macOS High Sierra

Vyhledávání slov

Při práci v aplikacích a procházení webových stránek můžete rychle vyhledat definici neznámého slova nebo fráze.

Okno Vyhledat, v němž je vidět slovo a jeho definice ve slovníku a tezauru
  • Vyhledání slova: Podržte Ctrl, klikněte na slovo nebo frázi (v některých aplikacích je musíte nejprve vybrat) a potom vyberte z nabídky zkratek příkaz Vyhledat. Případně třemi prsty klepněte na slovo nebo frázi (pokud jste v předvolbách trackpadu povolili používání gest).

    Pokud váš trackpad podporuje přitlačení, můžete ke gestu Vyhledat namísto klepnutí přiřadit toto přitlačení. (Chcete-li použít gesto přitlačení, jednoduše zatlačte prstem na trackpad, dokud neucítíte hlubší kliknutí.)

  • Zobrazení celé definice: Klikněte na odkaz „více“ na konci krátké definice.

  • Uložení slova v aplikaci Slovník: Klikněte na Otevřít ve Slovníku.

  • Zobrazení dalších informací: Dole v okně Vyhledat klikněte na některou kategorii – například Informace nebo Filmy – nebo na trackpadu přejeďte doleva nebo doprava.

  • Přidání nebo úprava zdrojů slovníku: Zobrazené slovníkové definice se liší v závislosti na zdrojích dostupných v předvolbách Slovníku. Chcete‑li přidat nebo upravit zdroje, klikněte na Konfigurovat slovníky. V okně předvoleb Slovníku vyberte požadované zdroje nebo naopak jejich výběr zrušte. Pro vybraný zdroj můžete nastavit různé volby, jako je například způsob zobrazení výslovnosti, a můžete také vybrat jazykové verze Wikipedie, v nichž chcete hledat.

Tip: Jsou‑li zapnuty Návrhy Spotlightu, může se v některých aplikacích – například v Mailu, Zprávách nebo Poznámkách – u některých položek (například u jmen umělců, míst nebo názvů filmů) zobrazovat zvýrazněný obrys nebo odkaz, což značí, že jsou k dispozici další informace o položce. Další informace v okně Vyhledat zobrazíte jednoduše kliknutím na šipku nebo odkaz. (Vaše zprávy, e‑maily ani jiný obsah se společnosti Apple neodesílá; mohou jí být zasílány jen položky identifikované jako odkazy pro funkci Vyhledat nebo související data o využití.)