macOS High Sierra

Nastavení doby uspání a probuzení Macu

Mac lze nastavit tak, aby se po určité době nečinnosti uspal. Kromě toho lze na Macu nastavit uspávání a probouzení v určené dny a hodiny.

Nastavení uspávání a probouzení stolního Macu

Poznámka: V závislosti na konkrétním modelu nemusejí být některé z popisovaných funkcí na vašem Macu k dispozici.

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a klikněte na Úspora energie.

  Otevřít předvolby Úspora energie

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Nastavení prodlevy počítače nebo monitoru před uspáním: Přetáhněte jezdce „Uspat počítač po“ a „Uspat monitor po“ nebo jezdce „Vypnout monitor po“.

  • Pokud chcete Macu zabránit v automatickém uspání: Vyberte volbu „Zakázat automatické uspání počítače při vypnutém monitoru“.

  • Uspání pevných disků: Vyberte volbu „Uspat pevné disky, kdykoli je to možné“.

  • Zapínání Macu vždy, když je k dispozici napájení: Vyberte „Automaticky zapnout po výpadku napájení“.

  • Dovolte Macu krátké probuzení, aby mohli uživatelé přistupovat ke sdíleným službám (jsou-li k dispozici): Vyberte kteroukoli z dostupných voleb „Povolit probuzení přes…“, například „Povolit probuzení přes síť“.

   Další informace najdete v části Sdílení prostředků počítače v režimu spánku a v článku podpory Apple O probuzení podle potřeby a Bonjour Sleep Proxy.

Nastavení uspávání a probouzení přenosného Macu

Poznámka: V závislosti na konkrétním modelu nemusejí být některé z popisovaných funkcí na vašem Macu k dispozici.

 1. V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a klikněte na Úspora energie.

  Otevřít předvolby Úspora energie

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přepnutí mezi grafickými režimy: Vybráním volby „Automatické přepnutí grafiky“ umožníte automatické přepínání grafických režimů za účelem prodloužení výdrže baterie.

  • Nastavte časovač uspání pro používání baterie přenosného počítače: Klikněte na položku Baterie a přetáhněte jezdce „Uspat počítač po“ a „Uspat monitor po“ nebo jezdce „Vypnout monitor po“.

  • Nastavte časovač uspání pro používání napájecího adaptéru přenosného počítače: Klikněte na položku Adaptér a přetáhněte jezdce „Uspat počítač po“ a „Uspat monitor po“ nebo jezdce „Vypnout monitor po“.

  • Pokud chcete Macu zabránit v automatickém uspání: Na panelu Adaptér vyberte volbu „Zakázat automatické uspání počítače při vypnutém monitoru“.

  • Uspání pevných disků: Na panelu Baterie nebo Adaptér vyberte volbu „Uspat pevné disky, kdykoli je to možné“.

  • Ztlumení jasu displeje při provozu na baterii: Klikněte na možnost Baterie a vyberte možnost „Mírně ztlumit jas obrazovky při napájení z baterie“.

  • Aktualizace systému během spánku: Na panelu Baterie vyberte „Zapnout funkci Power Nap při napájení z baterie“ a na panelu Adaptér vyberte „Zapnout funkci Power Nap při napájení ze sítě“.

   Více informací viz Co je Power Nap?.

  • Dovolte Macu krátké probuzení, aby mohli uživatelé přistupovat ke sdíleným službám (jsou-li k dispozici): Vyberte kteroukoli z voleb „Povolit probuzení přes…“ dostupných na panelu Adaptér, například „Povolit probuzení přes síť“.

   Další informace najdete v části Sdílení prostředků počítače v režimu spánku a v článku podpory Apple O probuzení podle potřeby a Bonjour Sleep Proxy.

Čas zapnutí či vypnutí Macu nebo přechodu do režimu spánku či probuzení můžete naplánovat.