Få hjælp til videoproblemer på eksterne skærme, der er tilsluttet din Mac

Prøv disse trin, hvis der ikke vises et billede på en ekstern skærm, der er tilsluttet din Mac, eller hvis billedet ikke ser ud som forventet.

Før du begynder

Du kan løse mange skærmproblemer ved at opdatere softwaren på enheder, kabler og mellemstik fra Apple. Hvis der vises et billede på skærmen, skal du søge efter softwareopdateringer i Mac App Store:

 1. Tilslut den eksterne skærm og eventuelle videokabler og mellemstik fra Apple, som du bruger med skærmen.
 2. Gå til Apple-menuen, og vælg App Store.
 3. Klik på knappen Opdateringer i App Store-vinduet.
 4. Installer eventuel macOS- eller firmwareopdateringer, der vises.

Hvis du bruger en skærm, et samlingspunkt, et forlængerkabel eller et mellemstik fra en anden producent end Apple, skal du undersøge, om producenten har udsendt opdateringer.

Hvis du prøver at slutte en 4K-skærm eller et Ultra HD-tv til din Mac, skal du kontrollere, om computeren opfylder kravene til brug af den eksterne skærm.

Hvis computerens software og firmware er opdateret, og der ikke vises et billede på skærmen, skal du prøve følgende trin for det specifikke problem.

Hvis skærmen er tom, eller hvis billedet ikke kan bruges

Prøv disse trin, hvis der ikke vises billeder på skærmen. Trinnene kan også være en hjælp, hvis billedet på skærmen skiftevis vises og forsvinder (flimrer), hvis der vises vandrette linjer (sne), eller hvis billedet er forvrænget. 

Trinnene løser sandsynligvis ikke problemet, hvis det kun sker med et enkelt program. Hvis du kun oplever problemerne i et enkelt vindue eller program, skal du søge efter opdateringer eller hjælp på producentens websted.

Kontroller forbindelserne

Kontroller forbindelserne mellem din Mac og eventuelle eksterne skærme:

 • Hvis du har en bærbar Apple-computer, skal du prøve at tilslutte dens strømforsyning.
 • Sørg for, at den eksterne skærms strømkabel er tilsluttet korrekt, og at skærmen er tændt.
 • Hvis du har en Mac Pro (ultimo 2013), skal du kontrollere, om skærmene er tilsluttet de korrekte porte.
 • Hvis du bruger et samlingspunkt, en switchboks eller en "KVM"-switch, skal du prøve at slutte skærmens videokabel direkte til din Mac.
 • Fjern videokablet fra din Mac, og tilslut det igen for at genoprette forbindelsen.
 • Hvis du bruger et videomellemstik, skal du fjerne det fra din Mac og tilslutte det igen for at genoprette forbindelsen.
 • Hvis du bruger mere end et enkelt videomellemstik til at tilslutte skærmen (mellemstik i en kædeforbindelse), skal du om muligt prøve kun at bruge et enkelt mellemstik til at tilslutte skærmen. Nogle videomellemstik kan ikke bruges sammen. Eksempel: Et mini DisplayPort til DVI-mellemstik kan ikke bruges sammen med et DVI til HDMI-mellemstik.
 • Hvis skærmen har mere end én videoforbindelse, skal du prøve en anden forbindelse for at se, om denne virker. Om muligt skal du prøve med en anden skærm eller et andet mellemstik.
 • Prøv at bruge et andet kabel, som du ved virker. Gå til producentens websted for at se, om du bruger det anbefalede kabel.
 • Genstart Mac-computeren, mens skærmen er tilsluttet.

Sådan registreres skærmen

Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du indstille Mac-computeren til vågeblus og derefter afbryde vågeblus for at få computeren til at søge efter tilsluttede skærme:

 1. Tryk på afbryderknappen på computeren for at indstille den til vågeblus, eller vælg Apple-menuen > Vågeblus.
 2. Vent et øjeblik, og tryk derefter på en tast på tastaturet, eller klik med musen eller pegefeltet for at afbryde Mac-computerens vågeblus.

Hvis du bruger mere end én skærm, og der vises et billede på en af skærmene, kan du også bruge skærmindstillingerne til at søge efter tilsluttede skærme.

Juster videoindstillingerne

Hvis der ikke vises et billede på skærmen, skal du prøve at justere lysstyrke eller kontrast. Hvis der stadig ikke vises et billede, eller billedet er forvrænget, skal du prøve at vælge en anden videoopløsning i Systemindstillinger.

Juster lysstyrke

 • Hvis du bruger en Apple-skærm, skal du trykke på tasten til at skrue op for lysstyrken billede af F2-tast på Apple-tastaturet. Hvis du vil justere lysstyrken på en anden skærm, skal du trykke på tasterne Ctrl-F2.
 • Hvis du bruger en skærm fra en anden producent end Apple, skal du se den dokumentation, som fulgte med skærmen, for at finde ud af, om skærmen har indbyggede knapper til justering af lysstyrke eller kontrast.

Sådan ændres skærmopløsningen

 1. Gå til Apple-menuen, og vælg Systemindstillinger.
 2. Klik på symbolet Skærm.
 3. Klik på Standard til skærm. Hvis der vises mere end én opløsning, skal du vælge opløsning og opdateringshastighed. Hvis skærmen slukkes, når du ændrer opløsningen, skal du trykke på tasten esc for at fortryde ændringen. 
  vindue med skærmindstillinger

Hvis du ikke kan ændre skærmens opløsning, fordi der ikke vises et billede, skal du genstarte Mac-computeren i Sikker tilstand for at nulstille skærmopløsningen til standardindstillingen.

Hvis problemet ikke løses ved at starte i Sikker tilstand, skal du nulstille Mac-computerens NVRAM og SMC for at nulstille videoportene på Mac-computeren til deres standardindstillinger.

Kontroller for skærmsoftware fra andre producenter

Hvis skærmen kun virker, når Mac-computeren er startet i Sikker tilstand, og der er installeret skærmrelateret software på computeren, skal du gå til producentens websted for at søge efter softwareopdateringer, eller du kan prøve at afinstallere softwaren midlertidigt.

Billedet er utydeligt eller sløret

Hvis billeder eller tekst vises pixeleret eller uskarpt på skærmen, skal du kontrollere følgende.

Sådan kontrolleres skærmopløsningen

Sørg for, at skærmopløsningen er indstillet til standardindstillingen i Systemindstillinger. Hvis du bruger en skaleret opløsning, kan billedet blive forstørret for at passe til skærmen. Dette kan i nogle programmer få billedet til at se sløret ud.

 1. Vælg Systemindstillinger på Apple-menuen.
 2. Klik på symbolet Skærm.
 3. Vælg Standard til skærm.
  vindue med skærmindstillinger

Hvis du bruger en skærm eller et HD-tv via en HDMI-forbindelse, kan du muligvis se en forskel i videokvaliteten, hvis skærmen er indstillet til tv. Kontroller, om skærmen har en "skærmfunktion" for at opnå den bedste videokvalitet.

Retina-skærme

Hvis et program vises med lav opløsning på en Retina-skærm, skal du se, om der findes en opdatering til programmet. De fleste programmer er blevet opdateret til at understøtte den større pixeltæthed på Retina-skærme.

Billeder med lavere opløsning på nogle websider kan også syne "blødere" på en Retina-skærm. Dette skyldes, at Retina-skærme har en større pixeltæthed, og ikke alle websteder understøtter Retina-billeder.

Eksempelvis ser billederne nedenfor anderledes ud på en Retina-skærm, men der er ingen ændringer at se på en almindelig skærm. Dette skyldes, at det Retina-kompatible billede har en større pixeltæthed:

Standardbillede Retina-kompatibelt billede

Der er problemer med kontrast eller farver

Hvis hele billedet er for mørkt eller for lyst, kan du justere lysstyrke og kontrast på fanen Skærm i Systemindstillinger, eller du kan bruge skærmens indbyggede knapper.

Juster lysstyrke og kontrast

Du kan justere lysstyrken på en Apple-skærm ved at trykke på tasten for lysstyrke billede af F2-tast eller F2-tasten på tastaturet. Du kan også justere lysstyrken for hver tilsluttet skærm i Systemindstillinger > Skærme.

Skærme fra andre producenter end Apple har ofte indbyggede knapper til justering af lysstyrke og farver. Se dokumentationen til skærmen for at finde ud af, om den har indbyggede knapper.

Hvis du tilslutter en skærm, en projektor eller et HD-tv via en HDMI-forbindelse, kan du muligvis se en forskel i videokvaliteten, hvis skærmen er indstillet til tv. Se, om enheden har en "skærmfunktion" for at opnå den bedste billedkvalitet.

Du kan også kalibrere hver skærm via fanen Farve under skærmindstillingerne for at opnå de bedste farver og den bedste lysstyrke.

Der er lyse eller mørke pixels

Hvis enkelte pixels på skærmen er for lyse eller for mørke, kan du finde hjælp i følgende artikler: 

Tilslutning af skærme med Thunderbolt 3 (USB-C)

Med Apple Thunderbolt 3 (USB-C) til Thunderbolt 2-adapter forbinder Mac-modeller med Thunderbolt 3 (USB-C)-porte til ældre enheder, der bruger Thunderbolt (10 Gbps) eller Thunderbolt 2 (20 Gbps). Dette er f.eks. det mellemstik, du bør brug til at slutte din MacBook Pro til et Apple Thunderbolt Display eller til en Thunderbolt 2-lagerenhed fra tredjepart.

Dette mellemstik understøtter ikke tilslutning til Mini DisplayPort-skærme, herunder følgende Apple-mellemstik og -skærme: 

 • Apple Mini DisplayPort til Dual-Link DVI-mellemstik
 • Apple Mini DisplayPort til DVI-mellemstik
 • Apple Mini DisplayPort til VGA-mellemstik
 • Apple LED Cinema Display

Hvis du bruger Thunderbolt 3 (USB-C) til Thunderbolt 2-mellemstik til at tilslutte en kompatibel skærm, og skærmen ikke viser et billede, kan du prøve at fjerne mellemstikket og sætte det i igen.

Få mere hjælp

Hvis du har prøvet trinnene ovenfor, og skærmen stadig ikke virker, skal du kontakte Apple-support for at få mere hjælp. 

Der kan kræves gebyr for diagnosticering, hvis problemet ikke er dækket af garantien eller AppleCare Protection Plan (APP).

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: