macOS High Sierra

Otevření dokumentů a stažených položek ze sad

Sada je zkratka složky v Docku. Umožňuje rychlý přímý přístup k souborům ve složce. Sada může obsahovat cokoli, co lze do složky vložit. Když kliknete na sadu, otevře se. Můžete položky přetahovat do sady nebo ze sady ven, jako to děláte u běžných složek.

Ve výchozím nastavení obsahuje Dock sadu Stahování pro snadný přístup k položkám staženým z internetu, pro příjem položek v přílohách nebo přes AirDrop.

Ukázka sady v Docku
  • Otevření sady: Klikněte na položku v Docku.

  • Otevření souboru v sadě: Klikněte na ni v otevřené sadě.

  • Otevření příslušné složky: Klikněte na Otevřít ve Finderu.

  • Změna předvoleb sady: Podržte klávesu Ctrl a klikněte na sadu. Potom vyberte způsob řazení souborů, vzhled sady (složka nebo sada) a způsob zobrazení položek v sadě.

  • Přidání sady: Přetáhněte složku napravo od oddělovací čáry Docku.

    Oddělovací čára mezi aplikacemi a soubory či složkami v Docku