Brug af eksterne skærme med din Mac

Læs mere om, hvordan du slutter en anden skærm til din Mac og vælger, hvordan skærmene skal bruges sammen.

Du kan indstille ekstra skærme med din Mac på flere måder. Du kan få alle skærmene til at dublere hinanden eller udvide dit arbejdsområde med forskellige programmer og vinduer på hver skærm. Hvis du vil bruge en ekstra skærm sammen med din bærbare Mac, kan du også bruge funktionen, hvor skærmen er slået ned.

Kontroller kravene

Brug udvidet skrivebordstilstand

En MacBook og en ekstern skærm, der bruger udvidet skrivebordstilstand

Maksimer dit arbejdsmåde med udvidet skrivebordstilstand, så du kan bruge programmer i fuld skærm og have vinduer på hver skærm. Du kan derefter bruge Mission Control til at organisere programmer og vinduer på tværs af dine skærme. Hvis din Dock ligger i bunden af skærmen, vises den på en af skærmene, når du flytter markøren til bunden af en skærm.

Sådan slår du udvidet skrivebordstilstand til

 1. Kontroller, at din ekstra skærm er tændt og sluttet til din Mac.
 2. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Skærme.
 3. Vælg fanen Opstilling.
 4. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Dublering af skærmbillede ikke er markeret.

Sådan arrangerer du skærme eller vælger en ny primærskærm

Arranger skærmene, så de svarer til opstillingen på dit fysiske skrivebord for at kunne flytte programmer og vinduer på tværs af skærmene i én flydende bevægelse. Du kan også ændre din primære skærm, der er den skærm, hvor dine skrivebordssymboler og programvinduer vises først. Sådan gør du:

 1. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, og klik derefter på Skærme.
 2. Vælg fanen Opstilling.
 3. Arranger skærmene eller vælg en ny primærskærm:
  • Hvis du vil arrangere skærmene, skal du trække en af skærmene til en ny placering. Der vises en rød kant om skærmen, når du trækker i den.
  • Hvis du vil vælge en ny primærskærm, skal du trække den hvide bjælke til en anden skærm.

Fanen Opstilling under Skærm i Systemindstillinger

Brug skærmdublering

Skærmdublering viser samme programmer og vinduer på alle skærme.

En MacBook og en ekstern skærm, der er indstillet til Dublering af skærmbillede

Sådan slår du skærmdublering til

 1. Kontroller, at din ekstra skærm er tændt og sluttet til din Mac.
 2. Vælg Apple-menuen () > Systemindstillinger, klik på Skærme, og vælg derefter fanen Opstilling.
 3. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Dublering af skærmbillede er markeret.

Fanen Opstilling under Skærme i Systemindstillinger med Dublering af skærme slået til

Sådan bruger du AirPlay

Med Apple TV kan du dublere hele skærmen fra din Mac til dit tv eller bruge tv'et som en separat skærm. Følg disse trin for at slå AirPlay til:

 1. Kontroller, at tv'et er tændt.
 2. Vælg menuen AirPlay på menulinjen*, og vælg derefter dit Apple TV. Hvis der vises en AirPlay-adgangskode på tv'et, skal du indtaste adgangskoden på din Mac. 
 3. Dubler skærmen, eller brug dit tv som en separat skærm:
  • Dubler skærmen: Vælg menuen AirPlay, og vælg derefter Dubler indbygget skærm.
  • Brug dit tv som separat skærm: Vælg menuen AirPlay, og vælg derefter Brug som separat skærm.
 4. Hvis du vil slå AirPlay fra, skal du vælge menuen AirPlay og derefter vælge Slå AirPlay fra.

* Hvis menuen AirPlay ikke vises på menulinjen, skal du vælge Apple-menuen () > Skærme og derefter markere afkrydsningsfeltet "Vis indstillinger til skærmdublering på menulinjen, når de er tilgængelige". 

Læs mere om, hvordan du streamer video via AirPlay fra din Mac.

Udgivelsesdato: