macOS High Sierra

Zvětšení ukazatele myši

Pokud špatně vidíte nebo máte potíže se sledováním ukazatele myši, když s ním pohybujete (nebo když se změní v kurzor, nitkový kříž či jiný tvar), můžete ho zvětšit.

  1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému a klikněte na Zpřístupnění.

    Otevřít předvolby Zpřístupnění

  2. Klikněte na volbu Monitor a přetažením jezdce Kurzor směrem doprava zvětšete ukazatel podle potřeby.

Tip: Chcete-li ukazatel dočasně zvětšit, rychle přesuňte prstem na trackpadu nebo zahýbejte myší. Pokud chcete tuto funkci vypnout, zrušte výběr možnosti „Zvýraznit ukazatel myši zatřesením“ na panelu Monitor v předvolbách Zpřístupnění.