macOS High Sierra

Slet beskeder

Du kan slette beskeder, du ikke længere skal bruge, for at holde dine postkasser på en overskuelig størrelse og for at frigøre lagringsplads på din Mac eller på postserveren. Mulighederne i Mails indstillinger afgør, om du kan se og genskabe beskeder, efter at du har slettet dem.

Åbn Mail for mig

Slet en besked

Du kan slette en besked i en Mail-meddelelse ved at skubbe, hvis muligheden “Flyt kasserede beskeder” i Oversigt i Mail er indstillet til Papirkurv. Ellers arkiveres beskeden.

 • I en meddelelse om e-mails: Flyt markøren over meddelelsen, og klik på Papirkurv.

 • I beskedfremviseren: Gør et af følgende:

  • Skub til venstre, og klik derefter på Papirkurv, eller skub hele vejen til venstre, indtil beskeden forsvinder.

  • Flyt markøren over besked-headeren, og klik derefter på knappen Slet , der vises.

  • Vælg en besked på listen, og klik derefter på knappen Slet på værktøjslinjen i Mail.

  Tip: Du forhindrer den næste besked på listen i at blive valgt automatisk (og markeret som læst) ved at holde Alternativtasten nede, når du sletter en besked.

Slet flere beskeder

 • Vælg en eller flere beskeder eller samtaler på beskedlisten, og klik derefter på knappen Slet på værktøjslinjen i Mail, eller tryk på Slettetasten. Hvis du vælger en samtale, slettes alle beskeder i den pågældende samtale.

 • Søg efter et sæt af beskeder, der skal slettes. Søg f.eks. efter beskeder dateret fra 1. august til 5. september 2017 ved at skrive “dato:01/8/17-05/9/17” i søgefeltet i Mail. Eller du kan søge efter beskeder fra en bestemt person ved at skrive et navn i søgefeltet. Vælg og slet derefter de fundne beskeder.

 • Slet en postkasse, hvilket sletter alle de beskeder, den indeholder.

Vis slettede beskeder

Måden du viser slettede beskeder på afhænger af, hvordan du vælger muligheder i Mails indstillinger. Du kan se disse indstillinger i Mail ved at vælge Mail > Indstillinger, klikke på Konti, vælge en konto og derefter klikke på Postkassehandlinger.

 • Hvis postkassen Papirkurv angiver en postkasse på postserveren eller på Mac: Du kan se beskederne i postkassen Papirkurv, indtil de slettes permanent. Du gendanner en slettet besked, før den fjernes permanent, ved at trække den fra postkassen Papirkurv til en anden postkasse.

 • Hvis postkassen Papirkurv angiver Ingen: Beskeder forbliver muligvis midlertidigt på deres originale placering, men er utydelige eller skjult. Du viser og skjuler dem, om muligt, ved at vælge Oversigt > Vis slettede beskeder eller Oversigt > Skjul slettede beskeder.

Fjern slettede beskeder permanent

 • Fjern beskeder automatisk: Vælg Mail > Indstillinger, klik på Konti, og vælg derefter en konto. Klik på Postkassehandlinger, og vælg under Papirkurv, hvornår Mail skal fjerne de slettede beskeder helt, f.eks. efter en måned.

  Hvis du har en IMAP-konto, hvis server er indstillet til at slette ældre beskeder, bliver de slettet uanset dine indstillinger.

 • Fjern beskeder manuelt på et tilfældigt tidspunkt: Vælg Postkasse > Fjern slettede emner, og vælg derefter en konto.

Hvis du sletter beskeder ved en fejltagelse, kan du trække dem ud af postkassen Papirkurv og til en anden postkasse. Eller vælg dem i postkassen Papirkurv, og vælg derefter Besked > Flyt til > [postkasse].