macOS High Sierra

Kontrola pravopisu a gramatiky

V mnoha aplikacích macOS je pravopis kontrolován při psaní a chyby jsou opraveny automaticky. Tyto funkce můžete vypnout a použít jiné možnosti při psaní e-mailů, zpráv nebo dokumentů.

Používání automatických oprav

Po dokončení kontroly pravopisu jsou slova s pravopisnými chybami podtrženy červeně a zobrazí se opravy.

 • Přijetí návrhů: Pokud se zobrazuje pouze jeden návrh, pokračujte v psaní a slovo bude automaticky opraveno. Pokud se zobrazují dva nebo více návrhů, vyberte jeden z nich.

 • Ignorování návrhů: Stiskněte klávesu Escape a pokračujte v psaní.

 • Odvolání automatických oprav: Automaticky opravené slovo bude krátce podtrženo modře. Chcete-li vrátit zpět původní pravopis, zobrazte původní zadání pravopisu umístěním kurzoru za slovo a proveďte jeho výběr. Můžete také zobrazit svůj pravopis přidržením klávesy Ctrl, kliknutím na slovo a provedením jeho výběru.

Poznámka: Pokud chcete, aby se první písmena na začátku vět a první písmena vlastních jmen (například Morava nebo Tomáš) během psaní automaticky měnila na velká, zaškrtněte políčko „Automaticky nastavovat velikost písmen“ na panelu Text v předvolbách Klávesnice.

Vypnutí automatických oprav

 • Konkrétní aplikace: Použijte v aplikaci příkaz Úpravy > Pravopis a gramatika > Automaticky opravovat pravopis (volba je vypnuta tehdy, když není zaškrtnutá).

 • Všechny aplikace: Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Klávesnice, klikněte na Text a pak zrušte zaškrtnutí políčka „Automaticky opravovat pravopis“.

  Otevřít panel Text

Kontrola pravopisu a gramatiky

 • Kontrola pravopisu: Použijte příkaz Úpravy > Pravopis a gramatika > Zkontrolovat dokument. První nalezená pravopisná chyba se zvýrazní. Další slovo s chybou můžete zobrazit stisknutím kláves Cmd-středník (;). Chcete-li pro některé slovo zobrazit navrhované opravy pravopisu, podržte klávesu Ctrl a klikněte na něj.

 • Kontrola gramatiky: Použijte příkaz Úpravy > Pravopis a gramatika > Kontrolovat gramatiku a pravopis (zaškrtnutí znamená, že je volba zapnutá). Gramatické chyby jsou podtrženy zeleně. Přesuňte ukazatel myši na podtržené slovo, abyste zobrazili popis problému.

 • Ignorovat pravopisné chyby: Podržte Ctrl, klikněte na dané slovo a poté vyberte volbu Ignorovat pravopis. V tomto dokumentu budou ignorovány také všechny ostatní výskyty tohoto slova (v jiných dokumentech bude opět zvýrazněno).

 • Přidání slov do slovníku pravopisu: Podržte Ctrl, klikněte na dané slovo a poté vyberte volbu Naučit se pravopis. Slovo již nebude označováno jako nesprávně napsané v žádném dokumentu. Chcete-li slovo znovu označit jako pravopisnou chybu, podržte Ctrl, klikněte na něj v dokumentu a vyberte volbu Zapomenout pravopis.

Pokud kontrolujete dlouhý dokument, může být jednodušší použít okno Pravopis a gramatika. Použijte příkaz Úpravy > Pravopis a gramatika > Zobrazit pravopis a gramatiku.

Pokud se v používané aplikaci v nabídce Úpravy nenachází žádný příkaz pro kontrolu pravopisu nebo gramatiky, zkontrolujte její předvolby nebo nabídky, zda neobsahují vlastní integrovanou funkci kontroly pravopisu.