macOS High Sierra

Změna jasu displeje

Jas displeje můžete upravovat ručně nebo automaticky.

Použijte funkční klávesy pro ovládání jasu:

Pokud je displej příliš světlý nebo tmavý, můžete upravit jeho jas.

 • Použití kláves jasu: Stiskněte klávesu zvýšení jasu nebo snížení jasu (nebo použijte Control Strip).

Automatické nastavení jasu

 • Pokud je váš Mac vybaven snímačem okolního světla, použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Monitory a pak na Monitor.

  Otevřít panel Monitor

  Potom vyberte „Automaticky upravit jas“.

  Pokud se zaškrtávací políčko „Automaticky upravit jas“ nezobrazuje, můžete jas upravit ručně.

Ruční nastavení jasu

 • V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Monitory a poté na Monitor.

  Otevřít panel Monitor

  Přetažením jezdce Jas upravte jas displeje.

  V závislosti na typu monitoru připojeného k vašemu Macu se může zobrazit také jezdec Kontrast, pomocí nějž lze upravit kontrast monitoru.

Nastavení jasu z řádku nabídek

Na některých novějších přenosných počítačích můžete optimalizovat využití baterie tak, že nastavíte jas displeje přibližně na 75 %. Tuto možnost uvidíte v řádku nabídek jen tehdy, když je jas displeje nastaven na úroveň spotřebovávající značné množství energie.

 • Klikněte na ikonu baterie v řádku nabídek a vyberte Zobrazit Procenta.

Poznámka: Pokud se na řádku nabídek nezobrazuje ikona baterie, je třeba zobrazit stav baterie.

Jas některých starších Apple monitorů upravit nelze. V systému OS X verze 10.10 a novějších se jezdec Jas na panelu Monitor v předvolbách Monitory už nemusí zobrazit.

Konkrétní informace o jasu vašeho monitoru najdete v dokumentaci k monitoru.