macOS High Sierra

Uchovávání zálohovacího disku Time Machine v bezpečí

Postup zachování zabezpečení záloh závisí na tom, zda zálohování provádíte na disk Time Capsule nebo jiný disk, který se nachází v síti, nebo na disk připojený přímo k vašemu Macu.

Šifrování zálohovacího disku

Nejlepší metodou, jak můžete zabezpečit svá zálohovaná data, je šifrování zálohovacího disku. Při přepínání disku Time Capsule nebo síťového zálohovacího disku z nešifrovaného na šifrovaný budou všechny vaše zálohy vymazány a vytvoří se nové šifrované zálohy. Pokud přepnete místně připojené disky (jako je například externí disk) na šifrované zálohy, data budou zachována a šifrována.

Chcete-li nezašifrované zálohy převést na zašifrované, musíte zálohovací disk nejprve odstranit a poté jej znovu nakonfigurovat. Postupujte následovně:

 1. Z nabídky Apple vyberte položku Předvolby systému a poté klikněte na volbu Time Machine.

  Otevřít předvolby Time Machine

 2. Klikněte na Vybrat disk či na Přidat nebo odstranit zálohovací disk (pokud máte více zálohovacích disků).

 3. Vyberte zálohovací disk a klikněte na Odstranit disk.

 4. Nastavte znovu disk jako šifrovaný zálohovací disk.

  Postup naleznete v tématu Výběr zálohovacího disku a nastavení voleb šifrování.

Zabezpečení disku Time Capsule nebo jiného síťového disku

Pokud ukládáte zálohy na disk, který používá několik osob, jako je například disk Time Capsule nebo jiný síťový disk, nezapomeňte, že za určitých podmínek mohou mít k vašim zálohám přístup také ostatní uživatelé.

 • Heslo k síťovému disku, používanému pro zálohy Time Machine, by měl znát pouze správce nebo jiný důvěryhodný uživatel. Každý, kdo zná toto heslo, má přístup ke všem zálohovaným datům na disku, bez ohledu na vlastníka těchto dat. Pokud je záloha šifrována, je chráněna před uživateli a správci sítě, kteří znají heslo k síťovému disku, ale neznají heslo k šifrované záloze.

 • Na síťový disk nezálohujte důvěrná data, pokud správci sítě, který má disk pod svou kontrolou, nedůvěřujete. Místo toho vyberte zálohovací disk, který máte pod kontrolou, jako například externí disk připojený přímo k vašemu Macu.

 • Lepší zabezpečení při zálohování na disk Time Capsule může správce zajistit tak, že na disku Time Capsule vytvoří individuální účty. Každý účet pak bude mít v síti vlastní svazek a heslo. Pokud zálohy na disku Time Capsule ukládáte na svazku vlastního účtu, nebudou mít ostatní uživatelé k vašim zálohám přístup, pokud neznají heslo.

  Poznámka: Disk Time Capsule s jednotlivými účty obsahuje sdílený svazek. Nezapomeňte jako zálohovací disk vybrat vlastní svazek pomocí názvu účtu a pokynů poskytnutých správcem disku. Sdílený svazek je určen pouze pro informace, ke kterým mohou mít přístup všichni uživatelé.

Zabezpečení disku připojeného přímo k vašemu Macu

 • Pokud zálohování provádíte na externí disk a nepoužíváte šifrování, pak jakákoli osoba, která tento disk získá, může číst jakákoli data zálohovaná na tomto disku. Zálohovací disk chraňte také fyzicky, aby k němu nezískali přístup neoprávnění uživatelé, a uložte jej na bezpečné místo.