Πληροφορίες σχετικά με την προστασία απορρήτου και την ασφάλεια για προϊόντα Apple στην εκπαίδευση

Στην Apple, πιστεύουμε ότι το ιδιωτικό απόρρητο αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, γι' αυτό κάθε προϊόν Apple είναι σχεδιασμένο από τη βάση του ώστε να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες και να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να επιλέγει τι θα κοινοποιεί και σε ποιον. Γι' αυτόν τον λόγο, όλα τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου προστασίας του απορρήτου. Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να περιορίζεται η συλλογή και η χρήση δεδομένων, να εκτελείται επεξεργασία επί της συσκευής, όπου αυτό είναι δυνατό, και να παρέχεται διαφάνεια και έλεγχος στον τρόπο κοινοποίησης των πληροφοριών.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη Δέσμευση της Apple για την προστασία του απορρήτου.

MacBook Pro που εμφανίζει τη σελίδα σύνδεσης στο Apple School Manager, μαζί με δύο συσκευές iPad που χρησιμοποιούν και οι δύο την εφαρμογή Εργασίες.

Διαβάστε παρακάτω και χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας για σχολεία, τον τρόπο που προστατεύουμε τα δεδομένα των μαθητών, καθώς και για να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες και πόρους για σχολεία και γονείς.

Εφαρμογές και υπηρεσίες για σχολεία

Η Apple έχει αναπτύξει ισχυρά εργαλεία ειδικά για χρήση στα σχολεία, με στόχο να υποστηρίζει τους διαχειριστές στις αναπτύξεις τους, τους καθηγητές και τους δασκάλους στις ροές εργασίας τους στις τάξεις και για να παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία εκμάθησης σε κάθε μαθητή.

 • Το Apple School Manager είναι μια δωρεάν υπηρεσία με βάση τον Ιστό που βοηθά τους υπεύθυνους τεχνολογίας να αναπτύσσουν iPad και Mac σε σχολεία, να δημιουργούν λογαριασμούς Διαχειριζόμενων Apple ID για τους μαθητές και το προσωπικό, να καταρτίζουν καταλόγους ονομάτων των τάξεων για τις εφαρμογές Εργασίες και Τάξη, να μπορούν να καταγράφουν την πρόοδο στην εφαρμογή Εργασίες και να διαχειρίζονται εφαρμογές και βιβλία για διδασκαλία και εκμάθηση. Το Apple School Manager συνιστά τη βάση για τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές εκπαίδευσης της Apple. 
 • Οι λογαριασμοί Διαχειριζόμενων Apple ID δημιουργούνται, ανήκουν και ελέγχονται από τα σχολεία, ώστε να παρέχουν στους μαθητές πρόσβαση στις δυνατότητες iCloud Drive, Βιβλιοθήκη φωτογραφιών, Εφεδρικό αντίγραφο, εφαρμογή Εργασίες και Κοινόχρηστο iPad. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό εκμάθησης και στις εργασίες που έχουν δημιουργήσει από οποιαδήποτε συσκευή. 
 • Το Κοινόχρηστο iPad είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει σε πολλούς μαθητές να χρησιμοποιούν το ίδιο iPad, ενώ εξασφαλίζεται μια προσωπική εμπειρία εκμάθησης και τα δεδομένα κάθε μαθητή διατηρούνται ξεχωριστά και ασφαλή. 
 • Η εφαρμογή Εργασίες επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να μοιράζονται και να λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό, να ελέγχουν την πρόοδο των μαθητών και να παρέχουν άμεσα σχόλια, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εξατομικεύουν τη διδασκαλία. Η εφαρμογή Εργασίες παρέχει μια σαφή εικόνα της προόδου που πραγματοποιούν οι μαθητές στις εργασίες τους, ώστε ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πάντα αν ένας μαθητής χρειάζεται μια πρόσθετη πρόκληση ή πρόσθετη βοήθεια. Και οι μαθητές μπορούν από ένα σημείο να δουν και να υποβάλλουν την εργασία τους, καθώς και να ελέγχουν τη δική τους πρόοδο. 
 • Η εφαρμογή Τάξη επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται τις συσκευές iPad των μαθητών στην τάξη, βοηθώντας τους να καθοδηγούν τους μαθητές σε ένα μάθημα ανοίγοντας εφαρμογές και συνδέσμους για αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν εύκολα έγγραφα με όλους στην τάξη και να παρακολουθούν την εργασία των μαθητών βλέποντας την οθόνη τους.
 • Το iTunes U βοηθά τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να παραδίδουν ενδιαφέροντα μαθήματα στην τάξη και επιτρέπει σε όλους όσους διαθέτουν iPhone ή iPad να μαθαίνουν μέσα από μια μεγάλη συλλογή εκπαιδευτικού περιεχομένου από κορυφαία σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς οργανισμούς.

Οι ισχυρές εφαρμογές παραγωγικότητας και δημιουργικότητας στο iPad και στο Mac βοηθούν τους μαθητές να εκφραστούν με μοναδικούς τρόπους.

 • Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote είναι ιδανικές για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς μπορούν να δημιουργούν όμορφες αναφορές και βιβλία, εύστοχα υπολογιστικά φύλλα και εκπληκτικές παρουσιάσεις. Οι μαθητές μπορούν να εργάζονται ατομικά ή να χρησιμοποιούν τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο για να συνεργάζονται σε ένα έργο.
 • Οι εφαρμογές GarageBand, iMovie και Clips επιτρέπουν στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συνθέτουν μουσική, να επεξεργάζονται ντοκιμαντέρ ή να εγγράφουν σύντομα κλιπ βίντεο.
 • Το Swift Playgrounds στο iPad καθιστά την έναρξη χρήσης της Swift, της ισχυρής γλώσσας προγραμματισμού μας, διασκεδαστική και διαδραστική. Τέλος, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών Everyone Can Code (Όλοι μπορούν να προγραμματίζουν) περιλαμβάνει μαθήματα στο iPad και στο Mac, καθώς και οδηγούς για εκπαιδευτικούς και εφαρμογές, για να κάνει τη διδασκαλία προγραμματισμού εύκολη υπόθεση. Γιατί πιστεύουμε ότι ο προγραμματισμός είναι μια σημαντική δεξιότητα. Η εκμάθηση προγραμματισμού διδάσκει τους μαθητές πώς να επιλύουν προβλήματα και να συνεργάζονται με δημιουργικούς τρόπους. Επιπλέον, τους βοηθά να αναπτύσσουν εφαρμογές που κάνουν τις ιδέες τους πράξη. 

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα Apple για την εκπαίδευση.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα των μαθητών

Πιστεύουμε ότι το ιδιωτικό απόρρητο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Προστατεύουμε το απόρρητο όλων των πελατών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Οι πληροφορίες, όπως το πού χρησιμοποιούν το iPad, ποιους ιστότοπους επισκέπτονται και ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν, είναι προσωπικές πληροφορίες τις οποίες δεν θέλουμε και δεν χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες. Για αυτόν τον λόγο, όλα τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, όπως το Apple School Manager, τις Εργασίες και τα Διαχειριζόμενα Apple ID, διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου για την προστασία του απορρήτου. Δεν πουλάμε τις πληροφορίες των μαθητών και δεν τις κοινοποιούμε ποτέ σε τρίτους για να τις χρησιμοποιήσουν για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Επιπλέον, δεν δημιουργούμε ποτέ προφίλ με βάση το email ή την περιήγηση στον Ιστό των μαθητών.

Διαβάστε την Επισκόπηση προστασίας απορρήτου για γονείς

Δεδομένα μαθητών που σχετίζονται με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Apple για την εκπαίδευση

Όταν τα σχολεία χρησιμοποιούν το Apple School Manager για να επιτρέψουν την πρόσβαση των μαθητών σε υπηρεσίες, η Apple ενεργεί ως η εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους του σχολείου. Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος των δεδομένων των μαθητών παραμένει στο σχολείο.

Η Apple λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των μαθητών μόνο για λογαριασμό του σχολείου, όπως της ζητείται από το σχολείο. Και όταν τα σχολεία μάς εμπιστεύονται τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών τους, μπορούν να είναι σίγουρα ότι οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν δημιουργούμε προφίλ των μαθητών με βάση την ηλεκτρονική συμπεριφορά τους και δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε πληροφορίες μαθητών για οποιονδήποτε σκοπό.

Το Apple School Manager, η πύλη διαχείρισης της Apple για τα τμήματα IT, έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του απορρήτου των μαθητών. Για παράδειγμα, οι Διαχειριστές μπορούν να διαμορφώσουν λογαριασμούς Διαχειριζόμενων Apple ID και καταλόγους ονομάτων τάξεων στο Apple School Manager εισάγοντας μόνο ελάχιστα δεδομένα, όπως το όνομα μαθητή και οι τάξεις στις οποίες έχει εγγραφεί. Οι λοιπές πληροφορίες μαθητών που ενδεχομένως έχει το σχολείο στο σύστημα πληροφοριών μαθητών του δεν εισάγονται, εκτός αν το σχολείο επιλέξει συγκεκριμένα να το κάνει.

Κάθε Διαχειριζόμενο Apple ID που δημιουργείται στο Apple School Manager μπορεί να έχει τις ακόλουθες πληροφορίες συσχετισμένες με αυτό, οι οποίες μπορούν να προβληθούν από το σχολείο στη λίστα λογαριασμών ή όταν ένας λογαριασμός επιλεγεί στο Apple School Manager:

 • Ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που είναι μοναδικό για αυτόν τον λογαριασμό, όνομα, επώνυμο, αντιστοιχισμένη τοποθεσία σχολείου, τάξεις που έχει γίνει εγγραφή, ρόλος (π.χ. μαθητής, εκπαιδευτικός, διαχειριστής, κτλ.), προέλευση δεδομένων (εισαγωγή SiS, δημιουργία με μη αυτόματο τρόπο, κτλ.), ημερομηνία δημιουργίας, ημερομηνία τροποποίησης, κλίμακα επιπέδου (αν παρέχεται), διεύθυνση email (αν παρέχεται).
 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Διαχειριζόμενα Apple ID.

Η εφαρμογή Εργασίες βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κοινοποιούν εκπαιδευτικό υλικό και να κατανοούν καλύτερα την πρόοδο των μαθητών στις εφαρμογές και στα βιβλία που χρησιμοποιούν με τους μαθητές. Η εφαρμογή Εργασίες χρησιμοποιεί πληροφορίες μαθητών και καταλόγων ονομάτων τάξεων που διαμορφώνουν οι Διαχειριστές στο Apple School Manager. Ένα σχολείο μπορεί προαιρετικά να ενεργοποιήσει την καταγραφή της προόδου των μαθητών με την εφαρμογή Εργασίες στο Apple School Manager, έτσι ώστε οι προγραμματιστές εφαρμογών να μπορούν να κοινοποιούν απόρρητα και με ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς την πρόοδο των μαθητών σε διάφορες δραστηριότητες που ανατίθενται σε περιβάλλοντα διαχειριζόμενα από σχολεία, όπως η ανάγνωση ενός κεφαλαίου ενός βιβλίου, η ολοκλήρωση ενός συνόλου μαθηματικών εξισώσεων ή η συμμετοχή σε ένα κουίζ. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους μαθητές, να κατανοούν καλύτερα την πρόοδο μάθησης στις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί, ενώ επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παρέχουν δραστηριότητες παράτασης ή πρόσθετη βοήθεια ανάλογα τις ανάγκες των μαθητών.

Οι πληροφορίες προόδου που κοινοποιούνται στον εκπαιδευτικό όταν χρησιμοποιείται τις Εργασίες για την ανάθεση δραστηριοτήτων, εξαρτώνται από τον τύπο των δεδομένων που δημιουργούνται από την εφαρμογή που συμμετέχει και μπορεί να περιλαμβάνουν: Χρόνο που δαπανήθηκε, Χρονόμετρα έναρξης και λήξης, Βαθμό κουίζ, Πρόοδο που σημειώθηκε, Κερδισμένους πόντους και μια δυαδική τιμή, όπως Ναι/Όχι, Αληθές/Ψευδές ή Ολοκληρώθηκε/Δεν ολοκληρώθηκε.

Το έγγραφο Δεδομένα και επισκόπηση προστασίας απορρήτου για σχολεία παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που η Apple διαχειρίζεται τα δεδομένα και το απόρρητο των μαθητών για Διαχειριζόμενα Apple ID και σχετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Προστασία απορρήτου δεδομένων μαθητών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Apple για την εκπαίδευση είναι σχεδιασμένα με την ίδια ενοποιημένη προσέγγιση για την προστασία απορρήτου που αποτελεί θεμέλιο στη σχεδίαση όλων των προϊόντων υλικού, λογισμικού και των υπηρεσιών της Apple. Δεν δημιουργούμε προφίλ των μαθητών με βάση την ηλεκτρονική συμπεριφορά τους και δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε πληροφορίες μαθητών για οποιονδήποτε σκοπό. Χρησιμοποιούμε τοπική επεξεργασία, όποτε αυτό είναι δυνατό, χρησιμοποιούμε τον ελάχιστο όγκο δεδομένων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών μας, ενώ παρέχουμε διαφάνεια και έλεγχο στον τρόπο κοινοποίησης των πληροφοριών.

Για παράδειγμα, όταν οι μαθητές βλέπουν προτάσεις QuickType ενώ πληκτρολογούν ένα μήνυμα στον εκπαιδευτικό τους, αυτό γίνεται μέσω ευφυΐας επί της συσκευής και δεν χρειάζεται να σταλούν δεδομένα στους διακομιστές μας. Όταν ένας εκπαιδευτικός βλέπει την οθόνη ενός μαθητή στην εφαρμογή Τάξη ή όταν ένας μαθητής ολοκληρώσει μια εργασία με αναφορά προόδου στην εφαρμογή Εργασίες, ο μαθητής βλέπει μια γνωστοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης του για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Και όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα Διαχειριζόμενα Apple ID τους για να συνεργαστούν σε έγγραφα των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote, μπορούν να συνεργάζονται μόνο με άλλους χρήστες στο σχολείο τους. 

Τα Διαχειριζόμενα Apple ID που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο σχολείο για να πραγματοποιήσουν είσοδο στις συσκευές τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και να χρησιμοποιήσουν βασικές υπηρεσίες στο iCloud είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να προστατεύουν το απόρρητο των μαθητών, περιλαμβάνοντας περιορισμούς σε αγορές και επικοινωνίες. Οι ατομικές αγορές από τα App Store, iBooks Store, iTunes και Apple Music είναι απενεργοποιημένες, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό και οι εφαρμογές διανέμονται από το σχολείο. Οι πληροφορίες των μαθητών ανήκουν και ελέγχονται από το σχολείο, το οποίο μπορεί να επιλέξει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση υπηρεσιών, όπως το iMessage, το FaceTime ή η καταγραφή της προόδου των μαθητών με την εφαρμογή Εργασίες.

Η εφαρμογή Εργασίες έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει προστασία του απορρήτου των μαθητών. Όταν ένα σχολείο ενεργοποιήσει την καταγραφή προόδου μέσω της εφαρμογής Εργασίες στο Apple School Manager, τα δεδομένα προόδου των μαθητών κοινοποιούνται μόνο για τις δραστηριότητες που ένας εκπαιδευτικός αναθέτει συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Εργασίες και μόνο όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα Διαχειριζόμενα Apple ID που έχουν δημιουργηθεί για αυτούς από το σχολείο τους, στη συσκευή τους. Η πρόοδος των μαθητών σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν τους έχει ανατεθεί με αυτόν τον τρόπο, δεν θα κοινοποιείται, ούτε θα εμφανίζεται. Για παράδειγμα, αν ένας εκπαιδευτικός αναθέσει στους μαθητές να διαβάσουν τον Πρόλογο του έργου Ρωμαίος και Ιουλιέτα στο iBooks και ένας μαθητής διαβάσει επίσης το έργο Ο Μεγάλος Γκάτσμπυ, ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός θα βλέπουν δεδομένα προόδου μόνο για τον Πρόλογο γιατί αυτή η εργασία ανάγνωσης του είχε ανατεθεί. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όταν είναι ενεργοποιημένη η αναφορά προόδου, οι μαθητές θα βλέπουν μια γνωστοποίηση που θα υποδεικνύει ότι η πρόοδός τους καταγράφεται.

Στο App Store, η Apple απαιτεί οι προγραμματιστές εφαρμογών να συμφωνούν με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών. Έχουμε θέσει πρόσθετες απαιτήσεις για όλους τους προγραμματιστές που υιοθετούν το πλαίσιο εργασίας μας για την καταγραφή της προόδου των μαθητών με την εφαρμογή Εργασίες, οι οποίες ονομάζονται ClassKit. Εκτός από τις τυπικές απαιτήσεις μας για τη δημοσίευση μιας εφαρμογής στο App Store, απαιτούμε οι προγραμματιστές να υιοθετούν το ClassKit μόνο αν η χρήση του ClassKit εκ μέρους τους έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δεν πρέπει να εξυπηρετούν συμπεριφορική διαφήμιση και πρέπει επίσης να παρέχουν μια κατάλληλη Πολιτική Απορρήτου που να καλύπτει την πλήρη χρήση προσωπικών πληροφοριών εκ μέρους τους. 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη Δέσμευση της Apple για την προστασία του απορρήτου σας.

Το έγγραφο Δεδομένα και επισκόπηση προστασίας απορρήτου για σχολεία παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που η Apple διαχειρίζεται τα δεδομένα και το απόρρητο των μαθητών για Διαχειριζόμενα Apple ID και σχετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Το έγγραφο Οδηγός για την προστασία απορρήτου για γονείς μπορεί να βοηθήσει γονείς και κηδεμόνες να καταλάβουν με ποιον τρόπο η Apple συμβάλλει στην προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των μαθητών.

Η Σύμβαση για το Apple School Manager παραθέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τη συλλογή και την αποθήκευση των πληροφοριών μαθητών, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την προστασία του απορρήτου δεδομένων ειδικά για τους πελάτες της εκπαίδευσης. 

Προστασία ασφάλειας δεδομένων μαθητών

Όλα τα δεδομένα των μαθητών που αποστέλλονται από το σχολείο στην Apple είναι κρυπτογραφημένα είτε βρίσκονται σε αδράνεια είτε κατά τη μεταφορά τους. Η Apple διατηρεί τα κλειδιά κρυπτογράφησης στα ασφαλή κέντρα δεδομένων της.

Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο iPad ή το Mac, όπως σημειώσεις, έγγραφα ή δημιουργικά έργα, προστατεύονται με κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι ενεργοποιημένη αυτόματα στο iPad, όπου δημιουργείται ένα μοναδικό κλειδί κρυπτογράφησης από το συνθηματικό του χρήστη για την προστασία των δεδομένων σε επίπεδο αρχείων με κρυπτογράφηση AES 256 bit. Στο Mac, η κρυπτογράφηση μπορεί να ενεργοποιηθεί με το FileVault. 

Το iCloud, η υπηρεσία cloud της Apple, προστατεύει τα δεδομένα χρήστη κρυπτογραφώντας τα με το ασφαλές πρωτόκολλο δικτύου TLS 1.2, ώστε να παρέχει προστασία απορρήτου και ακεραιότητα δεδομένων όταν αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου, αποθηκεύοντάς τα σε κρυπτογραφημένη μορφή όταν διατηρούνται στον διακομιστή και χρησιμοποιώντας ασφαλή διακριτικά για έλεγχο ταυτότητας. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα των μαθητών προστατεύονται από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τόσο όταν μεταδίδονται στις συσκευές όσο και όταν είναι αποθηκευμένα στο iCloud. Το iCloud χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση που είναι τουλάχιστον 128 bit AES –το ίδιο επίπεδο προστασίας που χρησιμοποιείται από μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς– και δεν παρέχει ποτέ τα κλειδιά κρυπτογράφησης σε τρίτους. Η Apple διατηρεί τα κλειδιά κρυπτογράφησης στα ασφαλή κέντρα δεδομένων της. Το iCloud αποθηκεύει επίσης τα συνθηματικά και τα διαπιστευτήρια των μαθητών με τέτοιον τρόπο που η Apple δεν έχει δυνατότητα ανάγνωσης ή πρόσβασης σε αυτά.

Μάθετε περισσότερα για την Προστασία απορρήτου και ασφάλεια στο iCloud.

Αποθήκευση και διατήρηση δεδομένων μαθητών

Η Apple αποθηκεύει τα δεδομένα από το Apple School Manager, τα Διαχειριζόμενα Apple ID, τις Εργασίες, το iTunes U και το iCloud σε ασφαλή κέντρα δεδομένων που υπόκεινται σε αυστηρά πρότυπα και απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων. Έχουμε λάβει πιστοποίηση ISO 27001, ένα από τα πιο ευρέως αναγνωρισμένα, διεθνώς αποδεκτά ανεξάρτητα πρότυπα ασφαλείας για συστήματα και υποδομή cloud και πιστοποίηση ISO 27018, το διεθνές πρότυπο για την προστασία προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών (PII) σε δημόσιες υπηρεσίες cloud. 

Οι εξουσιοδοτημένοι αρμόδιοι υπάλληλοι των σχολείων μπορούν να δημιουργούν και να διαγράφουν Διαχειριζόμενα Apple ID στο Apple School Manager, όπως απαιτείται, και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με διαγραμμένους λογαριασμούς θα διαγράφονται από τους διακομιστές της Apple εντός 30 ημερών.

Τα δεδομένα προόδου των μαθητών που συλλέγονται από την εφαρμογή Εργασίες αποθηκεύονται μέχρι ένας μαθητής να ολοκληρώσει μια τάξη, σύμφωνα με τον κατάλογο ονομάτων των τάξεων στο Apple School Manager. Όταν ένας μαθητής ολοκληρώσει μια τάξη και φύγει, τα δεδομένα από αυτήν την τάξη διαγράφονται. Ένας γονέας μπορεί επίσης να ζητήσει από το σχολείο να απενεργοποιήσει την αναφορά προόδου στην εφαρμογή Εργασίες για το παιδί του, οπότε και τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν για όλες τις τάξεις θα διαγραφούν. Τα δεδομένα που διαγράφονται από το σχολείο με αυτόν τον τρόπο θα διαγράφονται από τους διακομιστές της Apple εντός 30 ημερών.

Και όταν ένα σχολείο επιθυμεί να διακόψει τη χρήση του Apple School Manager, όλα τα σχετικά δεδομένα μαθητών θα διαγραφούν εντός 180 ημερών, κατά το μέγιστο.

Στοιχεία ελέγχου δεδομένων τοποθεσίας

Η Apple παρέχει στους χρήστες λεπτομερή έλεγχο στον τρόπο διαχείρισης και κοινής χρήσης των δεδομένων τοποθεσίας με εφαρμογές και υπηρεσίες cloud. Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον μαθητή, αν επιτρέπεται από το σχολείο. 

Οι ενσωματωμένες εφαρμογές της Apple, όπως οι Χάρτες, ο Καιρός ή η Κάμερα, πρέπει επίσης να ζητήσουν άδεια για τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων που υποδεικνύουν τοποθεσία. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από την Apple βρίσκονται σε μορφή που δεν ταυτοποιεί τον μαθητή. Οι λοιπές εφαρμογές που γίνονται διαθέσιμες από το σχολείο πρέπει επίσης να ζητούν άδεια πρόσβασης σε δεδομένα τοποθεσίας. Οι μαθητές, όπως όλοι οι πελάτες μας, μπορούν να εγκρίνουν και να ανακαλούν την πρόσβαση για κάθε εφαρμογή που ζητά να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία.

Κάθε φορά που μια εφαρμογή στο iPad χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, εμφανίζεται ένα εικονίδιο βέλους στη γραμμή μενού για να ενημερώσει τον χρήστη ότι γίνεται κοινή χρήση της τοποθεσίας του. 

Η τοποθεσία ενός χρήστη δεν είναι συστηματικά διαθέσιμη στο σχολείο μέσω των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών της Apple. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν ένα σχολείο να ανακτήσει μια χαμένη ή κλεμμένη συσκευή. Σε μια σχολική συσκευή, ένας διαχειριστής MDM μπορεί να ενεργοποιήσει απομακρυσμένα τη Λειτουργία απώλειας. Όταν η Λειτουργία απώλειας είναι ενεργοποιημένη, ο τρέχων χρήστης αποσυνδέεται και η συσκευή δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που μπορεί να προσαρμόσει ο διαχειριστής, όπως η εμφάνιση ενός αριθμού τηλεφώνου για κλήση, αν βρεθεί η συσκευή. Όταν η συσκευή έχει τεθεί σε Λειτουργία απώλειας, ο διαχειριστής μπορεί να ζητήσει από τη συσκευή να στείλει την τρέχουσα τοποθεσία της πίσω στον διακομιστή MDM. Όταν ένας διαχειριστής απενεργοποιήσει τη Λειτουργία απώλειας για μια συσκευή, η τοποθεσία της συσκευής θα αποστέλλεται και ο χρήστης θα ενημερώνεται για αυτήν την ενέργεια. 

Πρόσβαση σε δεδομένα μαθητών από εφαρμογές και υπηρεσίες Apple

Το Apple School Manager επιτρέπει λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασης, στους οποίους μπορούν να εκχωρηθούν σε διαφορετικά άτομα διαφορετικά προνόμια με βάση τον ρόλο τους (Μαθητής, Καθηγητής, Προϊστάμενος, Διαχειριστής). Οι εξουσιοδοτημένοι Διαχειριστές και Προϊστάμενοι του σχολείου μπορούν να δημιουργούν νέους λογαριασμούς, να ορίζουν ρόλους και δικαιώματα και να βλέπουν πληροφορίες, όπως όνομα και τάξεις στις οποίες έχει γίνει εγγραφή, για τους υπάρχοντες λογαριασμούς. Μπορούν επίσης να κάνουν επαναφορά σε συνθηματικά και έλεγχο σε λογαριασμούς, όταν απαιτείται.

Τα Διαχειριζόμενα Apple ID υποστηρίζουν τη δυνατότητα το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σχολείου να διεξάγει έλεγχο ενός λογαριασμού μαθητή κατά τη διακριτική ευχέρεια του σχολείου. Αυτή η δυνατότητα τηρεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο που καταγράφει όλους τους ελέγχους. Λειτουργεί μέσω της εκχώρησης σε έναν διαχειριστή, έναν προϊστάμενο ή έναν καθηγητή προνομίων ελέγχου στο Apple School Manager, την πύλη ΙΤ της Apple. Τα δικαιώματα ελέγχου λήγουν μετά από οκτώ ώρες. Κατά την περίοδο ελέγχου, ο υπεύθυνος ελέγχου μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο χρήστη που είναι αποθηκευμένο στο iCloud ή σε εφαρμογές που αποθηκεύουν δεδομένα στο iCloud. Ο υπεύθυνος ελέγχου μπορεί επίσης να προβάλλει δεδομένα προόδου που συλλέγονται στην εφαρμογή Εργασίες. Όταν ένας λογαριασμός ελέγχεται από το σχολείο, η ενέργεια καταγράφεται και περιέχει χρονική σήμανση με τα διαπιστευτήρια του υπεύθυνου ελέγχου, ενώ είναι ορατή σε Διαχειριστές και Προϊσταμένους στο Apple School Manager. Αν είναι απαραίτητο, οι γονείς μπορούν να συνεργάζονται με τη διοίκηση του σχολείου για τον έλεγχο του λογαριασμού των μαθητών τους.

Στην εφαρμογή Εργασίες, μόνο ο μαθητής και οι καθηγητές που αναφέρεται ότι διδάσκουν ένα μάθημα στο οποίο έχει εγγραφεί ο μαθητής, σύμφωνα με τα δεδομένα καταλόγου ονομάτων στο Apple School Manager του σχολείου, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες προόδου του μαθητή και μόνο αν το σχολείο έχει ενεργοποιήσει την καταγραφή προόδου μαθητών στο Apple School Manager. Κάθε μαθητής έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του δεδομένα και κάθε καθηγητής έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα προόδου μαθητών για δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη τάξη που διδάσκει. 

Με την εφαρμογή Τάξη, η διαχείριση των συσκευών iPad των μαθητών μπορεί να γίνει μόνο στην τάξη και δεν αποθηκεύονται δεδομένα όταν λήξει μια συνεδρία διδασκαλίας. Ο καθηγητής και οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, να έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και σε μια ενεργή συνεδρία διδασκαλίας. Ο καθηγητής δεν μπορεί να διαχειρίζεται ή να προβάλλει τις συσκευές των μαθητών εκτός της τάξης. Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια όταν είναι ενεργοποιημένη η Προβολή οθόνης για την οθόνη ενός μαθητή στην τάξη, εμφανίζεται μια γνωστοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης του που υποδεικνύει ότι γίνεται προβολή της οθόνης. Ένας μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση στις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου καθηγητή που προβάλλει την οθόνη του από τις Ρυθμίσεις στο iPad που χρησιμοποιεί. Τα σχολεία μπορούν επίσης να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν την Προβολή οθόνης, αν προτιμούν οι καθηγητές να μην προβάλλουν τις οθόνες των μαθητών.

Επιλογή γονέων για εξαίρεση του παιδιού τους από την καταγραφή προόδου μαθητών

Ένας γονέας μπορεί να ζητήσει από το σχολείο να απενεργοποιήσει τις δυνατότητες αναφοράς προόδου της εφαρμογής Εργασίες σε όλες τις τάξεις. Τυχόν δεδομένα που είχαν ήδη συλλεχθεί πριν για τον συγκεκριμένο μαθητή θα διαγραφούν. Ο μαθητής θα εξακολουθεί να μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες που ανατίθενται με την εφαρμογή Εργασίες, εάν το επιθυμεί, αλλά η πρόοδός του δεν θα καταγράφεται.

Περιορισμοί στις διαφημίσεις

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές της Apple, όπως η Τάξη και οι Εργασίες, δεν περιέχουν διαφημίσεις. Και το ίδιο ισχύει για τις εφαρμογές δημιουργικότητας και παραγωγικότητας που παρέχουμε, όπως οι εφαρμογές Pages, Numbers, Keynote, Clips, iMovie και GarageBand.

Το στοιχείο ελέγχου «Περιορισμός ανίχνευσης» της Apple είναι ενεργοποιημένο για όλα τα Διαχειριζόμενα Apple ID. Έτσι εξασφαλίζεται ότι, ενώ οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα Διαχειριζόμενα Apple ID ενδέχεται να βλέπουν διαφημίσεις βάσει περιεχομένου όταν κάνουν περιήγηση στο Apple News ή το App Store, οι διαφημίσεις δεν είναι ποτέ στοχευμένες με βάση τις πληροφορίες τους.

Οι εφαρμογές στην κατηγορία εφαρμογών για παιδιά του App Store και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν το ClassKit για την αναφορά της προόδου των μαθητών στην εφαρμογή Εργασίες απαγορεύεται να προβάλλουν συμπεριφορικές διαφημίσεις στους μαθητές.

Νομικές συμβάσεις συμφωνίες μεταξύ του σχολείου, της Apple και των προγραμματιστών εφαρμογών σχετικά με τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών μαθητών

Η Σύμβαση για το Apple School Manager παραθέτει τους όρους σχετικά με τη συλλογή και την αποθήκευση των πληροφοριών μαθητών από την Apple, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την προστασία του απορρήτου δεδομένων ειδικά για τους πελάτες της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η Apple ενεργεί ως η εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται στο Apple School Manager και τις Εργασίες. 

Παρόλο που η Apple έχει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τους προγραμματιστές σχετικά με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στα σχολεία, τα σχολεία πρέπει να αξιολογούν όλες τις εφαρμογές που είναι υποψήφιες για χρήση στην τάξη όσον αφορά την πολιτική απορρήτου τους, ώστε να εξασφαλίσουν τη συμβατότητα με τις πολιτικές και τις νομικές υποχρεώσεις του κάθε σχολείου.

Στο App Store, η Apple απαιτεί οι προγραμματιστές εφαρμογών να συμφωνούν με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών. Έχουμε θέσει πρόσθετες απαιτήσεις για όλους τους προγραμματιστές που υιοθετούν το πλαίσιο ClassKit για την καταγραφή της προόδου των μαθητών. Εκτός από τις τυπικές απαιτήσεις μας για τη δημοσίευση μιας εφαρμογής στο App Store, απαιτούμε οι προγραμματιστές να υιοθετούν το ClassKit μόνο αν η χρήση του ClassKit εκ μέρους τους έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δεν πρέπει να προβάλλουν συμπεριφορικές διαφημίσεις στην εφαρμογή και πρέπει επίσης να παρέχουν μια κατάλληλη Πολιτική Απορρήτου που να καλύπτει την πλήρη χρήση προσωπικών πληροφοριών εκ μέρους τους.

Επιπλέον, ενώ οποιαδήποτε εφαρμογή που χρησιμοποιείται από το σχολείο ενδέχεται να δημιουργεί δεδομένα προόδου μαθητών, όπως βαθμολογίες κουίζ ή πρόοδο ανάγνωσης, τα δεδομένα κοινοποιούνται στην Apple μόνο από εφαρμογές που έχουν υιοθετήσει το ClassKit και μόνο για σχολεία που έχουν ενεργοποιήσει ρητά την καταγραφή προόδου μαθητών για το σχολείο τους. 

Αποκάλυψη δεδομένων μαθητών σε τρίτους

Η Apple δεν θα πουλήσει ποτέ τις πληροφορίες των μαθητών και δεν θα τις κοινοποιήσει ποτέ σε τρίτους, ώστε να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης. Δεν δημιουργούμε ποτέ προφίλ των μαθητών με βάση την ηλεκτρονική συμπεριφορά τους και δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε πληροφορίες μαθητών για σκοπούς άλλους εκτός από την παροχή των σχετικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Οι εφαρμογές που αναφέρουν την πρόοδο των μαθητών με τις Εργασίες δεν έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες τους από την Apple. Τα δεδομένα προόδου που δημιουργούνται από τη συμμετέχουσα εφαρμογή, όπως οι απαντήσεις στις ερωτήσεις ενός κουίζ ή η πρόοδος που έχει γίνει στην ανάγνωση ενός κεφαλαίου σε ένα βιβλίο, μπορούν να κοινοποιηθούν στις Εργασίες μόνο για τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί και χρησιμοποιούν το νέο πλαίσιο ClassKit και μόνο αν επιτρέπεται από το σχολείο. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την αναφορά προόδου των μαθητών στις Εργασίες, τα σχολεία ενδέχεται να επιλέξουν να παρέχουν πληροφορίες μαθητών σε έναν προγραμματιστή για τη διαμόρφωση μαθητικών λογαριασμών για πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου μαθητών

Τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες της Apple για την εκπαίδευση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους με βάση τους νόμους COPPA και FERPA στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με άλλες ισχύουσες νομοθεσίες περί προστασίας του απορρήτου δεδομένων στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου είναι διαθέσιμο το Apple School Manager. 

Οι λογαριασμοί Διαχειριζόμενων Apple ID μπορούν να ζητήσουν ένα αντίγραφο των δεδομένων τους, εάν τους έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα από τον οργανισμό τους στο Apple School Manager. Μάθετε περισσότερα

Η Apple αποθηκεύει τα δεδομένα από το Apple School Manager, τα Διαχειριζόμενα Apple ID, τις Εργασίες, το iTunes U και το iCloud σε ασφαλή κέντρα δεδομένων που υπόκεινται σε αυστηρά πρότυπα και απαιτήσεις αποθήκευσης δεδομένων. Έχουμε λάβει πιστοποιήσεις ISO 27001 και 27018 για την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με μέτρα για την προστασία των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών (PII) σε δημόσια περιβάλλοντα cloud.

Για να υπογραμμίσει περαιτέρω τη δέσμευσή της για την προστασία του απορρήτου, η Apple έχει υπογράψει τη Δέσμευση για την προστασία του απορρήτου μαθητών (Student Privacy Pledge) που παρουσίασε το Future of Privacy Forum (FPF) και η ένωση Software & Information Industry Association (SIIA).

Πρόσθετες πληροφορίες για σχολεία και γονείς

Μάθετε περισσότερα σχετικά με πρόσθετους πόρους από την Apple και άλλους οργανισμούς. 

Διαχείριση συσκευών μαθητών για σχολεία

Για την υποστήριξη του μαθησιακού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των μαθητών επικεντρωμένων στη μάθηση, τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) για τις συσκευές που ανήκουν στο σχολείο, καθώς και για τις συσκευές που ανήκουν στους μαθητές και τις φέρνουν μαζί τους στο σχολείο. Το λογισμικό MDM καθιστά εύκολο για τους διαχειριστές του σχολείου να διαμορφώνουν ρυθμίσεις και πολιτικές συσκευών για πρόσβαση στο δίκτυο, ασφαλές περιεχόμενο στον Ιστό, ενημερώσεις λογισμικού και πολλά άλλα, καθώς και να διανέμουν τις εφαρμογές και τα βιβλία που χρησιμοποιούν οι μαθητές για μάθηση.

Με αυτόν τον τρόπο, το σχολείο μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι συσκευές διαμορφώνονται για τη βέλτιστη εμπειρία μάθησης, είναι ασφαλείς για χρήση και χωρίς περισπασμούς από εφαρμογές και ιστοσελίδες που δεν εγκρίνει το σχολείο. 

Αν η συσκευή του μαθητή ανήκει στο σχολείο σας, οι ρυθμίσεις, οι περιορισμοί και οι εφαρμογές για iPad και Mac μπορούν να διαμορφωθούν με λογισμικό MDM ή με το Apple Configurator. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να οριστούν ως επιβλεπόμενες, ώστε να μην είναι δυνατή η κατάργηση των ρυθμίσεων. Αν οι μαθητές φέρνουν τις δικές τους συσκευές στο σχολείο, θα πρέπει να συμμετέχουν στο λογισμικό διαχείρισης του σχολείου, για να είναι δυνατή η διαχείριση των συσκευών τους. Και σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον η συσκευή δεν ανήκει στο σχολείο, οι ρυθμίσεις MDM της συσκευής μπορούν να καταργηθούν από έναν μαθητή ή γονέα οποιαδήποτε στιγμή.

Αξιολόγηση της προστασίας απορρήτου και της ασφάλειας των εφαρμογών για την τάξη

Όταν επιλέγετε εφαρμογές για χρήση στο σχολείο, εκτός από την εκπαιδευτική αξία, είναι σημαντικό για τα σχολεία να αξιολογούν και τον τρόπο που μια εφαρμογή, η οποία είναι υποψήφια για χρήση στην τάξη, διαχειρίζεται τα δεδομένα των μαθητών.

Κάθε υποψήφια εφαρμογή πρέπει να έχει μια πολιτική απορρήτου που περιγράφει με διαφάνεια και απλή γλώσσα με ποιον τρόπο ο προγραμματιστής χειρίζεται τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Μια περιγραφή των τύπων δεδομένων που συλλέγονται και, ιδανικά, εάν υπάρχουν μέτρα που λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση της συλλογής δεδομένων. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή πίνακα ενδέχεται να μην χρειάζεται πρόσβαση στην τοποθεσία ενός χρήστη, ενώ μια εφαρμογή χαρτογράφησης να χρειάζεται.
 • Θα αποθηκεύονται τυχόν δεδομένα εκτός της χώρας προέλευσης; Με ποιον τρόπο ο προγραμματιστής εξασφαλίζει ότι τα κέντρα δεδομένων είναι ασφαλή και αποτρέπεται η παραβίαση δεδομένων; 
 • Είναι κάποια ή όλα τα δεδομένα κρυπτογραφημένα κατά την αποθήκευσή τους; Τα δεδομένα μεταφέρονται με χρήση κρυπτογραφημένων μεθόδων, για παράδειγμα HTTPS, όπως απαιτείται στην Ασφάλεια μεταφοράς εφαρμογών της Apple;
 • Ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για τον ρητό εκπαιδευτικό σκοπό της εφαρμογής; (όχι π.χ. για διαφημίσεις ή για δημιουργία προφίλ);
 • Ο προγραμματιστής κοινοποιεί δεδομένα σε τρίτους; Για ποιον σκοπό;
 • Έχει υπογράψει ο προγραμματιστής τη Δέσμευση για την προστασία του απορρήτου μαθητών;

Σχολικοί πόροι για τη μετάδοση των πρακτικών ασφαλείας και προστασίας απορρήτου στους γονείς

Η Apple έχει αναπτύξει ένα Κιτ επικοινωνίας για να βοηθήσει τους υπεύθυνους στα σχολεία στην επικοινωνία τους με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με την πρωτοβουλία μάθησης με την Apple. Το κιτ περιλαμβάνει πρότυπα για μια προσαρμόσιμη παρουσίαση Keynote που οι υπεύθυνοι των σχολείων μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τις συσκέψεις με τους γονείς ή με το συμβούλιο για να διηγηθούν την ιστορία της πρωτοβουλίας τους, από το όραμά τους για τη μάθηση με τη βοήθεια της τεχνολογίας έως τον σχεδιασμό και την εκτέλεση, καθώς και τις στρατηγικές τους για να παραμένουν οι μαθητές ασφαλείς όσο χρησιμοποιούν την τεχνολογία. 

Τα σχολεία μπορούν επίσης να διανέμουν τον Οδηγό προστασίας απορρήτου για γονείς για να βοηθήσουν τους γονείς και τους κηδεμόνες να κατανοήσουν με ποιον τρόπο η Apple βοηθά στην προστασία του απορρήτου των πληροφοριών των μαθητών.

Επιλογές γονέων για τη διαμόρφωση του iPad και του Mac για το παιδί τους

Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιούν περιορισμούς, που είναι επίσης γνωστοί ως γονικοί έλεγχοι, για να αποκλείουν ή να περιορίζουν συγκεκριμένες εφαρμογές και δυνατότητες στις συσκευές των παιδιών τους. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να απαγορεύουν περιεχόμενο, όπως ταινίες ή μουσική σύμφωνα με ηλικιακούς χαρακτηρισμούς αξιολόγησης, να αποκλείουν συγκεκριμένες εφαρμογές ή ιστοσελίδες και να απαγορεύουν την κοινή χρήση απόρρητων δεδομένων, όπως είναι η τοποθεσία του παιδιού τους. 

Τα σχολεία συχνά χρησιμοποιούν προφίλ διαμόρφωσης, τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν παρόμοιους περιορισμούς σύμφωνα με την πολιτική τεχνολογίας του σχολείου. Για να μάθετε αν η συσκευή σας διαθέτει προφίλ, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή ή το άτομο που ρύθμισε το προφίλ.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα εργαλεία που παρέχουμε για να βοηθήσουμε τους γονείς να επιλέξουν τι θα μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους με τις συσκευές τους στη σελίδα «Οικογένειες».

Πόροι που βοηθούν τα παιδιά να γίνουν καλοί ψηφιακοί πολίτες

Υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί πόροι που βοηθούν τους μαθητές να γίνουν καλοί ψηφιακοί πολίτες και που καθοδηγούν τα σχολεία και τους γονείς. Για παράδειγμα, ο οργανισμός Common Sense Media διαθέτει υλικό για γονείς, καθώς και για σχολεία. Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν την πολιτική τεχνολογίας του σχολείου τους σχετικά με την αποδεκτή χρήση, το email, την αποθήκευση και τη φόρτιση των συσκευών, την πρόσβαση σε περιεχόμενο και εφαρμογές και πολλά άλλα. 

Σε ένα Apple Store, μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν συνεδρίες για παιδιά και γονείς στο πλαίσιο του προγράμματος «Today at Apple».

Η Common Sense Media παρέχει ένα Πρόγραμμα ψηφιακής αγωγής για σχολεία.

Το Future Privacy Forum παρέχει τον Οδηγό προστασίας απορρήτου δεδομένων μαθητών για γονείς.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: