macOS High Sierra

Pokud se aplikace zablokuje nebo je neočekávaně ukončena

Zde je několik možných návrhů, jak situaci řešit.

 • Pokud se aplikace zablokuje nebo nereaguje, můžete vynutit její ukončení (přitom může dojít ke ztrátě neuložených změn). Použijte příkaz Apple > Vynutit ukončení, v dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte aplikaci a klikněte na Vynutit ukončení.

 • Pokud byla aplikace neočekávaně ukončena, otevřete ji znovu kliknutím na tlačítko Spustit znovu v zobrazeném dialogu.

 • Restartujte Mac pomocí příkazu Apple > Restartovat.

 • Přečtěte si dokumentaci k aplikaci a ověřte, zda je s danou verzí macOS kompatibilní.

 • Otevřete v aplikaci jiný soubor. Je možné, že původní soubor obsahoval nějaký problém.

 • Zkontrolujte dostupnost aktualizací pro daný software.

 • Odpojte periferní zařízení, která jste právě připojili (například tiskárnu). Je možné, že tato zařízení nejsou s používanou verzí macOS kompatibilní.

 • Odinstalujte všechny plug-iny a rozšíření dané aplikace od jiných výrobců.

  Jestliže jste v nedávné době aplikaci nebo macOS aktualizovali, nemusí být některé nainstalované rozšíření nebo plug-in už kompatibilní.

 • Diagnostika problémů s počítačem Mac. Tyto nástroje dokážou zjistit, zda není nainstalovaný hardware, jako například rozšiřující paměť, nekompatibilní, nesprávně nainstalovaný nebo vadný.

 • Restartujte svůj Mac v bezpečném režimu.