς διακομιστές και μόνο κατά τη διεξαγωγή της απαραίτητης επεξεργασίας. Για πρόσθετο απόρρητο και ασφάλεια, πολλές υπηρεσίες της Apple χρησιμοποιούν διατερματική κρυπτογράφηση, που σημαίνει ότι μόνο ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του και μόνο σε αξιόπιστες συσκευές όπου ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με το Apple ID του.

Μάθετε περισσότερα για την Προστασία απορρήτου και ασφάλεια στο iCloud.

Αποθήκευση και διατήρηση δεδομένων μαθητών

Η Apple αποθηκεύει τα δεδομένα από το Apple School Manager, τα Διαχειριζόμενα Apple ID, τις Εργασίες, και το iCloud σε ασφαλή κέντρα δεδομένων που υπόκεινται σε αυστηρά πρότυπα και απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων. Διατηρούμε τις πιστοποιήσεις σύμφωνα με το ευρέως αναγνωρισμένο και διεθνώς αποδεκτό πρότυπο ISO 27001 για την υποδομή και τα συστήματα cloud, καθώς και το πρότυπο ISO 27018 για την προστασία προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών (PII) σε δημόσιες υπηρεσίες cloud. Μάθετε περισσότερα για τις Πιστοποιήσεις υπηρεσιών διαδικτύου της Apple.

Οι εξουσιοδοτημένοι αρμόδιοι υπάλληλοι των σχολείων μπορούν να δημιουργούν και να διαγράφουν Διαχειριζόμενα Apple ID στο Apple School Manager, όπως απαιτείται, και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με διαγραμμένους λογαριασμούς θα διαγράφονται από τους διακομιστές της Apple εντός 30 ημερών.

Τα δεδομένα προόδου των μαθητών που λαμβάνονται από τις Εργασίες αποθηκεύονται μέχρι ένας μαθητής να αποχωρήσει από μια τάξη, σύμφωνα με τον κατάλογο ονομάτων των τάξεων στο Apple School Manager. Όταν ένας μαθητής ολοκληρώσει μια τάξη και φύγει, τα δεδομένα από αυτήν την τάξη διαγράφονται. Ένας γονέας μπορεί επίσης να ζητήσει από το σχολείο να απενεργοποιήσει την αναφορά προόδου στις Εργασίες για το παιδί του, οπότε και τα αναφερόμενα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν για όλες τις τάξεις θα διαγραφούν. Τα δεδομένα που διαγράφονται από το σχολείο με αυτόν τον τρόπο θα διαγράφονται από τους διακομιστές της Apple εντός 30 ημερών.

Και όταν ένα σχολείο επιθυμεί να διακόψει τη χρήση του Apple School Manager, όλα τα σχετικά δεδομένα μαθητών θα διαγραφούν εντός 180 ημερών, κατά το μέγιστο.

Στοιχεία ελέγχου δεδομένων τοποθεσίας

Η Apple παρέχει στους χρήστες λεπτομερή έλεγχο στον τρόπο διαχείρισης και κοινής χρήσης των δεδομένων τοποθεσίας με εφαρμογές και υπηρεσίες cloud. Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον μαθητή, αν επιτρέπεται από το σχολείο. 

Οι ενσωματωμένες εφαρμογές της Apple, όπως οι Χάρτες, ο Καιρός ή η Κάμερα, πρέπει επίσης να ζητήσουν άδεια για τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων που υποδεικνύουν τοποθεσία. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από την Apple βρίσκονται σε μορφή που δεν ταυτοποιεί τον μαθητή. Οι λοιπές εφαρμογές που γίνονται διαθέσιμες από το σχολείο πρέπει επίσης να ζητούν άδεια πρόσβασης σε δεδομένα τοποθεσίας. Οι μαθητές, όπως όλοι οι πελάτες μας, μπορούν να εγκρίνουν και να ανακαλούν την πρόσβαση για κάθε εφαρμογή που ζητά να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία.

Κάθε φορά που μια εφαρμογή στο iPad χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, εμφανίζεται ένα εικονίδιο βέλους στη γραμμή μενού για να ενημερώσει τον χρήστη ότι γίνεται κοινή χρήση της τοποθεσίας του. 

Η τοποθεσία ενός χρήστη δεν είναι συστηματικά διαθέσιμη στο σχολείο μέσω των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών της Apple. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν ένα σχολείο να ανακτήσει μια χαμένη ή κλεμμένη συσκευή. Σε μια σχολική συσκευή, ένας διαχειριστής MDM μπορεί να ενεργοποιήσει απομακρυσμένα τη Λειτουργία απώλειας. Όταν η Λειτουργία απώλειας είναι ενεργοποιημένη, ο τρέχων χρήστης αποσυνδέεται και η συσκευή δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που μπορεί να προσαρμόσει ο διαχειριστής, όπως η εμφάνιση ενός αριθμού τηλεφώνου για κλήση, αν βρεθεί η συσκευή. Όταν η συσκευή έχει τεθεί σε Λειτουργία απώλειας, ο διαχειριστής μπορεί να ζητήσει από τη συσκευή να στείλει την τρέχουσα τοποθεσία της πίσω στον διακομιστή MDM. Όταν ένας διαχειριστής απενεργοποιήσει τη Λειτουργία απώλειας για μια συσκευή, η τοποθεσία της συσκευής θα αποστέλλεται και ο χρήστης θα ενημερώνεται για αυτήν την ενέργεια. 

Πρόσβαση σε δεδομένα μαθητών από εφαρμογές και υπηρεσίες Apple

Το Apple School Manager επιτρέπει λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασης, στους οποίους μπορούν να εκχωρηθούν σε διαφορετικά άτομα διαφορετικά προνόμια με βάση τον ρόλο τους (π.χ. μαθητής, εκπαιδευτικός, υπεύθυνος διαχείρισης και διαχειριστής IT). Οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές ΙΤ και οι υπεύθυνοι διαχείρισης του σχολείου μπορούν να δημιουργούν νέους λογαριασμούς, να ορίζουν ρόλους και δικαιώματα και να βλέπουν πληροφορίες, όπως όνομα και τάξεις στις οποίες έχει γίνει εγγραφή, για τους υπάρχοντες λογαριασμούς. Μπορούν επίσης να κάνουν επαναφορά σε συνθηματικά και έλεγχο σε λογαριασμούς, όταν απαιτείται.

Τα Διαχειριζόμενα Apple ID υποστηρίζουν τη δυνατότητα το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σχολείου να διεξάγει έλεγχο ενός λογαριασμού μαθητή κατά τη διακριτική ευχέρεια του σχολείου. Αυτή η δυνατότητα τηρεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο που καταγράφει όλους τους ελέγχους. Λειτουργεί μέσω της εκχώρησης σε έναν διαχειριστή ΙΤ, έναν υπεύθυνο διαχείρισης ή έναν εκπαιδευτικό προνομίων ελέγχου στο Apple School Manager, την πύλη ΙΤ της Apple. Τα δικαιώματα ελέγχου λήγουν μετά από οκτώ ώρες. Κατά την περίοδο ελέγχου, ο υπεύθυνος ελέγχου μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο χρήστη που είναι αποθηκευμένο στο iCloud ή σε εφαρμογές που αποθηκεύουν δεδομένα στο iCloud. Ο υπεύθυνος ελέγχου μπορεί επίσης να βλέπει τα δεδομένα προόδου που λαμβάνονται από τις Εργασίες. Όταν ένας λογαριασμός ελέγχεται από το σχολείο, η ενέργεια καταγράφεται και περιέχει χρονική σήμανση με τα διαπιστευτήρια του υπεύθυνου ελέγχου, τα οποία είναι ορατά σε διαχειριστές IT και υπεύθυνους διαχείρισης στο Apple School Manager. Αν είναι απαραίτητο, οι γονείς μπορούν να συνεργάζονται με τη διοίκηση του σχολείου για τον έλεγχο του λογαριασμού των μαθητών τους.

Στις Εργασίες, μόνο ο μαθητής και οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στη λίστα διδασκόντων για ένα μάθημα στο οποίο έχει εγγραφεί ο μαθητής, σύμφωνα με τα δεδομένα καταλόγου ονομάτων στο Apple School Manager του σχολείου, θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προόδου του μαθητή και μόνο αν το σχολείο έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Πρόοδος μαθητή» στο Apple School Manager. Κάθε μαθητής έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του δεδομένα και κάθε καθηγητής έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα προόδου μαθητών για δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη τάξη που διδάσκει. 

Με την εφαρμογή Τάξη, η διαχείριση των συσκευών iPad και των υπολογιστών Mac των μαθητών μπορεί να γίνει μόνο στην τάξη και δεν αποθηκεύονται δεδομένα όταν λήξει μια συνεδρία διδασκαλίας. Ο καθηγητής δεν μπορεί να διαχειρίζεται ή να προβάλλει τις συσκευές των μαθητών εκτός της τάξης. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όταν είναι ενεργοποιημένη η Προβολή οθόνης για την οθόνη ενός μαθητή στην τάξη, εμφανίζεται μια γνωστοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης του που υποδεικνύει ότι γίνεται προβολή της οθόνης. Ένας μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση στις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου καθηγητή που προβάλλει την οθόνη του από τις Ρυθμίσεις στο iPad ή στο Mac που χρησιμοποιεί. Τα σχολεία μπορούν επίσης να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν την Προβολή οθόνης, αν προτιμούν οι καθηγητές να μην προβάλλουν τις οθόνες των μαθητών.

Επιλογή γονέων για εξαίρεση του παιδιού τους από την αναφορά προόδου μαθητών

Ένας γονέας μπορεί να ζητήσει από το σχολείο να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Πρόοδος μαθητή» για το παιδί του σε όλες τις τάξεις του. Τυχόν δεδομένα που είχαν ήδη συλλεχθεί πριν για τον συγκεκριμένο μαθητή θα διαγραφούν. Ο μαθητής θα εξακολουθεί να μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες που ανατίθενται με τις Εργασίες, εάν το επιθυμεί, αλλά δεν θα γίνεται αναφορά της προόδου του.

Περιορισμοί στις διαφημίσεις

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της Apple, όπως η Τάξη και οι Εργασίες, δεν περιέχουν διαφημίσεις. Και το ίδιο ισχύει για τις εφαρμογές δημιουργικότητας και παραγωγικότητας που παρέχουμε, όπως οι εφαρμογές Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie και GarageBand.

Το στοιχείο ελέγχου «Περιορισμός ανίχνευσης» της Apple είναι ενεργοποιημένο για όλα τα Διαχειριζόμενα Apple ID. Έτσι εξασφαλίζεται ότι, ενώ οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα Διαχειριζόμενα Apple ID ενδέχεται να βλέπουν διαφημίσεις βάσει περιεχομένου όταν κάνουν περιήγηση στο Apple News ή το App Store, οι διαφημίσεις δεν είναι ποτέ στοχευμένες με βάση τις πληροφορίες τους.

Οι εφαρμογές στην κατηγορία «Παιδιά» του App Store και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το ClassKit για την αναφορά της προόδου των μαθητών στις Εργασίες απαγορεύεται να προβάλλουν συμπεριφορικές διαφημίσεις στους μαθητές.

Νομικές συμφωνίες μεταξύ του σχολείου, της Apple και των προγραμματιστών εφαρμογών σχετικά με τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών μαθητών

Η Σύμβαση για το Apple School Manager παραθέτει τους όρους σχετικά με τη συλλογή και την αποθήκευση των πληροφοριών μαθητών από την Apple, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την προστασία του απορρήτου δεδομένων ειδικά για τους πελάτες της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η Apple ενεργεί ως η εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται στο Apple School Manager και τις Εργασίες. 

Παρόλο που η Apple εφαρμόζει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τους προγραμματιστές σχετικά με τις εφαρμογές, τα σχολεία πρέπει να αξιολογούν όλες τις εφαρμογές που είναι υποψήφιες για χρήση στην τάξη όσον αφορά την πολιτική απορρήτου τους, ώστε να εξασφαλίσουν τη συμβατότητα με τις πολιτικές και τις νομικές υποχρεώσεις του σχολείου.

Στο App Store, η Apple απαιτεί οι προγραμματιστές εφαρμογών να συμφωνούν με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών. Έχουμε θέσει πρόσθετες απαιτήσεις για όλους τους προγραμματιστές που υιοθετούν το πλαίσιο ClassKit για την αναφορά της προόδου των μαθητών. Εκτός από τις τυπικές απαιτήσεις μας για τη δημοσίευση μιας εφαρμογής στο App Store, απαιτούμε οι προγραμματιστές να υιοθετούν το ClassKit μόνο αν η χρήση του ClassKit εκ μέρους τους έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δεν πρέπει να προβάλλουν συμπεριφορικές διαφημίσεις στην εφαρμογή και πρέπει επίσης να εφαρμόζουν μια κατάλληλη πολιτική απορρήτου που να καλύπτει την από μέρους τους πλήρη χρήση των προσωπικών πληροφοριών.

Ενώ κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται από το σχολείο ενδέχεται να δημιουργεί δεδομένα προόδου μαθητών, όπως βαθμολογίες κουίζ ή πρόοδο ανάγνωσης, κοινοποιούνται στην Apple δεδομένα μόνο από εφαρμογές που έχουν υιοθετήσει το ClassKit και μόνο για σχολεία που έχουν ενεργοποιήσει ρητά τη δυνατότητα «Πρόοδος μαθητή» για το σχολείο τους. 

Αποκάλυψη δεδομένων μαθητών σε τρίτους

Η Apple δεν θα πουλήσει ποτέ τις πληροφορίες των μαθητών και δεν θα τις κοινοποιήσει ποτέ σε τρίτους, ώστε να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Δεν δημιουργούμε ποτέ προφίλ των μαθητών με βάση την ηλεκτρονική συμπεριφορά τους και δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε πληροφορίες μαθητών για σκοπούς άλλους εκτός από την παροχή των σχετικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Οι εφαρμογές που αναφέρουν την πρόοδο των μαθητών με τις Εργασίες δεν έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες τους από την Apple. Τα δεδομένα προόδου που δημιουργούνται από την εφαρμογή αναφοράς προόδου, όπως οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ενός κουίζ ή η πρόοδος που έχει γίνει στην ανάγνωση ενός κεφαλαίου σε ένα βιβλίο, μπορούν να κοινοποιηθούν στις Εργασίες μόνο για τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί με χρήση του πλαισίου εργασίας ClassKit και μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα «Πρόοδος μαθητή» από το σχολείο. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την αναφορά προόδου των μαθητών στις Εργασίες, τα σχολεία ενδέχεται να επιλέξουν να παρέχουν πληροφορίες μαθητών σε έναν προγραμματιστή για τη διαμόρφωση μαθητικών λογαριασμών για πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου μαθητών

Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες της Apple για την εκπαίδευση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους με βάση τους νόμους COPPA και FERPA στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με άλλες ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας του απορρήτου δεδομένων στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου είναι διαθέσιμο το Apple School Manager. 

Οι λογαριασμοί Διαχειριζόμενων Apple ID μπορούν να ζητήσουν ένα αντίγραφο των δεδομένων τους, εάν τους έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα από τον οργανισμό τους στο Apple School Manager. Μάθετε περισσότερα.

Η Apple αποθηκεύει τα δεδομένα από το Apple School Manager, τα Διαχειριζόμενα Apple ID, τις Εργασίες, και το iCloud σε ασφαλή κέντρα δεδομένων που υπόκεινται σε αυστηρά πρότυπα και απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων. Διατηρούμε τις πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001 και 27018 μέσω βασικών συναφών συστημάτων που υποστηρίζουν τις παροχές της Apple για την εκπαίδευση.

Για να τονίσει περαιτέρω τη δέσμευσή της για την προστασία του απορρήτου, η Apple έχει υπογράψει τη Δέσμευση για την προστασία του απορρήτου μαθητών (Student Privacy Pledge) που παρουσίασε το Future of Privacy Forum (FPF) και η ένωση Software & Information Industry Association (SIIA).

Πρόσθετες πληροφορίες για σχολεία και γονείς

Μάθετε περισσότερα σχετικά με πρόσθετους πόρους από την Apple και άλλους οργανισμούς.

Διαχείριση συσκευών μαθητών για σχολεία

Για την υποστήριξη του μαθησιακού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των μαθητών επικεντρωμένων στη μάθηση, τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) για τις συσκευές που ανήκουν στο σχολείο, καθώς και για τις συσκευές που ανήκουν στους μαθητές και τις φέρνουν μαζί τους στο σχολείο. Το λογισμικό MDM καθιστά εύκολο για τους διαχειριστές του σχολείου να διαμορφώνουν ρυθμίσεις και πολιτικές συσκευών για πρόσβαση στο δίκτυο, ασφαλές περιεχόμενο στον Ιστό, ενημερώσεις λογισμικού και πολλά άλλα, καθώς και να διανέμουν τις εφαρμογές και τα βιβλία που χρησιμοποιούν οι μαθητές για μάθηση.

Με αυτόν τον τρόπο, το σχολείο μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι συσκευές διαμορφώνονται για τη βέλτιστη εμπειρία μάθησης, είναι ασφαλείς για χρήση και χωρίς περισπασμούς από εφαρμογές και ιστοσελίδες που δεν εγκρίνει το σχολείο. 

Αν η συσκευή του μαθητή ανήκει στο σχολείο σας, οι ρυθμίσεις, οι περιορισμοί και οι εφαρμογές για iPad και Mac μπορούν να διαμορφωθούν με λογισμικό MDM ή με το Apple Configurator. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να οριστούν ως επιβλεπόμενες, ώστε να μην είναι δυνατή η κατάργηση των ρυθμίσεων. Αν οι μαθητές φέρνουν τις δικές τους συσκευές στο σχολείο, θα πρέπει να συμμετέχουν στο λογισμικό διαχείρισης του σχολείου, για να είναι δυνατή η διαχείριση των συσκευών τους. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον η συσκευή δεν ανήκει στο σχολείο, οι ρυθμίσεις MDM της συσκευής μπορούν να καταργηθούν από έναν μαθητή ή γονέα οποιαδήποτε στιγμή.

Αξιολόγηση της προστασίας απορρήτου και της ασφάλειας των εφαρμογών για την τάξη

Όταν επιλέγετε εφαρμογές για χρήση στο σχολείο, εκτός από την εκπαιδευτική αξία, είναι σημαντικό για τα σχολεία να αξιολογούν και τον τρόπο που μια εφαρμογή, η οποία είναι υποψήφια για χρήση στην τάξη, διαχειρίζεται τα δεδομένα των μαθητών.

Κάθε υποψήφια εφαρμογή πρέπει να έχει μια πολιτική απορρήτου που περιγράφει με διαφάνεια και απλή γλώσσα με ποιον τρόπο ο προγραμματιστής χειρίζεται τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Μια περιγραφή των τύπων δεδομένων που συλλέγονται και, ιδανικά, εάν υπάρχουν μέτρα που λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση της συλλογής δεδομένων. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή πίνακα ενδέχεται να μην χρειάζεται πρόσβαση στην τοποθεσία ενός χρήστη, ενώ μια εφαρμογή χαρτογράφησης να χρειάζεται.
 • Θα αποθηκεύονται τυχόν δεδομένα εκτός της χώρας ή περιοχής προέλευσης; Με ποιον τρόπο ο προγραμματιστής εξασφαλίζει ότι τα κέντρα δεδομένων είναι ασφαλή και αποτρέπεται η παραβίαση δεδομένων; 
 • Είναι κάποια ή όλα τα δεδομένα κρυπτογραφημένα κατά την αποθήκευσή τους; Τα δεδομένα μεταφέρονται με χρήση κρυπτογραφημένων μεθόδων, για παράδειγμα HTTPS, όπως απαιτείται στην Ασφάλεια μεταφοράς εφαρμογών της Apple;
 • Ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για τον ρητό εκπαιδευτικό σκοπό της εφαρμογής; (όχι π.χ. για διαφημίσεις ή για δημιουργία προφίλ);
 • Ο προγραμματιστής κοινοποιεί δεδομένα σε τρίτους; Για ποιον σκοπό;
 • Έχει υπογράψει ο προγραμματιστής τη Δέσμευση για την προστασία του απορρήτου μαθητών;

Σχολικοί πόροι για τη μετάδοση των πρακτικών ασφαλείας και προστασίας απορρήτου στους γονείς

Η Apple έχει αναπτύξει ένα Κιτ επικοινωνίας για να βοηθήσει τους υπεύθυνους στα σχολεία στην επικοινωνία τους με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την πρωτοβουλία μάθησης με την Apple. Το κιτ περιλαμβάνει πρότυπα για μια προσαρμόσιμη παρουσίαση Keynote που οι υπεύθυνοι των σχολείων μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τις συσκέψεις με τους γονείς ή με το συμβούλιο για να διηγηθούν την ιστορία της πρωτοβουλίας τους, από το όραμά τους για τη μάθηση με τη βοήθεια της τεχνολογίας έως τον σχεδιασμό και την εκτέλεση, καθώς και τις στρατηγικές τους για να παραμένουν οι μαθητές ασφαλείς όσο χρησιμοποιούν την τεχνολογία. 

Τα σχολεία μπορούν επίσης να διανέμουν τον Οδηγό προστασίας απορρήτου για γονείς για να βοηθήσουν τους γονείς και τους κηδεμόνες να κατανοήσουν με ποιον τρόπο η Apple βοηθά στην προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των μαθητών.

Επιλογές γονέων για τη διαμόρφωση του iPad και του Mac για το παιδί τους

Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν περιορισμούς, που είναι επίσης γνωστοί ως γονικοί έλεγχοι, για να αποκλείουν ή να περιορίζουν συγκεκριμένες εφαρμογές και δυνατότητες στις συσκευές των παιδιών τους. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να απαγορεύουν περιεχόμενο, όπως ταινίες ή μουσική σύμφωνα με ηλικιακούς χαρακτηρισμούς αξιολόγησης, να αποκλείουν συγκεκριμένες εφαρμογές ή ιστοσελίδες και να απαγορεύουν την κοινή χρήση απόρρητων δεδομένων, όπως είναι η τοποθεσία του παιδιού τους. 

Τα σχολεία συχνά χρησιμοποιούν προφίλ διαμόρφωσης, τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν παρόμοιους περιορισμούς σύμφωνα με την πολιτική τεχνολογίας του σχολείου. Για να μάθετε αν η συσκευή σας διαθέτει προφίλ, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή ή το άτομο που ρύθμισε το προφίλ.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία που παρέχουμε για να βοηθήσουμε τους γονείς να επιλέξουν τι θα μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους με τις συσκευές τους στη σελίδα «Οικογένειες».

Πόροι που βοηθούν τα παιδιά να γίνουν καλοί ψηφιακοί πολίτες

Υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί πόροι που βοηθούν τους μαθητές να γίνουν καλοί ψηφιακοί πολίτες και που καθοδηγούν τα σχολεία και τους γονείς. Για παράδειγμα, ο οργανισμός Common Sense Media διαθέτει υλικό για γονείς, καθώς και για σχολεία. Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν την πολιτική τεχνολογίας του σχολείου τους σχετικά με την αποδεκτή χρήση, το email, την αποθήκευση και τη φόρτιση των συσκευών, την πρόσβαση σε περιεχόμενο και εφαρμογές και πολλά άλλα. 

Σε ένα Apple Store, μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν συνεδρίες για παιδιά και γονείς στο πλαίσιο του προγράμματος «Today at Apple».

Η Common Sense Media παρέχει ένα Πρόγραμμα ψηφιακής αγωγής για σχολεία.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: