macOS High Sierra

Povolení vzdálených událostí Apple

Váš Mac může přijímat události Apple z aplikací běžících v jiných počítačích. Pojem „událost Apple“ označuje úlohu prováděnou v Macu, jako například „otevření tohoto dokumentu“ nebo „tisk“.

Jsou-li zapnuté vzdálené události Apple, může s vaším Macem komunikovat program v AppleScriptu běžící na jiném Macu. Takový program může například otevřít a vytisknout dokument umístěný na vašem Macu.

  1. Otevřete předvolby Sdílení (vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na Sdílení).

    Otevřít předvolby Sdílení

  2. Zaškrtněte políčko Vzdálené události Apple.

  3. Určete, kdo smí události odesílat:

    • Všichni uživatelé: Události může odesílat každý uživatel vašeho počítače a každý uživatel ve vaší síti.

    • Pouze tito uživatelé: Klikněte na tlačítko Přidat a poté vyberte uživatele, jimž chcete umožnit odesílat události. Uživatelé a skupiny obsahují všechny uživatele vašeho počítače. Síťoví uživatelé a Síťové skupiny obsahují všechny uživatele ve vaší síti.

Další informace o AppleScriptu naleznete na webové stránce AppleScriptu.