Πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία για τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Προσκαλέστε άλλα άτομα στα έγγραφά σας και συνεργαστείτε σε αυτά σε πραγματικό χρόνο. Η συνεργασία είναι ενσωματωμένη στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac και στο διαδίκτυο στον ιστότοπο iCloud.com.

Για να συνεργαστείτε στο iPhone, στο iPad ή στο Mac, θα χρειαστείτε ένα iPhone, ένα iPad ή ένα Mac με iOS 13.1, iPadOS 13.1 ή macOS Catalina ή νεότερη έκδοση και τις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote στην έκδοση 11 ή σε νεότερη έκδοση.

Για να συνεργαστείτε με χρήση των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote μέσω διαδικτύου στο iCloud.com, θα χρειαστείτε το Safari 9.1.3 ή νεότερη έκδοση ή το Google Chrome για Mac. Για PC θα χρειαστείτε το Google Chrome ή τον Microsoft Edge.


Πρόσκληση άλλων για συνεργασία

Όταν προσκαλείτε άλλα άτομα για συνεργασία σε ένα έγγραφο, ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια παρουσίαση, τους αποστέλλετε έναν σύνδεσμο iCloud.com. Έως και 100 άτομα ταυτόχρονα μπορούν να βλέπουν και να επεξεργάζονται ένα κοινόχρηστο έγγραφο.

Το όνομα του εγγράφου περιλαμβάνεται στη διεύθυνση URL. Αν ο τίτλος ή το περιεχόμενο του εγγράφου είναι εμπιστευτικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε ζητήσει από τους συμμετέχοντες να μην προωθήσουν τον σύνδεσμο σε άλλα άτομα.

Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε άλλα άτομα για συνεργασία σε έγγραφα Pages, Numbers ή Keynote μέσω κοινής χρήσης ενός φακέλου στο iCloud Drive. Όταν κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου, όλα τα έγγραφα Pages, Numbers ή Keynote στον κοινόχρηστο φάκελο γίνονται αυτόματα έγγραφα συνεργασίας για όλους τους χρήστες στους οποίους κοινοποιείται ο φάκελος. 

Τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να ανοίξουν και να προβάλουν ένα κοινόχρηστο έγγραφο οποιουδήποτε μεγέθους. Αν το έγγραφο είναι μεγαλύτερο από 2 GB και θέλετε τα άτομα που προσκαλείτε να έχουν τη δυνατότητα να το επεξεργαστούν, χρησιμοποιήστε το Pages, το Numbers ή το Keynote για iPhone, iPad ή Mac για να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου σε λιγότερο από 2 GB πριν να προσκαλέσετε άλλα άτομα.

Πρόσκληση ατόμων από iPhone ή iPad

 1. Συνδεθείτε στο iCloud από τη συσκευή σας και κατόπιν ενεργοποιήστε το iCloud Drive για το Pages, το Numbers και το Keynote.
 2. Ενώ το έγγραφο είναι ανοιχτό, πατήστε το κουμπί «Συνεργασία »  στη γραμμή εργαλείων. Αν το έγγραφο βρίσκεται σε κοινόχρηστο φάκελο, πατήστε «Εμφάνιση κοινόχρηστου φακέλου» στο μενού «Συνεργασία», για να επεξεργαστείτε τη λίστα προσκλήσεων.
 3. Για να θέσετε περιορισμούς σχετικά με τα άτομα που μπορούν να βλέπουν και να πραγματοποιούν αλλαγές στο έγγραφό σας, πατήστε Επιλογές κοινής χρήσης, ορίστε επιλογές και στη συνέχεια πατήσετε «Κοινή χρήση αρχείου». Από προεπιλογή, τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να επεξεργαστούν το έγγραφό σας.
 4. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να προσκαλέσετε άλλα άτομα για συνεργασία και, στη συνέχεια, στείλτε τον σύνδεσμο.

Εμφανίζεται το κουμπί «Συνεργασία»  στο επάνω μέρος του εγγράφου σας με ένα σύμβολο επιλογής. Αυτό το εικονίδιο δείχνει επίσης πόσα άτομα έχουν ανοιχτό το έγγραφο εκτός από εσάς.

Πρόσκληση ατόμων από Mac

 1. Συνδεθείτε στο iCloud από τη συσκευή σας και κατόπιν ενεργοποιήστε το iCloud Drive για το Pages, το Numbers και το Keynote.
 2. Ανοίξτε το έγγραφο Pages, Numbers ή Keynote του οποίου θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Συνεργασία»  στη γραμμή εργαλείων. Αν το έγγραφο βρίσκεται σε κοινόχρηστο φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση κοινόχρηστου φακέλου».
 4. Για να θέσετε περιορισμούς για το έγγραφό σας, επιλέξτε ποια άτομα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο έγγραφο και για ποιες ενέργειες διαθέτουν δικαιώματα από τα αναδυόμενα μενού.
 5. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να προσκαλέσετε άλλα άτομα για συνεργασία.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» και στείλτε τον σύνδεσμο. 

Εμφανίζεται το κουμπί «Συνεργασία»  στο επάνω μέρος του εγγράφου σας με ένα σύμβολο επιλογής. Αυτό το εικονίδιο δείχνει επίσης πόσα άτομα έχουν ανοιχτό το έγγραφο εκτός από εσάς.

Πρόσκληση ατόμων από το iCloud.com

 1. Συνδεθείτε στο iCloud.com με το Apple ID σας και κατόπιν ανοίξτε το Pages, το Numbers ή το Keynote.
 2. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Συνεργασία»  στη γραμμή εργαλείων. Αν το έγγραφο βρίσκεται σε κοινόχρηστο φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση κοινόχρηστου φακέλου».
 4. Για να θέσετε περιορισμούς σχετικά με τα άτομα που μπορούν να βλέπουν και να πραγματοποιούν αλλαγές στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές κοινής χρήσης. Από προεπιλογή, τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να επεξεργαστούν το έγγραφό σας.
 5. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να προσκαλέσετε τα άλλα άτομα, για να εργαστούν στα έγγραφά σας. Αν έχετε πρόσβαση στο iCloud μόνο μέσω διαδικτύου, πρέπει να αντιγράψετε τον σύνδεσμο. 
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» και στη συνέχεια στείλτε ή δημοσιεύστε το μήνυμα. 

Εμφανίζεται το κουμπί «Συνεργασία»  στο επάνω μέρος του εγγράφου σας με ένα σύμβολο επιλογής. Αυτό το εικονίδιο δείχνει επίσης πόσα άτομα έχουν ανοιχτό το έγγραφο εκτός από εσάς.

Περιορισμός πρόσβασης στο έγγραφο

Αν θέσετε περιορισμούς στο έγγραφο, ώστε μόνο τα άτομα που προσκαλείτε να μπορούν να συνεργαστούν σε αυτό, τότε τα άτομα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν στο iCloud ή στο iCloud.com με το Apple ID τους.

 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Συνεργασία» . Αν το έγγραφο βρίσκεται σε κοινόχρηστο φάκελο, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση κοινόχρηστου φακέλου».
 2. Πατήστε «Επιλογές κοινής χρήσης» και στη συνέχεια ορίστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Αν θέλετε μόνο συγκεκριμένοι συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στο έγγραφο, επιλέξτε «Μόνο άτομα που προσκαλείτε». Για να ανοίξουν οι συμμετέχοντες το κοινόχρηστο έγγραφο, θα πρέπει να συνδεθούν στο iCloud ή στο iCloud.com με ένα Apple ID. Αν δεν έχουν Apple ID, μπορούν να δημιουργήσουν ένα Apple ID αφού θέσετε το έγγραφο σε κοινή χρήση με αυτούς.
  • Αν θέλετε όλοι όσοι έχουν τον σύνδεσμο προς το κοινόχρηστο έγγραφο να μπορούν να το ανοίξουν, επιλέξτε «Οποιοσδήποτε έχει τον σύνδεσμο».
  • Αν θέλετε όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο έγγραφο να μπορούν να το επεξεργάζονται και να το εκτυπώνουν, επιλέξτε «Επιτρέπεται να κάνει αλλαγές».
  • Αν θέλετε όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο έγγραφο να μπορούν να το προβάλλουν και να το εκτυπώνουν, αλλά όχι να το επεξεργάζονται, επιλέξτε «Προβολή μόνο».

Μπορείτε να αλλάξετε τις «Επιλογές κοινής χρήσης» ανά πάσα στιγμή. Για να αλλάξετε τις «Επιλογές κοινής χρήσης», κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί «Συνεργασία»  και στη συνέχεια κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

Ορισμός συνθηματικού

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε ένα συνθηματικό σε ένα έγγραφο, ώστε μόνο όσοι γνωρίζουν το συνθηματικό να μπορούν να ανοίξουν το έγγραφο:

 • Σε Mac, επιλέξτε Αρχείο > Καθορισμός συνθηματικού, εισαγάγετε το συνθηματικό και μια υπόδειξη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Καθορισμός συνθηματικού».
 • Σε iPhone ή iPad, έχοντας το έγγραφο ανοιχτό, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα», στη συνέχεια πατήστε «Συνθηματικό», εισαγάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται και κατόπιν πατήστε «Τέλος».
 • Στο διαδίκτυο στον ιστότοπο iCloud.com, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία», έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός συνθηματικού», εισαγάγετε το συνθηματικό και μια υπόδειξη και μετά κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός συνθηματικού».

Αν ορίσετε την επιλογή κοινής χρήσης στη ρύθμιση «Μόνο άτομα που προσκαλείτε» τότε μόνο τα άτομα με δικαίωμα επεξεργασίας μπορούν να προσθέτουν, να αλλάζουν και να διαγράφουν το συνθηματικό του εγγράφου. Διαφορετικά, μόνο εσείς θα μπορείτε να τροποποιείτε το συνθηματικό.


Συνεργασία σε κοινόχρηστο έγγραφο

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που κάνουν άλλα άτομα σε πραγματικό χρόνο, να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τη δραστηριότητα επεξεργασίας και πολλά άλλα. 

Αν θέλετε να δείτε τα κοινόχρηστα έγγραφα:

 • Σε iPhone ή iPad, πατήστε «Πρόσφατα» ή το κουμπί «Πρόσφατα»  στη διαχείριση εγγράφων. Τα κοινόχρηστα έγγραφά σας εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 • Στο iCloud.com, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινόχρηστα» στην πλαϊνή στήλη της διαχείρισης εγγράφων.

Όταν επεξεργάζεστε ένα κοινόχρηστο έγγραφο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote με κάποιες εξαιρέσεις

Δείτε ποιος εργάζεται στο έγγραφο

Για να δείτε ποιος συμμετέχει στο έγγραφο, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Συνεργασία» . Αν βλέπετε μια κουκκίδα δίπλα από ένα όνομα στη λίστα, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει το έγγραφο ανοιχτό. Πατήστε ή κάντε κλικ στην κουκκίδα για να δείτε σε ποιο σημείο το επεξεργάζεται.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με άλλους συμμετέχοντες, μπορείτε να προσθέσετε και να απαντήσετε σε σχόλια χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote χρησιμοποιώντας σχόλια νημάτων.

Επεξεργασία ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης

Αν δεν έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε ένα κοινόχρηστο έγγραφο. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε εκτός σύνδεσης αποθηκεύονται για τουλάχιστον 30 ημέρες και αποστέλλονται αυτόματα στο iCloud όταν συνδεθείτε ξανά στο διαδίκτυο. Οι άλλοι συμμετέχοντες θα δουν τις αλλαγές σας μόλις αυτές αποσταλούν. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση συγχρονισμού του εγγράφου σας από τη διαχείριση εγγράφων σε iPhone ή iPad ή επιλέγοντας Προβολή > Εμφάνιση κατάστασης συγχρονισμού σε Mac.

Για να στείλετε ένα αντίγραφο του εγγράφου με τις αλλαγές σας σε κάποιον άλλο χρήστη πριν αυτές αποσταλούν, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  στο iPhone ή στο iPad ή κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» σε Mac και στη συνέχεια επιλέξτε «Αποστολή αντιγράφου». Αν επισυνάψετε το έγγραφο από την εφαρμογή Αρχεία (σε iPhone ή iPad) ή από το Finder (σε Mac), οι αλλαγές σας δεν θα συμπεριληφθούν. Αν κάποιο άτομο με το οποίο συνεργάζεστε διαγράψει ένα αντικείμενο, μια διαφάνεια Keynote ή ένα φύλλο Numbers που έχετε επεξεργαστεί εκτός σύνδεσης, αυτές οι αλλαγές δεν θα εμφανιστούν στο έγγραφο όταν συνδεθείτε στο διαδίκτυο και το έγγραφο συγχρονιστεί με το iCloud.


Διακοπή κοινής χρήσης εγγράφου

Ανοίξτε το έγγραφο, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Συνεργασία» > «Διακοπή κοινής χρήσης» και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στο «OK».

Όταν διακόψετε την κοινή χρήση, το έγγραφο θα καταργηθεί από το iCloud Drive για όλους τους συμμετέχοντες. Αν επαναλάβετε την κοινή χρήση του εγγράφου αργότερα, ο σύνδεσμος θα παραμείνει ίδιος. Αν ορίσετε την επιλογή κοινής χρήσης του εγγράφου στη ρύθμιση «Μόνο άτομα που προσκαλείτε», θα πρέπει να προσκαλέσετε πάλι τους συμμετέχοντες.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση ενός εγγράφου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο φάκελο, μετακινήστε το έγγραφο εκτός του κοινόχρηστου φακέλου.


Δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται με τη συνεργασία

Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις δυνατότητες, διακόψτε την κοινή χρήση του εγγράφου, κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, θέστε ξανά το έγγραφο σε κοινή χρήση. Όταν διακόψετε την κοινή χρήση, το έγγραφο θα καταργηθεί από το iCloud Drive για όλους τους συμμετέχοντες. Αν περιορίσατε το έγγραφο στη ρύθμιση «Μόνο άτομα που προσκαλείτε», θα χρειαστεί στη συνέχεια να προσκαλέσετε πάλι όλους τους συμμετέχοντες.

Αυτές οι δυνατότητες δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες όταν συνεργάζεστε με άλλους συμμετέχοντες:

Pages, Numbers και Keynote

 • Προσθέστε ή επεξεργαστείτε αρχεία πολυμέσων που είναι μεγαλύτερα από 50 MB.1
 • Μειώστε το μέγεθος αρχείου (Αρχείο > Μείωση μεγέθους αρχείου).2
 • Μεταφορά σειρών και στηλών μεταξύ των περιοχών κύριου τμήματος και κεφαλίδας σε πίνακες.
 • Δημιουργία, διαγραφή ή αναδιάταξη στιλ.
 • Επεξεργασία με χαρακτήρες Ruby στις ασιατικές γλώσσες.
 • Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων μορφών κελιών.
 • Αντικατάσταση κάθε παρουσίας μιας γραμματοσειράς σε ένα έγγραφο.

Pages

 • Προσαρμογή ρυθμίσεων υποσέλιδου.
 • Εισαγωγή, αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή, δημιουργία διπλότυπου, αναδιάταξη ή επεξεργασία ενοτήτων.
 • Προσαρμογή ρυθμίσεων EndNote.
 • Προσθήκη και επεξεργασία κύριων αντικειμένων.
 • Εισαγωγή έξυπνων πεδίων ημερομηνίας και ώρας.
 • Μετατροπή εγγράφων επεξεργασίας κειμένου σε έγγραφα διάταξης σελίδας και το αντίστροφο.
 • Επεξεργασία ρυθμίσεων αριθμού σελίδας. 
 • Προσθήκη ή επεξεργασία κύριων σελίδων.
 • Εκ νέου εφαρμογή κύριου υποδείγματος στη σελίδα.

Numbers

 • Δημιουργία ή επεξεργασία φορμών σε iPhone ή iPad.
 • Εισαγωγή έξυπνων πεδίων.
 • Αντιγραφή ή επικόλληση στιλ πίνακα.
 • Αντιμετάθεση πινάκων.

Keynote

 • Αλλαγή μεγέθους διαφάνειας.
 • Αλλαγή θέματος.
 • Εγγραφή παρουσίασης ή αναπαραγωγή παρουσίασης που είχε εγγραφεί προηγουμένως. 
 • Προσθήκη ή επεξεργασία σάουντρακ. 
 • Επεξεργασία σημειώσεων παρουσιαστή κατά την αναπαραγωγή μιας παρουσίασης.
 • Απαλοιφή σάουντρακ ή διαγραφή κομματιών.
 • Απαλοιφή υπάρχουσας εγγραφής παρουσίασης.

Pages, Numbers και Keynote για iCloud

Ορισμένες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν κατά τη συνεργασία μέσω iCloud.com:

 • Αν επεξεργάζεστε ένα έγγραφο Pages με ανίχνευση αλλαγών, μπορείτε να δείτε το έγγραφο και να επιλέξετε κείμενο, αλλά δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
 • Αν το έγγραφο Pages, Numbers ή Keynote έχει κάθετο κείμενο, μπορείτε να δείτε μια εικόνα του εγγράφου στο iCloud.com, αλλά δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
 • Επεξεργασία αντικειμένων εντός ομάδων.

Εξακολουθείτε να μπορείτε να επεξεργάζεστε έγγραφα που περιέχουν ανιχνευμένες αλλαγές και κάθετο κείμενο στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote σε iPhone, iPad και Mac.

1. Στο iCloud.com, μπορείτε να προσθέσετε εικόνες μόνο έως και 10 MB.

2. Δεν μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος ενός κοινόχρηστου εγγράφου, αλλά μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος ενός αντιγράφου.


Αν η συνεργασία δεν είναι διαθέσιμη

Αν χρησιμοποιείτε το Pages, το Numbers ή το Keynote και δεν είναι διαθέσιμη η συνεργασία, ίσως πρέπει να ενημερώσετε τις εφαρμογές σας στο iPhone, το iPad ή στο Mac. Ενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις, ώστε οι εφαρμογές σας να είναι πάντα ενημερωμένες. Αν η συσκευή σας είναι πολύ παλιά για την ενημέρωση των εφαρμογών, εξακολουθείτε να μπορείτε να συνεργαστείτε μέσω διαδικτύου στο iCloud.com χρησιμοποιώντας ένα Mac ή ένα PC. 

Αν θέλετε να στείλετε ένα αντίγραφο του εγγράφου, μπορείτε να το στείλετε χωρίς να συνεργάζεστε:

 • Σε Mac, μεταβείτε στην επιλογή Κοινή χρήση > Αποστολή αντιγράφου.
 • Σε iPhone ή iPad, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  > Κοινή χρήση. 
 • Στο iCloud.com, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  > Αποστολή αντιγράφου.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: