macOS High Sierra

Zobrazení a obnovení starší verze dokumentů

Mnohé aplikace automaticky ukládají verze rozpracovaných dokumentů. V případě potřeby můžete kdykoli procházet různé verze dokumentů a vracet se ke starším verzím. Verzi můžete uložit také ručně.

Verze se ukládají automaticky každou hodinu nebo i častěji, pokud provádíte hodně změn. Verze se ukládá také při každém otevření, uložení, duplikování, uzamčení, přejmenování nebo obnovení starší verze dokumentu.

Procházení, obnova, duplikování a mazání verzí

 1. Otevřete dokument a vyberte volbu Soubor > Vrátit do > Procházet všechny verze.

 2. Verze lze procházet klikáním na značky zaškrtnutí podél časové osy.

 3. Vyberte požadovanou verzi a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li dokument obnovit v této verzi, klikněte na Obnovit.

  • Chcete-li tuto verzi duplikovat do nového dokumentu, zobrazte ji, stiskněte a podržte klávesu Alt a pak klikněte na Obnovit kopii.

  • Chcete-li tuto verzi smazat, přesuňte ukazatel do horní části obrazovky, abyste zobrazili řádek nabídek a vyberte volbu Soubor > Vrátit do > Smazat tuto verzi.

  • Chcete-li ponechat dokument tak, jak je, beze změn, klikněte na Hotovo.

Ruční uložení verze

 • Otevřete dokument a vyberte volbu Soubor > Uložit.

  Chcete-li dokument uložit s použitím jiného názvu souboru, umístění nebo formátu, stiskněte a podržte klávesu Alt a vyberte volbu Soubor > Uložit jako.

Obnovení naposledy otevřené verze dokumentu

 • Otevřete dokument, vyberte volbu Soubor > „Vrátit do“ a pak vyberte Naposledy otevřeno, Naposledy uloženo nebo Předchozí uložení.