Hvis din Siri Remote eller Apple TV Remote ikke virker

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis din fjernbetjening ikke fungerer som forventet.

Prøv først disse trin

  1. Sørg for, at du befinder dig inden for 6 meter fra dit Apple TV, og fjern alt, der blokerer området mellem din fjernbetjening og forsiden af dit Apple TV, fjernsynet, modtageren og soundbaren.

  2. Oplad din fjernbetjening i 30 minutter ved hjælp af et USB-C til USB- eller Lightning til USB-kabel og en USB-vægoplader.

  3. Træk stikket til dit Apple TV ud af stikkontakten. Vent mindst seks sekunder, og tilslut det igen.

Hvis lydstyrkeknapperne på din Apple TV Remote holder op med at virke, kan du læse om, hvad du skal gøre.

Genstart din fjernbetjening

Apple TV-fjernbetjeninger, hvor knapperne Tv/Kontrolcenter og Lydstyrke ned er fremhævet med blåt

Hvis din fjernbetjening stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at genstarte fjernbetjeningen.

  1. Tryk og hold knappen TV/Control CenterIngen alt leveret for billede og Lydstyrke ned-knappenIngen alt leveret for billede på samme tid. Hold knapperne nede i ca. 5 sekunder, eller indtil statusindikatoren på dit Apple TV slukkes og tændes igen.

  2. Slip knapperne. Vent derefter 5 til 10 sekunder på, at notifikationen Forbindelse afbrudt vises på din tv-skærm.

  3. Vent, mens din fjernbetjening genstarter. Når notifikationen Forbindelse oprettet vises, kan du bruge din fjernbetjening.

Dan par med din fjernbetjening

Apple Tv-fjernbetjeninger, hvor knapperne Tilbage (eller Menu) og Lydstyrke op er fremhævet med blåt

Hvis din fjernbetjening stadig ikke fungerer som forventet, kan du prøve at danne par mellem fjernbetjeningen og dit Apple TV igen.

  1. Ret fjernbetjeningen mod dit Apple TV. Sørg for, at fjernbetjeningen er placeret ca. 8 cm fra dit Apple TV.

  2. Tryk og hold TilbageIngen alt leveret for billede (eller Menu) og Lydstyrke opIngen alt leveret for billede i fem sekunder.

  3. Hvis du bliver bedt om det, skal du placere din fjernbetjening oven på dit Apple TV for at afslutte pardannelsen.

Hvis du ikke kan danne par med din fjernbetjening, skal du sørge for, at dit Apple TV er opdateret til den nyeste version af tvOS. Du kan bruge Apple TV Remote på din iPhone eller iPad til at navigere på dit Apple TV for at se, hvilken version af tvOS du har.

Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte Apple-support.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: