macOS High Sierra

Použití Docku

Dock je místo, kde můžete pohodlně uchovávat často používané položky. Do Docku můžete přidat nebo z něj odstranit položky, zvětšit jej, zmenšit nebo jej zcela skrýt.

Dock obsahující ikony aplikací, ikonu sady Stahování a ikonu koše

Složky v Docku se nazývají sady. Dock ve výchozím nastavení obsahuje sadu Stahování. Více informací viz Otevření dokumentů a stažených položek ze sad.

Červený odznak na ikoně v Docku informuje o tom, že je třeba, abyste provedli jednu či více akcí v aplikaci nebo v Předvolbách systému. Červený odznak na ikoně Mailu v Docku například znamená, že máte nový nepřečtený e‑mail.

Otevírání položek z Docku

 • Otevření aplikace, sady nebo souboru: Klikněte na položku v Docku.

  Soubor je možné otevřít přetažením na aplikaci v Docku. Chcete-li například otevřít dokument vytvořený v Pages, přetáhněte jej na ikonu Pages v Docku.

 • Otevření okna Finderu: Klikněte na ikonu Finderu (smějící se obličej). Další informace o Finderu najdete v tématu Zobrazení souborů ve Finderu.

Také můžete provádět různé akce aplikací, když podržíte ikonu aplikace v Docku nebo podržíte klávesu Ctrl a kliknete na ikonu.

Přidání nebo odstranění položek Docku

 • Přidání položky: Přetáhněte ji do Docku. Soubory a složky umisťujte napravo od oddělovače Docku a aplikace nalevo od něj. Pokud jste Dock na ploše přesunuli na stranu, přetahujte soubory a složky pod oddělovač a aplikace nad něj.

  Oddělovací čára mezi aplikacemi a soubory či složkami v Docku

  Při přetažení položky do Docku se na daném místě vytvoří zástupce této položky. Původní položka se nepřesune.

 • Odebrání položky: Přetáhněte položku mimo Dock, tak daleko, aby se zobrazil text Odstranit.

  Odstraněn bude pouze zástupce z Docku. Původní položka zůstane v Macu zachována.

Smazání položek z Macu

 • Přetáhněte položku do koše na konci Docku. Chcete-li koš vysypat, klikněte na koš a potom na Vysypat. Více informací viz Mazání souborů a složek.

  Ikona koše v Docku

Nastavení předvoleb pro Dock

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému a poté klikněte na Dock.

  Otevřít předvolby pro Dock

 2. Nastavte požadované předvolby. Více informací viz Předvolby pro Dock.

Zkratky pro Dock

 • Změna velikosti Docku: Umístěte ukazatel myši nad oddělovač tak, aby se zobrazila dvojitá šipka, a poté přetáhnutím Dock zvětšete nebo zmenšete.

 • Změna uspořádání položek: Přetáhněte ji na nové místo.

 • Zobrazení nabídky zkratek položky: Podržte Ctrl a klikněte na položku.

 • Zobrazení nabídky zkratek Docku: Podržte Ctrl a klikněte na oddělovač.

 • Zobrazení otevřených oken aplikace: Podržte Ctrl, klikněte na ikonu aplikace a vyberte volbu Zobrazit všechna okna.

 • Přidání otevřené aplikace do Docku: Podržte Ctrl, klikněte na ikonu aplikace a použijte příkaz Volby > Ponechat v Docku.

 • Otevření položky ve Finderu: Podržte Cmd a klikněte na ikonu položky nebo podržte Ctrl a klikněte na ikonu; poté použijte příkaz Volby > Zobrazit ve Finderu.

 • Přepnutí na předchozí aplikaci a skrytí aktuální aplikace: Podržte Alt a klikněte na ikonu aktuální aplikace.

 • Přepnutí na jinou aplikaci a skrytí všech ostatních aplikací: Podržte Alt a Cmd a klikněte na ikonu aplikace, na kterou chcete přepnout.

 • Ukončení otevřené aplikace: Podržte Ctrl a klikněte na ikonu aplikace. Poté vyberte Ukončit.

 • Vynucené ukončení aplikace: Podržte Ctrl a Alt a klikněte na ikonu aplikace. Poté vyberte Vynutit ukončení.

 • Použití klávesnice pro přístup k Docku: Stisknutím Ctrl-F3 (na přenosném počítači Ctrl-Fn-F3) přejdete do Docku. Poté se přesunujte mezi ikonami pomocí kláves Šipka vlevo a Šipka vpravo. Stisknutím klávesy Return otevřete položku.

 • Vysypání koše: Podržte Ctrl a klikněte na koš, potom vyberte Vysypat koš.

Tip: Odstranili jste nechtěně ikonu některé aplikace z Docku? Žádný problém, aplikace v Macu i nadále zůstává. Otevřete aplikaci pomocí Launchpadu nebo Spotlightu, klikněte na ikonu aplikace v Docku s přidrženou klávesou Ctrl a poté použijte příkaz Volby > Ponechat v Docku.

Pokud požadujete rychlý přístup ke všem aplikacím, včetně aplikací, které nejsou v Docku, použijte Launchpad.