macOS High Sierra

Připojení k internetu odkudkoli

V dnešní době se lze na Macu k internetu připojit velmi snadno, ať už jste v doma, v zaměstnání nebo na cestách. Dva nejjednodušší způsoby, jak se připojit online, spočívají v použití Wi-Fi (bezdrátové sítě) nebo ethernetového připojení (pevné sítě). Není-li ani jedna z nich k dispozici, je možné použít funkci Instant Hotspot.

Použití Wi-Fi

Je-li k dispozici Wi‑Fi síť, je v řádku nabídek na horním okraji obrazovky zobrazena ikona Wi-Fi . Klikněte na ikonu a vyberte síť, k níž se chcete připojit. Pokud u názvu sítě vidíte symbol zámku , znamená to, že síť je chráněná heslem – k použití této Wi-Fi sítě je nutné zadat heslo. Více informací o použití Wi‑Fi.

Použití Ethernetu

Ethernetové připojení lze zajistit buď přes ethernetovou síť, nebo pomocí DSL či kabelového modemu. Je-li k dispozici ethernetové připojení, připojte ethernetový kabel k ethernetovému portu na Macu, označenému tímto symbolem . Není‑li váš Mac ethernetovým portem vybaven, můžete ethernetový kabel k portu USB nebo Thunderbolt na počítači připojit pomocí adaptéru. Další informace o použití Ethernetu.

Použití funkce Instant Hotspot

Nemáte‑li přístup k Wi-Fi síti ani ethernetovému připojení, můžete na Macu s funkcí Instant Hotspot připojit k internetu prostřednictvím osobního hotspotu na iPhonu nebo iPadu (obě zařízení musejí být navzájem v dosahu). Další informace o funkci Instant Hotspot.

Doma, v zaměstnání nebo na cestách

Když jste doma: Poskytovatel může nabízet internetové připojení pomocí Wi-Fi sítě nebo Ethernetu. Informace o možných typech přístupu získáte u svého poskytovatele.

Když jste v zaměstnání: Zaměstnavatelé obvykle poskytují připojení přes Wi-Fi nebo ethernetovou síť. Podrobné informace o síti, která je zaměstnancům k dispozici, a o zásadách jejího používání získáte u pracovníků IT oddělení nebo správce sítě.

Když jste na cestách: K připojení můžete využívat Wi-Fi hotspoty (veřejně přístupné bezdrátové sítě) nebo funkci Instant Hotspot na svém Macu (pokud to váš Mac a telefonní operátor podporuje). Mějte na paměti, že k využívání některých Wi-Fi hotspotů je nutné zadat heslo, odsouhlasit podmínky používání nebo zaplatit určitý poplatek.