macOS High Sierra

Zapnutí, vypnutí a vyváření příkazů pro diktování

Je‑li zapnuto Vylepšené diktování, je během diktování textu k dispozici standardní sada příkazů pro diktování (označovaných též jako hlasové příkazy). Kromě toho můžete zapnout pokročilé příkazy pro diktování a pomocí nich provádět úlohy, jako je přepínání mezi aplikacemi, navigace v oknech nebo vyhledávání pomocí Spotlightu, nebo můžete také vytvářet vlastní příkazy. Další informace o příkazech pro diktování najdete v tématu Ovládání Macu a aplikací pomocí příkazů pro diktování.

Poznámka: Před použitím kterýchkoli příkazů pro diktování je nejprve nutné zapnout funkci Diktování.

Aktivace pokročilých příkazů pro diktování

Jsou-li aktivovány pokročilé příkazy pro diktování, nebude okno odezvy následovat kurzor, ale zobrazí se na ploše v pravém dolním rohu, kde setrvá, dokud je nepřemístíte.

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Diktování.

  Otevřít panel Diktování

 2. Klikněte na Příkazy pro diktování.

  Příkazy jsou uspořádány do kategorií. Standardně jsou aktivovány všechny příkazy pro výběr, navigaci, úpravy, formátování a také systémové příkazy.

 3. Zaškrtněte políčko „Zapnout pokročilé příkazy“.

  Do seznamu budou přidány další navigační a systémové příkazy a také příkazy pro aplikace a dokumenty.

  Chcete-li zobrazit další informace o některém příkazu, vyberte jej v seznamu.

Deaktivace jednotlivých příkazů pro diktování

Pokud se namísto určitého očekávaného příkazu opakovaně provádí jiný příkaz, můžete tento nežádoucí příkaz vypnout.

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Diktování.

  Otevřít panel Diktování

 2. Klikněte na Příkazy pro diktování.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka u nežádoucího příkazu.

  Později můžete příkaz zaškrtnutím políčka opět zapnout.

Vytváření vlastních příkazů pro diktování

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Diktování.

  Otevřít panel Diktování

 2. Klikněte na Příkazy pro diktování.

 3. Zaškrtněte políčko „Zapnout pokročilé příkazy“.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Přidat nad zaškrtávacím políčkem „Aktivace pokročilých příkazů“.

  • Řekněte „Create command“ (Vytvoř příkaz). Pokud jste aktivovali klíčovou frázi diktování, řekněte nejdřív tuto frázi, tedy například „Computer, create command“ (Počítači, vytvoř příkaz).

  • V dokumentu, nabídce nebo jiné oblasti, kde lze vybrat text nebo jinou položku, proveďte výběr a potom řekněte „Make this speakable“ (Převeď na hlasový příkaz) (v případě potřeby použijte klíčovou frázi diktování). Zobrazí se návrh akce, která se má pro daný příkaz provést; v místní nabídce Provést akci můžete vybrat jinou akci.

 5. Zadejte název příkazu nebo upravte zobrazený název následujícím postupem:

  • Pro názvy se doporučuje použít dvě či více slov. Vyhněte se jednoslabičným názvům. Použijte například název „Make text smaller“ namísto pouhého „Smaller“.

  • Vyhněte se vlastním jménům, názvům, které znějí jako jiná slova, a názvům, které by mohly být snadno zaměnitelné s jinými příkazy.

  • Nepoužívejte stejné názvy, které jsou již použity pro jiné příkazy. Pokud k tomu dojde, zobrazí se u duplicitních příkazů v seznamu příkazů varovná ikona.

 6. Určete, zda se má příkaz používat ve všech aplikacích nebo pouze v konkrétní aplikaci.

 7. Vyberte akci, kterou má příkaz provádět.

  Některé akce vyžadují další informace. Pokud například použijete příkaz Paste Text (Vložit text), je také nutné vždy zadat text, který má být vložen.

  Chcete‑li spustit sledy úloh Automatoru, použijte volbu Spustit sled úloh a poté vyberte některý standardní sled úloh, například „Nový záznam obrazovky“. Chcete-li spustit sled úloh, který jste sami vytvořili, vyberte Jiné.

 8. Klikněte na tlačítko Hotovo.

  Vaše příkazy budou uvedeny na začátku seznamu, v oddílu Uživatel.

Kromě toho můžete používat další příkazy pro diktování, které jsou v systému macOS k dispozici pro interpunkci, typografii, formátování a další oblasti, a to i když není zapnuta funkce Vylepšené diktování.