macOS High Sierra

Použití klíčové fráze diktování a nabídky

Je-li zapnuto Vylepšené diktování, můžete aktivovat klíčovou frázi diktování a s její pomocí pak zahájit diktování a používat příkazy pro diktování (někdy označované jako hlasové příkazy) i při provádění jiných akcí než diktování textu.

Klíčovou frází diktování svůj Mac upozorníte, že slova následující za frází jsou příkazem pro diktování. Pokud například zvolíte klíčovou frázi „Computer“ (Počítači), můžete namísto stisknutí klávesové zkratky pro diktování jednoduše přikázat „Computer, start dictating“ (Počítači, začínáme diktovat). Pokud aktivujete příkazy vylepšeného diktování, můžete vyslovovat příkazy jako „Computer, switch to Finder“ (Počítači, přejdi do Finderu) nebo „Computer, show numbers“ (Počítači, zobraz čísla).

Jakmile aktivujete klíčovou frázi diktování, bude do řádku nabídek přidána nabídka Diktování . Kliknutím na nabídku zobrazíte nebo skryjete seznam dostupných příkazů pro diktování a můžete zde také změnit způsob, jakým Mac reaguje na příkazy.

Poznámka: Před použitím kterýchkoli příkazů pro diktování je nejprve nutné zapnout funkci Diktování.

Zapnutí klíčové fráze diktování

 1. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Zpřístupnění a poté na Diktování.

  Otevřít panel Diktování

 2. Klikněte na „Zapnutí klíčové fráze diktování“.

  Chcete-li pro diktování používat jiné klíčové slovo než „Computer“, zadejte nové klíčové slovo. Nejlepších výsledků dosáhnete, když použijete alespoň tříslabičné slovo nebo frázi o dvou až pěti slovech.

Změna způsobu reakce Macu na příkazy pro diktování

 • Naslouchání příkazům s vyžadováním klíčové fráze: Klikněte na nabídku Diktování a vyberte v ní možnost Naslouchat s vyžadováním klíčové fráze. Toto je výchozí nastavení (lze je poznat podle položky Povinná klíčová fráze): „klíčové slovo“ v nabídce).

  Při tomto nastavení Mac rozpoznává příkazy pro diktování až po vyřčení klíčového slova. Pokud chcete například použít příkaz „Move down“ (Proveď přesun níže), musíte nejprve říci klíčové slovo či frázi, například „Computer, move down“ (Počítači, proveď přesun níže). Když vyslovíte jenom příkaz „Move down“, Mac jej neprovede.

 • Naslouchání příkazům bez vyžadování klíčové fráze: Klikněte na nabídku Diktování a vyberte v ní možnost Naslouchat bez vyžadování klíčové fráze.

  Při tomto nastavení klíčovou frázi vyslovovat nemusíte, protože Mac bude rozpoznávat příkazy pro diktování neustále. Můžete například jednoduše říci „Move down“ (Proveď přesun dolů) a Mac příkaz provede. Mějte na paměti, že pokud není klíčová fráze vyžadována, bude se Mac pokoušet provést každý příkaz, který ve svém okolí zaregistruje. Takže pokud například zaslechne „move down“ při vašem hovoru s přítelem, pokusí se tento příkaz provést.

  Poznámka: Pokud se odhlásíte ze systému nebo vypnete počítač, bude pro tuto funkci při opětném přihlášení nebo restartu počítače obnoveno výchozí nastavení (klíčová fráze je vyžadována). Chcete‑li příkazy diktovat bez klíčové fráze, vyberte v nabídce Diktování znovu položku Naslouchat bez vyžadování klíčové fráze.