macOS High Sierra

Když je zapnuta klíčová fráze diktování, ale některé příkazy pro diktování nefungují

Obecně platí, že když používáte klíčovou frázi diktování, není nutné tuto frázi s příkazy vyslovovat, pokud je viditelné okno odezvy.

Některé aplikace, které obsahují vlastní definované příkazy pro diktování, jako například Šachy, zobrazují okno odezvy i tehdy, když je vyžadována klíčová fráze diktování.

Pokud Šachy nebo některá aplikace třetí strany neprovádí příkaz pro diktování očekávaným způsobem, když je zapnuta fráze diktování, vyslovte příkaz i s frází – například „Computer, pawn e2 to e4“ (Počítači, táhni pěšcem z e2 na e4).