macOS High Sierra

Přizpůsobení nástrojového a bočního panelu Finderu

Panel nástrojů a boční panel Finderu si můžete přizpůsobit na několik způsobů.

Začněte otevřením okna Finderu kliknutím na ikonu Finderu na levé straně Docku.

Modrá šipka ukazující na ikonu Finderu na levé straně Docku.

Přizpůsobení panelu nástrojů

 • Skrytí nebo zobrazení panelu nástrojů: Použijte příkaz Zobrazení > Skrýt panel nástrojů nebo Zobrazení > Zobrazit panel nástrojů.

  Při skrytí panelu nástrojů bude skryt také boční panel a stavový řádek se přesune z dolního okraje do horní části okna.

 • Změna velikosti panelu nástrojů: Jsou-li v pravé části panelu nástrojů zobrazeny hranaté závorky , znamená to, že okno je na zobrazení všech položek panelu nástrojů příliš malé. Zvětšete okno nebo zobrazte zbývající položky panelu nástrojů kliknutím na hranaté závorky.

 • Změna obsahu panelu nástrojů: Vyberte volbu Zobrazení > Přizpůsobit panel nástrojů. Na panel nástrojů můžete přetažením přidávat položky nebo je z něj odebírat, mezi položky můžete přidat mezery a můžete také určit, zda se má u ikon zobrazit text.

 • Uspořádání položek na panelu nástrojů Stiskněte a podržte klávesu Cmd a přetáhněte položku na nové místo.

 • Přidání souboru nebo aplikace: Stiskněte a podržte klávesu Cmd a přetahujte položku na panel nástrojů Finderu, dokud neuvidíte zelené znaménko plus.

 • Odebrání položky: Stiskněte a podržte klávesu Cmd a přetáhněte položku mimo nástrojový panel.

Přizpůsobení bočního panelu

 • Skrytí nebo zobrazení bočního panelu: Použijte příkaz Zobrazení > Skrýt boční panel nebo Zobrazení > Zobrazit boční panel. (Pokud je volba Zobrazit boční panel potlačená, vyberte volby Zobrazení > Zobrazit boční panel.)

 • Změna velikosti bočního panelu: Přetáhněte pravou stranu rozdělovníku doprava nebo doleva.

 • Změna obsahu bočního panelu: Použijte příkaz Finder > Předvolby, klikněte na Boční panel a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u požadovaných položek.

 • Uspořádání položek na bočním panelu: Přetáhněte položku na nové místo. Uspořádání položek v oddílu Sdílené nelze změnit.

 • Zobrazení nebo skrytí všech položek v určitém oddílu bočního panelu: Ponechte ukazatel na záhlaví oddílu, dokud se nezobrazí tlačítko Skrýt nebo Zobrazit, a klikněte na toto tlačítko. Chcete‑li například dočasně skrýt oblíbené položky, ponechte ukazatel na záhlaví Oblíbené na bočním panelu a pak klikněte na tlačítko Skrýt.

 • Přidání složky nebo disku na boční panel: Přetáhněte položku do oddílu Oblíbené.

  Pokud oddíl Oblíbené nevidíte, použijte příkaz Finder > Předvolby > Boční panel a vyberte alespoň jednu položku v tomto oddílu.

 • Přidání aplikace na boční panel: Stiskněte a podržte klávesu Cmd a přetáhněte ikonu aplikace do oddílu Oblíbené.

 • Odebrání položky: Přetahujte ikonu položky z bočního panelu, dokud neuvidíte značku odstranění ().

  Odkaz na bočním panelu zmizí, ale původní položka zůstane ve vašem Macu beze změn. Položky z oddílu Sdílené nelze odstranit.

Chcete-li změnit předvolby Finderu, použijte příkaz Finder > Předvolby. Více informací viz Předvolby pro Finder.

Chcete-li nastavit chování při posuvu pro okna Finderu (a další okna), použijte v nabídce Apple příkaz Předvolby systému a klikněte na Obecné.

Otevřít předvolby Obecné