macOS High Sierra

Gør et fotografi skarpere

Justeringen Gør skarp ændrer fotografier, så kanterne bliver tydeligere og står skarpere.

 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Juster på værktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Gør skarp i vinduet Juster.

 4. Træk mærkerne for at justere skarpheden.

  Betjeningsmuligheder til skarphed i vinduet Juster.
  • Intensitet: Justerer styrken på de kanter, der er gjort skarpere.

  • Kanter: Indstiller grænsen for, hvilke grupper pixel der er kanter, og hvilke der ikke er.

  • Fald: Gør skarphedseffekten mere eller mindre fremtrædende. Hvis du øger værdien til Fald, bliver skarphedseffekten kraftigere. Hvis du mindsker den, bliver effekten blødere.

Tip: Anbring markøren over et mærke, og hold Alternativ nede for at udvide mærkets værdiudsnit.