Χρήση Ομαδικού FaceTime σε iPhone, iPad και iPod touch

Χάρη στο Ομαδικό FaceTime, μπορείτε να μιλάτε με ευκολία με πολλά άτομα ταυτόχρονα. Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα Ομαδικό FaceTime από την εφαρμογή FaceTime ή από μια ομαδική συζήτηση στην εφαρμογή Μηνύματα, ενώ μπορείτε να προσθέσετε έως 32 άτομα. Το πλακίδιο του ατόμου που μιλάει γίνεται αυτόματα μεγαλύτερο, για να διατηρείτε πάντα τον έλεγχο της συζήτησης.

 

Για να χρησιμοποιείτε βιντεοκλήσεις Ομαδικού FaceTime, χρειάζεστε κάποια από τις παρακάτω συσκευές με iOS 12.1.4 ή νεότερη έκδοση, ή με iPadOS: iPhone 6s ή νεότερο μοντέλο, iPad Pro ή νεότερο μοντέλο, iPad Air 2 ή νεότερο μοντέλο, iPad mini 4 ή νεότερο μοντέλο, iPad (5ης γενιάς) ή νεότερο μοντέλο, ή iPod touch (7ης γενιάς). Άτομα με παλαιότερα μοντέλα iPhone, iPad και iPod touch που υποστηρίζουν iOS 12.1.4 μπορούν να συμμετέχουν σε κλήσεις Ομαδικού FaceTime μόνο με ήχο.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Έναρξη κλήσης Ομαδικού FaceTime από την εφαρμογή FaceTime

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime και βεβαιωθείτε ότι το FaceTime είναι ενεργοποιημένο.
 2. Ανοίξτε το FaceTime και πατήστε το κουμπί προσθήκης  στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Εισαγάγετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου ή το email των επαφών σας.
 4. Για να ξεκινήσετε μια κλήση FaceTime, πατήστε «Ήχος» ή «Βίντεο».

Σε μια κλήση Ομαδικού FaceTime, μπορείτε να προσθέσετε έως 32 άτομα.

Έναρξη κλήσης Ομαδικού FaceTime από την εφαρμογή Μηνύματα

Σε μια ομαδική συζήτηση στα Μηνύματα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια κλήση Ομαδικού FaceTime απευθείας από την ομαδική συζήτηση. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε τα Μηνύματα και ξεκινήστε μια ομαδική συζήτηση. Εναλλακτικά, μεταβείτε σε μια υπάρχουσα ομαδική συζήτηση.
 2. Πατήστε τις επαφές στο επάνω μέρος της ομαδικής συζήτησης.
 3. Πατήστε FaceTime  και στη συνέχεια ξεκινήστε την κλήση.

Σε μια κλήση Ομαδικού FaceTime, μπορείτε να προσθέσετε έως 32 άτομα.

Συμμετοχή σε μια κλήση Ομαδικού FaceTime

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να συμμετάσχετε σε μια κλήση Ομαδικού FaceTime που ξεκίνησε κάποιος άλλος:

 • Πατήστε τη γνωστοποίηση από το Κέντρο γνωστοποιήσεων ή την Οθόνη κλειδώματος και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο FaceTime
 • Για να συμμετάσχετε σε μια κλήση Ομαδικού FaceTime από τα Μηνύματα, πατήστε τη γνωστοποίηση στο επάνω μέρος της οθόνης ή πατήστε «Συμμετοχή» από την ομαδική συζήτηση στα Μηνύματα. Αφού πατήσετε «Συμμετοχή», θα συνδεθείτε αυτόματα.
 • Για να συμμετάσχετε σε μια κλήση από την εφαρμογή FaceTime, απλώς μεταβείτε στην ενεργή κλήση στο FaceTime και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο FaceTime

 

Από μια γνωστοποίηση

 

Από ένα ομαδικό μήνυμα

 

Προσθήκη ατόμου σε κλήση Ομαδικού FaceTime

 1. Από την κλήση, πατήστε το κουμπί προσθήκης εικονίδιο προσθήκης.
 2. Πατήστε «Προσθήκη ατόμου». 
 3. Εισαγάγετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου ή το email της επαφής.
 4. Πατήστε «Προσθήκη ατόμου στο FaceTime».

Όταν προσθέτετε κάποιον στην κλήση σας, μπορείτε να πατήσετε την επιλογή «Κλήση» δίπλα από το όνομά του ώστε η συσκευή να τον ειδοποιήσει για την εισερχόμενη κλήση.

Όταν κάποιος προστίθεται σε μια κλήση Ομαδικού FaceTime, δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την κλήση. Το άτομο που προστέθηκε στην κλήση πρέπει να τερματίσει το ίδιο την κλήση Ομαδικού FaceTime.

Προσθήκη εφέ κάμερας στις κλήσεις Ομαδικού FaceTime

Αν έχετε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, iPad Pro 11 ιντσών (1ης και 2ης γενιάς) ή iPad Pro 12,9 ιντσών (3ης γενιάς και νεότερα μοντέλα), μπορείτε να χρησιμοποιείτε Animoji και Memoji στις κλήσεις Ομαδικού FaceTime. Σε συσκευές χωρίς Face ID, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα εφέ κάμερας, όπως φίλτρα, κείμενο και σχήματα, στις κλήσεις Ομαδικού FaceTime.

Για χρήση Animoji η Memoji:

 1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης FaceTime, πατήστε το .
 2. Πατήστε το εικονίδιο Animoji και στη συνέχεια επιλέξτε το Animoji ή Memoji σας.

Για να χρησιμοποιήσετε άλλα εφέ κάμερας:

 1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης FaceTime, πατήστε το κουμπί «Εφέ» .
 2. Πατήστε τις επιλογές «Φίλτρα» εικονίδιο φίλτρων, «Κείμενο» εικονίδιο κειμένου ή «Σχήματα» εικονίδιο σχημάτων, «Αυτοκόλλητα memoji», * και «Αυτοκόλλητα emoji» *.

Χρειάζεστε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, ή iPad Pro 11 ιντσών (1ης και 2ης γενιάς) ή iPad Pro 12,9 ιντσών (3ης γενιάς και νεότερα μοντέλα) για να χρησιμοποιήσετε Animoji και Memoji. Δεν υποστηρίζονται όλα τα φίλτρα και τα εφέ σε όλες τις συσκευές. Χρειάζεστε iOS 13 ή iPadOS για να χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητα Memoji και αυτοκόλλητα Emoji.

Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου και βίντεο FaceTime

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου και βίντεο στην εφαρμογή FaceTime ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε την οθόνη και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω για να δείτε περισσότερες επιλογές ή πατήστε μία από τις εξής επιλογές:

Πατήστε «Κάμερα απενεργοποιημένη» για απενεργοποίηση της κάμερας. Πατήστε ξανά το κουμπί για να την ενεργοποιήσετε ξανά*.

 

 

Πατήστε «Αναστροφή» για εναλλαγή στην πίσω κάμερα. Πατήστε το κουμπί ξανά, για να μεταβείτε ξανά στην μπροστινή κάμερα.

Πατήστε «Σίγαση» για απενεργοποίηση του ήχου. Πατήστε ξανά «Σίγαση» για να ενεργοποιηθεί πάλι ο ήχος.

Πατήστε «Ηχείο» για εναλλαγή μεταξύ της σίγασης και του ηχείου.

 

Αν δεν εμφανίζεται το κουμπί «Κάμερα» , ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι συμβατή.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης Ομαδικού FaceTime, το πλακίδιο του ατόμου που μιλά μεγαλώνει αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime. Κάτω από την επιλογή «Αυτόματη ανάδειξη», απενεργοποιήστε την επιλογή «Ομιλία».

* Για να χρησιμοποιείτε βιντεοκλήσεις Ομαδικού FaceTime, χρειάζεστε κάποια από τις παρακάτω συσκευές με iOS 12.1.4 ή νεότερη έκδοση, ή με iPadOS: iPhone 6s ή νεότερο μοντέλο, iPad Pro ή νεότερο μοντέλο, iPad Air 2 ή νεότερο μοντέλο, iPad mini 4 ή νεότερο μοντέλο, iPad (5ης γενιάς) ή νεότερο μοντέλο, ή iPod touch (7ης γενιάς). Άτομα με παλαιότερα μοντέλα iPhone, iPad και iPod touch που υποστηρίζουν iOS 12.1.4 μπορούν να συμμετέχουν σε κλήσεις Ομαδικού FaceTime μόνο με ήχο.

Πρόσθετες δυνατότητες με το FaceTime

Λήψη βοήθειας

Αν εμφανιστεί ένα τρίγωνο με ένα θαυμαστικό , μπορεί να σημαίνει ότι η σύνδεση είναι αργή ή ότι άλλοι χρήστες μεταδίδουν ήχο ή βίντεο μέσω ροής στο ίδιο δίκτυο. Εσείς και οι συνομιλητές σας χρειάζεστε ισχυρή σύνδεση κινητού δικτύου ή Wi-Fi για να χρησιμοποιείτε το Ομαδικό FaceTime. Μέσω Wi-Fi, το FaceTime απαιτεί ευρυζωνική σύνδεση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: