macOS High Sierra

Vinduet Oversigt

Brug vinduet Oversigt i Mail til at vælge indstillinger til visning af beskeder.

Du kan se disse indstillinger ved at vælge Mail > Indstillinger og derefter klikke på Oversigt.

Åbn Mail for mig

Brug klassisk layout

Beskeder vises som standard ved siden af beskedlisten. Hvis beskeder skal vises under beskedlisten (klassisk oversigt), skal du vælge afkrydsningsfeltet.

Vis Til/Cc i beskedlisten

Inkluder mærket Til eller Cc for at hjælpe dig med identificere beskeder sendt direkte til dig eller kopieret til dig.

Denne mulighed findes ikke, når du bruger klassisk layout.

Vis kontaktfotos i beskedliste

Vis afsenderens billede, hvis det er tilgængeligt.

Denne mulighed findes ikke, når du bruger klassisk layout.

Vis liste

Det antal linjer af beskeden, der skal vises på beskedlisten.

Flyt kasserede beskeder til:

Vælg, om en besked skal slettes eller flyttes til postkassen Arkiv, når du skubber til venstre på en besked på beskedlisten.

Indstillingen bestemmer også, om du kan slette eller arkivere beskeder fra Mail-meddelelser.

Vis besked-headers

Vis standardfelter eller specielle felter i besked-headers.

Du tilføjer felter ved at klikke på lokalmenuen, vælge Speciel, klikke på knappen Tilføj og skrive navnet på en besked-header, f.eks. Return-Path.

Vis ulæste beskeder med fed skrift

Viser ulæste beskeder med fed skrift i klassisk layout for lettere at skelne dem fra beskeder, som du har læst.

Indlæs eksternt indhold i beskeder

Når du henter eksternt indhold fra en server, kan der blive vist oplysninger om din Mac. Du kan fravælge denne mulighed for at forbedre sikkerheden, men nogle beskeder vil muligvis ikke vises korrekt.

Eksternt indhold vises ikke i beskeder, som Mail markerer som reklamepost.

Brug smarte adresser

Vis modtagernes navne, men ikke deres e-mailadresser (hvis en modtager findes i programmet Kontakter eller på listen Tidligere modtagere eller på en netværksserver).

Fremhæv beskeder med farve, når de ikke er grupperet

Når samtaler er slået fra, fremhæves beskederne i en samtale på beskedlisten, så du bedre kan finde dem. Klik i farvefeltet for at vælge en markeringsfarve.

Inkluder beslægtede beskeder

Inkluder beslægtede beskeder (dem, der ligger i andre postkasser), når du ser en samtale.

Marker alle beskeder som læst, når du åbner en samtale

Marker alle ulæste beskeder i en samtale som læst, når du ser den primære besked i samtalen.

Vis nyeste beskeder øverst

Vis den nyeste besked i en samtale først i eksempelområdet. Hvis indstillingen fravælges, vises den ældste besked først.