macOS High Sierra

Změna nastavení v Předvolbách systému

Úpravou nastavení systému si můžete Mac plně přizpůsobit svým potřebám. Můžete například změnit velikost a umístění Docku, zvolit pozadí plochy a provést mnoho dalších úprav.

Předvolby systému můžete otevřít kliknutím na ikonu Předvolby systému v Docku nebo výběrem položky Předvolby systému z nabídky Apple.

Otevřít Předvolby systému

Informace o předvolbách

Různé možnosti nastavení jsou seskupeny do předvoleb. Na panelu předvoleb Plocha a spořič lze například najít volby, které určují vzhled plochy.

Předvolby jsou zobrazeny v podobě ikon a jsou přehledně uspořádány v tabulce; zobrazené ikony se mohou lišit podle typu Macu a nainstalovaných aplikací. Kliknutím na ikonu otevřete panel předvoleb, na němž se nacházejí různá nastavení.

Okno Předvolby systému obsahující tabulku s ikonami Kliknutím na tlačítko Zobrazit vše na panelu nástrojů v okně můžete předvolby systému zobrazit v seznamu nebo změnit vzhled tabulky.

Ve výchozím nastavení jsou předvolby uspořádány do řádků podle kategorií. Chcete-li je seřadit abecedně, použijte příkaz Zobrazení > Uspořádat podle abecedy.

Nastavení voleb

Každý panel obsahuje předvolby, které lze nastavovat. Většina panelů obsahuje tlačítko Nápověda , jímž lze zobrazit další informace o jednotlivých volbách.

Kliknutím na možnost Zobrazit vše zobrazíte všechny ikony předvoleb. Kliknutím na tlačítko Otazník zobrazíte nápovědu pro daný panel.

Některé panely jsou kvůli ochraně Macu uzamčeny, což je signalizováno ikonou zamčeného zámku na dolním okraji. Volby jsou zobrazeny jako ztlumené. Chcete-li některý panel odemknout a nastavovat na něm volby, klikněte na ikonu zámku a zadejte heslo správce Macu.

Volby hledání

Pokud chcete změnit některou předvolbu, ale nevíte, kde ji v Předvolbách systému hledat, použijte pole hledání na horním okraji okna. Zobrazí se seznam voleb odpovídajících zadanému řetězci, a panely předvoleb, na nichž se nacházejí, se zvýrazní.

Okno Předvolby systému, v němž je v poli hledání uveden text „zoom“ a pod ním je vidět seznam nalezených výsledků a tři zvýrazněné ikony předvoleb.

Pokud se na ikoně Předvolby systému v Docku zobrazuje červený odznak, je třeba, abyste provedli jednu nebo více akcí. Tento odznak se na ikoně v Docku objeví například tehdy, jestliže jste plně nenastavili svůj účet na iCloudu – kliknutím na ikonu pak zobrazíte předvolby iCloudu a můžete nastavení dokončit.

Chcete‑li změnit volby určité aplikace, například Mail nebo Safari, otevřete ji, klikněte na její název v řádku nabídek a potom vyberte Předvolby.