Sådan gør du, hvis din Mac ikke tænder

Læs mere om, hvordan du tjekker for problemer med skærmen, strømforsyningen og andre dele af din Mac, hvis den ikke tænder.

Kontroller, om der er problemer med skærmen

Hvis din Mac ikke synes at tænde, er det muligt, at computeren tændes, men skærmen ikke virker. Hvis du vil tjekke, om det drejer sig om et problem med skærmen, skal du trykke på computerens afbryderknap. Tjek derefter for disse tegn på, at din Mac tænder, også selvom skærmen fortsat er sort:

 • Du hører muligvis en startlyd.
 • Du hører muligvis støj fra blæser eller drev.
 • Hvis din Mac har en indikator for vågeblus, tænder den muligvis.
 • Hvis din Mac-computer har baggrundsbelysning, tænder den muligvis.
 • Når du trykker på Caps Lock-tasten, tænder lyset i denne tast.

Hvis én af disse ting sker, og din Mac er tilsluttet en ekstern skærm, kan du få hjælp her til videoproblemer på eksterne skærme, der er sluttet til din Mac. Ellers skal du fortsætte til næste sektion.

Kontroller, om der er problemer med strømforsyningen

Prøv disse trin, hvis din Mac ikke tænder, og du har udelukket problemer med skærmen:

 1. Kontroller, at strømkablet og mellemstikket er korrekt tilsluttet din Mac og er sat i en stikkontakt, der virker. Tilslut en lampe eller anden enhed for at tjekke, at stikkontakten virker.
 2. Prøv et andet strømkabel eller mellemstik, hvis stikkontakten virker, men din Mac stadig ikke får nogen strømforsyning. 
 3. Hvis du bruger en bærbar Mac, skal du kontrollere, at du bruger den korrekte strømforsyning og det korrekte kabel. Læs også mere om fejlfinding af MagSafe-strømforsyninger{. Lad strømforsyningen være tilsluttet længe nok til at sikre, at batteriet er tilstrækkeligt opladet.

Kontroller, om der er andre problemer

Prøv disse trin, hvis du har udelukket, at der er problemer med strømforsyningen og skærmen:

 1. Fjern alt tilbehør, der er sluttet til din Mac. Det kan være printere, USB-samlingspunkter og mobilenheder.
 2. Hold nede på afbryderknappen i ti sekunder. Tryk derefter på afbryderknappen igen for at se, om din Mac tænder.
 3. Nulstilling af SMC (System Management Controller).
 4. Hvis du for nylig har installeret hukommelse eller et drev på din Mac, skal du kontrollere, om hukommelsen eller drevet er kompatibelt og installeret korrekt. Du kan eventuelt geninstallere den oprindelige hukommelse eller det oprindelige drev for at se, om problemet stadig forekommer.

Hvis din Mac stadig ikke starter, efter du har prøvet disse trin, kan du kontakte Apple-support. Du kan også besøge en Apple Store eller Apple-autoriseret serviceudbyder for at få hjælp.

Udgivelsesdato: