Συνδέστε το Σύστημα πληροφοριών σπουδαστών σας με το Apple School Manager

Μάθετε ποια Συστήματα πληροφοριών σπουδαστών (SIS) υποστηρίζει το Apple School Manager και πώς μπορείτε να συνδέσετε το SIS που διαθέτετε για να εισαγάγετε τα δεδομένα σας.

Μάθετε τι συμβαίνει όταν συνδέεστε στο Apple School Manager

Μπορείτε να συνδέσετε το Apple School Manager σε υποστηριζόμενες λύσεις Συστημάτων πληροφοριών σπουδαστών (SIS) με ασφάλεια. Αν συνδέσετε τη λύση SIS που χρησιμοποιείτε, οι πληροφορίες για τους μαθητές, το προσωπικό και την τάξη θα αντιγραφούν στο Apple School Manager για τη δημιουργία διαχειριζόμενων Apple ID, τοποθεσιών και μαθημάτων. Οι αλλαγές που κάνετε στη λύση SIS ενημερώνονται αυτόματα στο Apple School Manager.

Σύνδεση της λύσης SIS

Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το SFTP για την εισαγωγή πληροφοριών, ελέγξτε αυτές τις πληροφορίες προτού συνδέσετε τη λύση SIS που χρησιμοποιείτε με το Apple School Manager.

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις» στην κάτω αριστερή γωνία, επιλέξτε «Πηγή δεδομένων» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση».
  Πρέπει να επαληθεύσετε έναν τομέα για να μπορέσετε να συνδεθείτε σε ένα σύστημα SIS.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» δίπλα στην επιλογή «Εύρεση μαθητών, προσωπικού και τάξεων» και επιλέξτε το Σύστημα πληροφοριών σπουδαστών (SIS).
 4. Επιλέξτε το SIS από το αναδυόμενο μενού και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση».
 5. Κάθε SIS διαχειρίζεται τα δεδομένα και την ασφάλειά του διαφορετικά. Ακολουθήστε τις λεπτομερείς οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εξουσιοδοτήσετε τη συγκεκριμένη λύση SIS που χρησιμοποιείτε.
 6. Πληκτρολογήστε τυχόν απαιτούμενες πληροφορίες και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση».
 7. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγραφής. Ανάλογα με την ταχύτητα σύνδεσης και τον όγκο των δεδομένων που αντιγράφετε, αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.
 8. Ελέγξτε για τυχόν σφάλματα που εντοπίστηκαν στη διαδικασία αντιγραφής. Θα πρέπει να τα διορθώσετε στη λύση SIS.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έλεγχος δεδομένων [το όνομα της λύσης SIS]», για να δείτε τα δεδομένα που προσθέσατε.
 10. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα είναι σωστά και κατόπιν κάντε κλικ στην «Επιβεβαίωση».

Αφού ολοκληρώσετε την αρχική εισαγωγή, θα δείτε το όνομα της λύσης SIS που χρησιμοποιείτε και το περιεχόμενο που εισήχθηκε. Το Apple School Manager ενημερώνεται κάθε 24 ώρες από το SIS. Αν προσθέσετε έναν νέο μαθητή στη λύση SIS, το Apple School Manager θα δημιουργήσει αυτόματα έναν λογαριασμό και ένα διαχειριζόμενο Apple ID για αυτόν τον μαθητή. Αφού δημιουργηθούν αυτά τα διαπιστευτήρια, μπορείτε να τα κοινοποιήσετε στον κάτοχο του λογαριασμού.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, πολλά SIS δεν θα επιστρέφουν δεδομένα, επειδή αντικείμενό τους είναι η λήψη μόνο των τρεχουσών πληροφοριών. Αυτή είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά από το SIS. Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με το Apple School Manager, το SIS πρέπει να έχει μια ενεργή περίοδο ισχύος με ημερομηνία έναρξης κατά την ημέρα συγχρονισμού των δεδομένων ή πριν από αυτήν.

Αν έχετε χρησιμοποιήσει το SFTP στο παρελθόν

Μπορείτε επίσης χρησιμοποιήσετε το SFTP για να φορτώσετε δεδομένα μαθητών, προσωπικού και τάξεων στο Apple School Manager με βάση τα αρχεία που έχετε εξαγάγει από τη λύση SIS. Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τη φόρτωση SFTP για να δημιουργήσετε χρήστες και τάξεις και μεταβείτε από τη χρήση του SFTP σε άμεση σύνδεση του SIS, το Apple School Manager θα δημιουργήσει νέα ID για όλους τους χρήστες σας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε διπλότυπους λογαριασμούς για τους χρήστες που είχατε ήδη δημιουργήσει μέσω SFTP. Για να αποφύγετε τις διπλότυπες εγγραφές, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το SFTP αντί για την άμεση σύνδεση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: