macOS High Sierra

Výběr zálohovacího disku a nastavení voleb šifrování

Zapněte funkci Time Machine, přidejte nebo změňte zálohovací disk nebo upravte další nastavení.

Poznámka: Doporučujeme provádět nastavení funkce Time Machine večer, aby první zálohování proběhlo přes noc. Pokud pro zálohování použijete disk Time Capsule nebo AirPort Extreme (802.11ac), první zálohování se může urychlit, umístíte-li počítač do stejné místnosti jako disk Time Capsule či AirPort Extreme (802.11ac) nebo když pomocí ethernetového kabelu propojíte počítač s některým z ethernetových portů na disku Time Capsule nebo AirPort Extreme (802.11ac). Následné zálohy budou trvat kratší dobu.

 1. Z nabídky Apple vyberte položku Předvolby systému a poté klikněte na volbu Time Machine.

  Otevřít předvolby Time Machine

 2. Klikněte na Vybrat zálohovací disk, Vybrat disk či na Přidat nebo odstranit zálohovací disk.

  Dostupné volby závisí na tom, zda již máte nastaven jeden nebo více zálohovacích disků.

 3. Vyberte disk ze seznamu zálohovacích disků a dostupných disků.

  Time Machine nemůže zálohovat na iPod ani na disk naformátovaný pro systém Windows. Pokud připojíte disk naformátovaný pro systém Windows, je možné ho znovu formátovat (všechna data budou trvale odstraněna) na souborový systém Mac a použít jako zálohovací disk.

 4. Chcete-li zvýšit úroveň zabezpečení, zaškrtněte políčko Šifrovat zálohy.

  V případě, že používáte disk s více oddíly přímo připojený k Macu a naformátovaný pomocí APM (Apple Partition Map) nebo MBR (Master Boot Record), není šifrování k dispozici.

  Pokud je zaškrtávací políčko neaktivní, podržte na něm na okamžik ukazatele, aby se zobrazilo vysvětlení. Vybraný disk může být například nutné nejprve přeformátovat nebo rozdělit na oddíly. Pokud se žádné vysvětlení nezobrazí, vybraný disk šifrování nepodporuje.

 5. Klikněte na příkaz Použít disk.

 6. Pokud jste již provedli nastavení pro jiný disk, vyberte možnost Nahradit [název disku] nebo Použít oba.

  Pokud již máte více zálohovacích disků, tato možnost se nezobrazí.

 7. Pokud budete vyzváni k přeformátování disku, proveďte jeho přeformátování nebo vyberte jiný disk.

  Důležité: Přeformátování vymaže všechny soubory na disku. Tuto akci proto provádějte pouze pokud tyto soubory již nepotřebujete nebo pokud máte jejich kopie na jiném disku.

 8. Pokud jste vybrali volbu „Šifrovat zálohy“ (krok 4), zadejte heslo pro zálohovací disk.

  Heslo bude obvykle nutné zadat při připojení disku k vašemu Macu nebo při odpojení disku či restartování Macu.

  Pokud jste disk Time Capsule nebo síťový disk používali pro nezašifrované zálohování a chcete nyní zapnout šifrování, musí funkce Time Machine nezašifrovanou zálohu nejprve smazat a teprve poté může aktivovat šifrované zálohování.

Chcete-li použít více zálohovacích disků, zopakujte tento postup pro každý disk.

Funkce Time Machine nejlépe funguje, pokud používáte zálohovací disk pouze pro zálohy Time Machine. Pokud na zálohovacím disku uchováváte soubory, nebude funkce Time Machine tyto soubory zálohovat a místo dostupné pro zálohy Time Machine se zmenší.