Πώς να ενημερώνετε χειροκίνητα εφαρμογές στη συσκευή Apple

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις και να ενημερώνετε τις εφαρμογές χειροκίνητα. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις, ώστε να μην χρειάζεται να ενημερώνετε χειροκίνητα κάθε εφαρμογή.

Ενημέρωση εφαρμογών χειροκίνητα

Στο iPhone και το iPad, οι εφαρμογές που κατεβάζετε από το App Store ενημερώνονται αυτόματα από προεπιλογή. Αν όμως παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να ενημερώσετε μια εφαρμογή χειροκίνητα.

Πώς να ενημερώνετε χειροκίνητα εφαρμογές σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε το App Store.

 2. Αγγίξτε το εικονίδιο του προφίλ σας στο επάνω μέρος της οθόνης.

 3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε ενημερώσεις σε εκκρεμότητα και σημειώσεις έκδοσης. Αγγίξτε «Ενημέρωση» δίπλα από μια εφαρμογή για να γίνει ενημέρωση μόνο αυτής της εφαρμογής ή αγγίξτε «Ενημέρωση όλων».

  iPhone στο οποίο εμφανίζεται το κουμπί «Ενημέρωση όλων».

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε μια εφαρμογή στο iPhone ή το iPad σας

Πώς να ενημερώνετε χειροκίνητα εφαρμογές στο Mac

 1. Ανοίξτε το App Store.

 2. Στην πλαϊνή στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημερώσεις».

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» δίπλα από μια εφαρμογή για να γίνει ενημέρωση μόνο αυτής της εφαρμογής ή κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση όλων».

  Mac στο οποίο εμφανίζεται η σελίδα «Ενημερώσεις» στο App Store.

Αν δεν λάβατε την εφαρμογή από το App Store στο Mac, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής για βοήθεια με τις ενημερώσεις.

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε μια εφαρμογή στο Mac

Πώς να ενημερώνετε χειροκίνητα εφαρμογές στο Apple Watch

 1. Ανοίξτε το App Store και μετακινηθείτε με κύλιση μέχρι κάτω.

 2. Αγγίξτε «Λογαριασμός».

 3. Αγγίξτε «Ενημερώσεις».

 4. Αγγίξτε «Ενημέρωση» δίπλα από μια εφαρμογή για να γίνει ενημέρωση μόνο αυτής της εφαρμογής ή αγγίξτε «Ενημέρωση όλων».

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων

Αν προτιμάτε να ενημερώνετε χειροκίνητα όλες τις εφαρμογές σας, απενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις. Αν το κάνετε αυτό, θα λαμβάνετε γνωστοποιήσεις από το App Store κάθε φορά που θα κυκλοφορεί μια ενημέρωση για μία από τις εφαρμογές σας.

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις σε iPhone ή iPad

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

 2. Αγγίξτε «App Store».

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Ενημερώσεις εφαρμογών».

  iPhone στο οποίο εμφανίζονται οι επιλογές του App Store στις Ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής «Ενημερώσεις εφαρμογών».

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις στο Mac

 1. Ανοίξτε το App Store.

 2. Από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε App Store > Ρυθμίσεις ή App Store > Προτιμήσεις.

 3. Ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή «Αυτόματες ενημερώσεις».

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις στο Apple Watch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > App Store.

 2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματες ενημερώσεις».

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την εφαρμογή Watch στο iPhone, να μετακινηθείτε με κύλιση στο App Store, να το πατήσετε και κατόπιν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Αυτόματες ενημερώσεις».

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις στο Apple TV HD ή 4K

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές.

 2. Ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή «Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών».

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: