Hvis din eksterne skærm ikke registreres eller vises sløret på din Mac

Prøv disse trin, hvis der ikke vises et billede på en ekstern skærm, der er tilsluttet din Mac, eller hvis billedet ikke ser ud som forventet.

Før du begynder

Sørg for, at din Mac kører den nyeste version af macOS.


Hvis din skærm er blank eller ikke registreres

Prøv disse trin, hvis der ikke vises billeder på skærmen.

Kontroller, hvor mange skærme du kan tilslutte

Du finder ud af, hvor mange eksterne skærme din Mac understøtter, ved at tjekke siden med tekniske specifikationer eller bruge fanen Support i Om denne Mac: 

  1. Vælg Apple-menuen  > Om denne Mac.
  2. Klik på fanen Support, og klik derefter på Specifikationer.
  3. På den viste webside kan du se, hvor mange skærme din Mac understøtter, under Videounderstøttelse eller Grafik.

Tjek dit kabel eller mellemstik

Kobl kablet på din eksterne skærm fra din Mac, og slut det derefter til igen. Hvis kablet på din eksterne skærm ikke kan sluttes til portene på din Mac, kan du bruge et Thunderbolt 3- eller USB-C-mellemstik.


Hvis din skærm vises sløret

Hvis billeder eller tekst på din skærm ser sløret ud eller er pixeleret, skal du kontrollere opløsningen og lysstyrken på din skærm.

Juster opløsningen

  1. Gå til Apple-menuen, og vælg Systemindstillinger.
  2. Klik på symbolet Skærm.
  3. Tryk på Alternativtasten, og hold den nede, mens du klikker på Skaleret for at se yderligere opløsninger for den anden skærm.
    Vindue med systemindstillinger for ekstern skærm med Opløsning indstillet til Skaleret.

Hvis du bruger mere end én skærm, og der vises et billede på en af skærmene, kan du også bruge skærmindstillingerne til at søge efter tilsluttede skærme.

Hvis den forventede opløsning ikke vises på din skærm, kan du tjekke specifikationssiden for at se, hvad din Mac understøtter.

Juster lysstyrken

For at justere lysstyrken på din Apple-skærm skal du trykke på tasten Forøg lysstyrke  eller tasten Formindsk lysstyrke  på dit tastatur.

Magic Keyboard F1/illustrationsdiagram for lysstyrketast Magic Keyboard F2/illustrationsdiagram for lysstyrketast

Du kan også justere lysstyrken for hver tilsluttet skærm i Systemindstillinger > Skærme.

Skærme fra andre producenter end Apple har ofte indbyggede knapper til justering af lysstyrke og farver. Se dokumentationen til skærmen for at finde ud af, om den har indbyggede knapper.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: