macOS High Sierra

Připojení nového zálohovacího disku k Macu

Při připojení Macu k novému disku se zobrazí dotaz, zda chcete tento disk použít k zálohování souborů (pokud ještě zálohování pomocí Time Machine není nastaveno).

  • Připojte ke svému Macu nový disk a vyberte v zobrazeném dialogu jednu z možností:

    • Použít jako zálohovací disk: Vytvoření první zálohy si může vyžádat určitý čas, avšak počítač lze během zálohování normálně používat. Funkce Time Machine nejlépe funguje, pokud používáte zálohovací disk pouze pro zálohy.

    • Šifrovat zálohovací disk: Pokud zálohujete na externí disk a zálohovací disk nezašifrujete, může jakákoli osoba, která se k disku dostane, přečíst informace na něm uložené.

    • Rozhodnout později: Time Machine zobrazí tuto zprávu znovu při každém připojení k disku.

    • Nepoužívat: Time Machine již při dalším připojení k tomuto disku nezobrazí žádný dotaz.

Pokud je v době naplánovaného zálohování Mac v režimu spánku nebo zálohovací disk není dostupný, nebude zálohování provedeno. Zálohování bude pokračovat, jakmile budou Mac a zálohovací disk znovu dostupné.

Máte-li Mac se souborovým systémem APFS (Apple File System), bude funkce Time Machine kromě ukládání záloh na zálohovací disk ukládat každou hodinu také místní snímky souborů na interní disk počítače. Pokud zálohovací disk není připojen, Time Machine bude i nadále ukládat místní snímky na interní disk a v zálohování bude pokračovat po opětovném připojení zálohovacího disku.