macOS High Sierra

Zobrazení otevřených oken a ploch v Mission Control

Mission Control zobrazí přehledně a v jedné vrstvě všechna okna otevřená na ploše, takže snadno najdete požadované okno. Aplikace zobrazené na celé obrazovce nebo v rozděleném zobrazení a také vytvořené plochy se zobrazují jako miniatury v pruhu ploch podél horního okraje obrazovky.

Několik oken otevřených v Mission Control s řádkem Spaces v horní části obrazovky

Tip: Chcete‑li rychle použít dvě aplikace v rozděleném zobrazení, přetáhněte jednoduše některé okno v Mission Control na miniaturu aplikace v režimu celé obrazovky zobrazené v pruhu ploch a poté na tuto miniaturu klikněte.

Přechod do zobrazení Mission Control a jeho opuštění

  • Pomocí trackpadu: Do zobrazení Mission Control přejdete přejetím třemi prsty po trackpadu nahoru. Zobrazení opustíte přejetím dolů. Chcete-li vypnout nebo změnit gesta trackpadu, použijte předvolby Trackpadu.

  • Pomocí klávesnice: Do zobrazení přejdete nebo je opustíte stisknutím klávesy Mission Control (případně můžete použít Control Strip) nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl-šipka nahoru. Klávesovou zkratku můžete změnit v předvolbách pro Mission Control.

Zobrazení nebo přesun všech otevřených oken

  • Zobrazení všech otevřených oken aktivní aplikace: Stiskněte Ctrl a šipku dolů. Pokud je v předvolbách Trackpadu vybrána aplikace Exposé, můžete také přejet třemi prsty směrem dolů. Zpět na plochu se vrátíte dalším stisknutím těchto kláves nebo přejetím dolů.

  • Zobrazení všech otevřených oken seskupených podle aplikací: V předvolbách pro Mission Control vyberte „Seskupit okna podle aplikací“ a poté přejděte do Mission Control.

  • Přesunutí otevřených oken do jediné vrstvy na ploše: Stiskněte Cmd‑Mission Control . Chcete-li okna vrátit zpět, stiskněte tyto klávesy znovu.

  • Přesunutí otevřených oken stranou: Na trackpadu roztáhněte palec a tři prsty od sebe. Okna přesunete zpět přiblížením palce a prstů na trackpadu.

Klávesové zkratky můžete v případě potřeby změnit v předvolbách pro Mission Control. Gesta trackpadu můžete vypnout nebo změnit v předvolbách Trackpadu.

Kopírování nebo přesun položek pomocí Mission Control

Pokud máte mnoho otevřených oken nebo aplikací a potřebujete mezi nimi nebo na plochu kopírovat či přesouvat položky, můžete si vše usnadnit díky Mission Control.

  • Zkopírování textu nebo obrázku mezi okny: Po zkopírování položky přejděte do zobrazení Mission Control, v němž uvidíte všechna okna, přejděte do některého okna kliknutím a poté vložte položku na požadované místo.

  • Zkopírování souboru nebo složky na plochu: Po zkopírování položky stiskněte kombinaci kláves Cmd‑Mission Control, čímž odsunete všechna okna stranou a zobrazíte plochu, a poté vložte položku na požadované místo. Dalším stisknutím kláves přesuňte okna zpět.

  • Přesunutí souboru nebo složky na plochu: Začněte táhnout položku z okna a současně stiskněte kombinaci kláves Cmd‑Mission Control, čímž odsunete všechna okna stranou a zobrazíte plochu. Poté položku pusťte. Dalším stisknutím kláves přesuňte okna zpět.

Volby a zkratky pro zobrazení Mission Control můžete nastavit předvolbách pro Mission Control. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a poté klikněte na volbu Mission Control.

Otevřít předvolby Mission Control