macOS High Sierra

Obnovení smazaného uživatele

Pokud jste domovskou složku smazaného uživatele uložili, můžete uživatele a jeho domovskou složku obnovit.

Způsob obnovení závisí na tom, zda jste domovskou složku uložili jako obraz disku nebo jako běžnou složku.

Obnovení domovského adresáře z obrazu disku

 1. Ve Finderu otevřete složku Smazaní uživatelé výběrem příkazu Otevřít > Otevřít složku, zadáním řetězce /Users/Deleted Users a kliknutím na Otevřít.

 2. Otevřete soubor obrazu disku domovské složky smazaného uživatele.

  Název souboru obrazu disku začíná názvem účtu uživatele a má příponu .dmg.

  Obsah domovské složky se zobrazí v novém okně.

 3. Stiskněte a podržte klávesu Alt a přetáhněte malou ikonu v záhlaví nového okna do složky Uživatelé. Klikněte na Ověřit totožnost a zadejte jméno a heslo správce, abyste mohli pokračovat.

  Domovská složka smazaného uživatele bude zkopírována do složky Uživatelé.

  Malá ikona v záhlaví okna s obrazem disku u domovské složky smazaného uživatele
 4. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

  Otevřít předvolby Uživatelé a skupiny

 5. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 6. Klikněte na tlačítko Přidat pod seznamem uživatelů.

 7. Klikněte na místní nabídku Nový účet a poté zvolte typ uživatele.

 8. Zadejte celé jméno uživatele.

  Název účtu se generuje automaticky.

 9. V případě potřeby upravte název účtu tak, aby se shodoval s názvem domovské složky smazaného uživatele.

 10. Do polí Heslo a Ověřit zadejte heslo uživatele a poté zadejte nápovědu, která pomůže uživateli si na heslo v případě potřeby vzpomenout. Průvodce nastavením hesla spustíte kliknutím na klíč vedle pole Heslo. Více informací viz Tipy pro vytváření bezpečných hesel.

 11. Klikněte na Vytvořit uživatele.

 12. Klikněte na Použít existující složku.

Obnovení domovské složky z uložené složky

 1. Ve Finderu otevřete složku Uživatelé použitím příkazu Otevřít > Otevřít složku, zadáním řetězce /Users a kliknutím na Otevřít.

  Domovská složka smazaného uživatele se nachází ve složce /Users a její název je shodný s názvem účtu uživatele s přídomkem (Smazáno).

 2. Přejmenujte název domovské složky smazaného uživatele odstraněním závorky (Smazáno), aby název složky přesně odpovídal názvu účtu smazaného uživatele.

  Před přejmenováním složky budete vyzváni k zadání svého správcovského jména a hesla.

 3. Proveďte kroky 4 až 12 postupu Obnovení domovské složky z obrazu disku.

Po obnovení uživatele z uložené domovské složky můžete provést některý z následujících úkonů:

 • Nastavit uživatele jako správce: Vyberte „Povolit uživateli správu počítače“.

 • Správa uživatele pomocí rodičovského dohledu: Vyberte „Zapnout rodičovský dohled“. Klikněte na volbu Otevřít Rodičovský dohled a poté nastavte omezení pro uživatele. Více informací viz Nastavení rodičovského dohledu.