macOS High Sierra

Předvolby zvětšení

Pomocí panelu Zvětšení v předvolbách systému Zpřístupnění můžete zvětšit celou obrazovku nebo jen oblast, ve které je ukazatel.

Tento panel otevřete použitím příkazu Apple > Předvolby systému, kliknutím na možnost Zpřístupnění a pak na Zvětšení.

Otevřít panel Zvětšení

Nastavení zvětšení pomocí klávesových zkratek

Měřítko zobrazení můžete zvětšit nebo zmenšit pomocí klávesových zkratek uvedených v seznamu. Zobrazení například zvětšíte stisknutím kombinace kláves Alt-Cmd-rovnítko.

Nastavení zvětšení pomocí gesta posouvání s modifikačními klávesami

Stiskněte a podržte zvolenou modifikační klávesu spolu se současným posuvem prstů na trackpadu nebo otáčením kolečka myši.

Při výchozím nastavení trackpadu můžete například stisknout a podržet klávesu Ctrl a přitom táhnout dvěma prsty nahoru (zvětšení) nebo dolů (zmenšení).

Vyhladit obrázky

Vyhladí zvětšovaný obraz.

Zvětšení sleduje výběr z klávesnice

Zvětší oblast, která je vybrána pomocí klávesnice.

Zapnout zvětšení Touch Baru

Pokud máte na svém Macu Touch Bar, zobrazí se na obrazovce jeho zvětšená verze. Více informací viz Zvětšení Touch Baru.

Čtení položek pod ukazatelem myši

Mac může identifikovat položky nacházející se pod ukazatelem, jen když použijete funkci zvětšení, nebo vždy.

Můžete nastavit, aby Mac před přečtením položky čekal kratší, nebo delší dobu.

Styl zvětšení

Můžete zvětšit celou obrazovku (Celá obrazovka) nebo jen oblast, ve které se nachází ukazatel (Obraz v obrazu).

Volby

Nastavení voleb pro zvětšení Celá obrazovka nebo Obraz v obrazu.

Chcete-li rychle pomocí panelu zkratek Volby zpřístupnění zapnout nebo vypnout Zvětšení, stiskněte Alt-Cmd-F5 (na Macu s Touch Barem třikrát rychle stiskněte Touch ID).

Pro některé možnosti zvětšení můžete povolit klávesové zkratky v oddílu Zpřístupnění na panelu Zkratky v předvolbách Klávesnice. Tento panel otevřete použitím příkazu Apple > Předvolby systému, kliknutím na možnost Klávesnice a pak na Zkratky.

Otevřít panel Zkratky