macOS High Sierra

Zobrazení a skrytí přípon názvů souborů

Přípony názvů souborů se objevují na konci názvů souborů a mají podobu tečky, za níž následuje několik písmen (například .jpg). Podle přípony názvu souboru lze určit, jakého typu soubor je a jaké aplikace jej mohou otevřít.

Přípony souborů jsou v macOS standardně skryty, ale v případě potřeby je můžete nechat zobrazit. I když jsou přípony skryty, macOS soubory otevírá ve správných aplikacích.

U jednoho souboru

  1. Vyberte požadovaný soubor a použijte příkaz Soubor > Informace nebo stiskněte kombinaci Cmd–I.

  2. Kliknutím na trojúhelníček vedle volby Název a přípona rozbalte tento oddíl.

  3. Zobrazit či skrýt příponu souboru můžete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí volby „Skrýt příponu“.

U všech souborů

  1. Vyberte Finder > Předvolby a klikněte na volbu Pokročilé.

  2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí volby „Zobrazit přípony jmen souborů“.

Zaškrtnete-li políčko „Zobrazit přípony jmen souborů“, budou zobrazeny všechny přípony, a to i u souborů s nastavením „Skrýt příponu“. Pokud zaškrtnutí políčka „Zobrazit přípony jmen souborů“ zrušíte, budou přípony zobrazeny nebo skryty podle individuálního nastavení „Skrýt příponu”.

Při přejmenování souboru nebo složky nikdy neměňte příponu souboru, jinak se může stát, že soubor již nebude možné otevřít v aplikaci, která byla použita k jeho vytvoření. Chcete‑li, aby se před změnou přípony vždy zobrazila varovná zpráva, vyberte na panelu Pokročilé v předvolbách Finderu volbu „Zobrazit varování před změnou přípony“.

Chcete-li změnit formát souboru, použijte aplikaci, v níž jste soubor vytvořili. Aplikace TextEdit například může převést dokument z formátu prostého textu (.txt) do formátu RTF (.rtf) a v Náhledu zase lze převádět mnoho typů grafických souborů.