macOS High Sierra

Použití funkce Sdílení souborů ke sdílení souborů

Soubory a složky můžete sdílet s dalšími uživateli v síti. Podle potřeby můžete sdílet celý Mac se všemi uživateli nebo povolit určitým uživatelům přístup pouze k určitým složkám.

Nastavení sdílení souborů

 1. Otevřete předvolby Sdílení (vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Sdílení).

  Otevřít předvolby Sdílení

 2. Zaškrtněte políčko Sdílení souborů.

 3. Chcete-li vybrat konkrétní složku, kterou budete chtít sdílet, klikněte na tlačítko Přidat v dolní části seznamu Sdílené složky. Pak vyhledejte požadovanou složku, vyberte ji a klikněte na tlačítko Přidat.

  Složky Veřejné všech uživatelů s účtem ve vašem Macu jsou sdíleny automaticky. Chcete-li zabránit sdílení složky, vyberte ji v seznamu Sdílené složky a klikněte na tlačítko Odstranit .

 4. Standardně se k vašemu Macu mohou prostřednictvím sítě připojit všichni uživatelé nastavení na vašem Macu v předvolbách Uživatelé a skupiny. Uživatel se správcovským účtem má přístup k celému Macu.

  Chcete-li přístup ke složce udělit pouze konkrétním uživatelům, vyberte ji v seznamu Sdílené složky a klikněte na tlačítko Přidat v dolní části seznamu Uživatelé. Potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Vyberte uživatele ze seznamu Uživatelé a skupiny, kde jsou uvedeni všichni uživatelé vašeho Macu.

  • Vyberte uživatele ze seznamu Síťoví uživatelé nebo Síťové skupiny, kde jsou uvedeni všichni uživatelé v síti.

  • Vyberte některou osobu ze svého seznamu kontaktů. Vytvořte pro tuto osobu heslo a poté klikněte na Vytvořit účet.

 5. Chcete-li nastavit úroveň přístupu, která má být danému uživateli poskytnuta, vyberte uživatele v seznamu Uživatelé a poté klikněte na trojúhelníčky u jeho jména a vyberte některou z následujících voleb:

  • Čtení a zápis: Uživatel může zobrazit a kopírovat soubory ze složky a do složky.

  • Pouze čtení: Uživatel může zobrazit obsah složky, ale nemůže do ní kopírovat soubory.

  • Pouze zápis (Odkládací schránka): Uživatel může do složky kopírovat soubory, ale nemůže zobrazit obsah složky.

  • Bez přístupu: Uživatel nemůže zobrazit ani kopírovat soubory ze složky.

Nastavení pokročilých voleb pro sdílení souborů

 1. Otevřete předvolby Sdílení (v nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Sdílení) a pak vyberte Sdílení souborů.

  Otevřít předvolby Sdílení

 2. Podržte Ctrl, klikněte na název sdílené složky a potom vyberte Pokročilé volby.

 3. Vyberte pokročilé volby:

  • Povolit účty hostů

  • Povolit jen šifrovaná připojení přes SMB

  • Sdílet jako cílové umístění pro zálohu Time Machine

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Hosté mohou na vašem Macu přistupovat ke sdíleným složkám. Chcete-li přístup hostů vypnout, odznačte na panelu Účet hosta v předvolbách Uživatelé a skupiny zaškrtávací políčko Povolit hostům připojení ke sdíleným složkám.

Otevřít předvolby Uživatelé a skupiny