macOS High Sierra

Použití klávesnice jako myši

S klávesnicí můžete provádět řadu stejných akcí, které provádíte pomocí myši, například navigaci k nabídkám nebo volbu nabídek, ikon a položek v oknech a dialozích. S plným přístupem z klávesnice můžete používat klávesu tabulátor k navigaci k položkám na obrazovce a mezerník k volbě položek.

  1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na možnost Klávesnice a poté na možnost Zkratky.

    Otevřít panel Zkratky

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li navigovat jen k textovým polím a seznamům na obrazovce, vyberte „Textovými poli a seznamy“.

    • Chcete-li navigovat ke všem ovládacím prvkům na obrazovce, vyberte „Všemi ovládacími prvky“.

K přecházení mezi jednotlivými ovládacími prvky a položkami na obrazovce, k poslechu jejich názvů a k interakci s nimi můžete použít také VoiceOver – mluvicí rozhraní systému macOS.