Skærmbilleder under Mac-computerens startproces

Når du starter Mac-computeren fra OS X, vises der forskellige skærmbilleder for at give dig besked om, hvordan computeren starter. Du kan også se, hvorfor startprocessen muligvis ikke gennemføres.

Start af Mac-computeren

Der kan være små forskelle i de startskærmbilleder eller sekvenser, der nævnes i denne artikel, afhængigt af Mac-modellen, versionen af OS X og firmwaren samt de valgte startindstillinger. Eksempel:

  • Baggrunden kan være blå, sort eller grå under startprocessen.
    Det kan også være et skrivebordsbillede.
  • Statusindikatoren kan være en statuslinje eller et roterende symbol   .
  • Hvis du starter fra Windows via Boot Camp, vises Apple-logoet og de andre skærmbilleder i denne artikel ikke på Mac-computeren.

Tænd computeren

Når du tænder Mac-computeren første gang, er skærmen slukket (sort), og der høres en startlyd. Mac-computeren initialiserer BootROM og hukommelsen (RAM). Den udfører derefter en selvtest ved start (POST) og en BootROM-test. Hvis du hører andre bip eller lyde på dette tidspunkt, kan det betyde, at der er et hardwareproblem, og startprocessen afbrydes. Hvis du har sat ny hukommelse i Mac-computeren, skal du kontrollere, om hukommelsen er placeret korrekt.

Tom skærm

Når selvtesten ved start er udført, sender Mac-computeren et videosignal til en eller flere tilsluttede skærme. Skærmbilledet kan være sort eller gråt på dette tidspunkt i startsekvensen, og normalt tændes skærmens baggrundsbelysning. Hvis der ikke vises et billede på skærmen efter et øjeblik, skal du prøve at skrue op for skærmens lysstyrke. Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du kontrollere, om den er tændt og tilsluttet.

FileVault-log ind

Hvis du har slået fuld diskkryptering til via FileVault, bliver du bedt om at indtaste brugerkontonavnet og adgangskoden for at låse startdisken op.

Apple-logo

Når Apple-logoet vises, betyder det, at computeren har fundet startarkivet "boot.efi" på startdisken. Det fortæller Mac-computeren, hvor systemmappen skal placeres på startdisken.

Statusindikator

Når Mac-computeren har fundet systemmappen på startdisken, vises der en statuslinje eller et roterende symbol på skærmen. Det betyder, at Mac-computeren læser arkiver i OS X-systemmappen.

Log ind-vindue

Hvis FileVault ikke er slået til på Mac-computeren, eller hvis du har slået automatisk log ind fra i Systemindstillinger, vises der et skærmbillede med tilgængelige brugerkonti på Mac-computeren. Vælg et brugerkontonavn, og indtast adgangskoden for at logge på.

Skrivebord

Når Mac-computeren er færdig med at starte, og du er logget på, vises skrivebordsbilledet og Dock.

Andre mulige skærmbilleder

Et af følgende skærmbilleder vises muligvis under startprocessen, hvis du har ændret startindstillingerne, eller hvis der er et problem med at starte Mac-computeren.

Mapper med et spørgsmålstegn

Hvis der vises en mappe med et spørgsmålstegn i stedet for Apple-logoet, kan Mac-computeren ikke finde en lokal eller netværksbaseret startdisk. Det kan ske, hvis den valgte disk i vinduet Startdisk under Systemindstillinger ikke er tilgængelig. Vent et par sekunder for at se, om Mac-computeren kan finde den startdisk, du har angivet. 

Hvis der stadig vises et spørgsmålstegn efter et par sekunder, skal du bruge Startup Manager for at starte Mac-computeren. Vælg derefter startdisken igen i Systemindstillinger.

Hvis der vises et spørgsmålstegn efter installering af en softwareopdatering, skal du vælge startdisken igen via OS X-gendannelse.

Forbudssymbol

Hvis der vises en cirkel med en streg gennem i stedet for Apple-logoet, kan Mac-computeren ikke finde en gyldig systemmappe at starte fra.

Hvis du bruger Mac-computeren på en skole eller virksomhed, forsøger den muligvis at starte fra den forkerte version af OS X. Kontakt it-afdelingen for at få mere hjælp.

Hvis det er din personlige Mac, skal du prøve at geninstallere OS X ved hjælp af OS X-gendannelse.

Hængelåssymbol

Hvis du har indstillet en firmwareadgangskode på din Mac, vises der muligvis et hængelåssymbol under opstarten, hvor du forsøger at starte din Mac fra en anden enhed, f.eks. et eksternt drev eller OS X-gendannelse. Indtast din firmwareadgangskode for at fortsætte opstarten.

Roterende globus

Hvis der vises en roterende globus i stedet for Apple-logoet, betyder det, at Mac-computeren starter fra en netværksbaseret startdisk som Netboot eller Internetgendannelse i stedet for en tilsluttet eller intern startdisk. Hvis det ikke er meningen, at Mac-computeren skal starte på denne måde, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede for at slukke computeren. Tryk derefter på afbryderknappen igen for at tænde computeren normalt. 

Hvis Mac-computeren altid starter med en roterende globus, og du befinder dig i en skole eller en virksomhed, skal du kontakte it-afdelingen for at få mere at vide. Der kan være en server på netværket, som Mac-computeren forsøger at starte fra. Hvis det er din personlige Mac, skal du prøve at starte fra OS X-gendannelse for at kontrollere startdisken og OS X.

Batterisymbol

Hvis der vises et batterisymbol på skærmen i stedet for et Apple-logo, er batteriniveauet på den bærbare Mac-computer for lavt til, at computeren kan starte. Tilslut strømforsyningen for at oplade Mac-computerens batteri, og prøv så at starte computeren igen.

Pinkode

Hvis du låser din Mac med Find min Mac, vises der en låseskærm med fire eller seks cifre under opstarten. Mac-computeren fortsætter ikke med opstarten, får du har indtastet den kode, du har indstillet.

Udgivelsesdato: