MacBook Pro s výběrem motivů Keynote na obrazovce. Nalevo je vybraná kategorie Všechny motivy a napravo jsou předdefinované motivy, uspořádané v řádcích podle kategorií V levém dolním rohu je místní nabídka Jazyk a Oblast a v pravém horním rohu jsou umístěny místní nabídky Standardní a Široký

Vytváření prezentací pomocí motivů

Základem každé prezentace je motiv – předdefinovaná sada uspořádání snímků, které můžete použít jako výchozí bod. Obrázky a text nahradíte vlastním obsahem a pak podle potřeby přidáte další snímky.

Vytvoření prezentace

Nástrojový panel s tlačítky pro přidání tabulek, grafů, textových rámečků, tvarů a médií. Tlačítko Graf je vybrané a pod ním se zobrazují tlačítka různých typů grafů – 2D, 3D a Interaktivní. Pod vybraným tlačítkem 3D se nacházejí volby grafu.

Přidávání textu, fotografií, grafů a dalších prvků

Objekty, například textové rámečky, tabulky, grafy, tvary a média (obrázky, zvuk a videa), můžete přidat do kteréhokoli snímku. Objekty můžete vrstvit, měnit jejich velikosti a propojovat je s webovým stránkami nebo s dalšími snímky ve vaší prezentaci.

Seznámení s obrázky, grafy a dalšími objekty

Ovládací prvky Formát pro změnu velikosti a vzhledu vybraného videa na pravé straně obrazovky Tlačítka Styl, Film a Uspořádat podél horního okraje panelu s ovládacími prvky pro formát

Světla, fotoaparát, akce

Prezentaci můžete oživit filmy, živým videem, nahraným výkladem, hudbou a dalšími prvky.

Přidání videa nebo zvuku

Prezentace přehrávaná v režimu přehrávání v okně Monitor prezentujícího zobrazený v jednom okně a aktuální snímek přehrávaný v okně druhém

Prezentace ve všech situacích

Prezentace lze přehrávat během videokonferencí, virtuálně společně s dalšími prezentujícími, jako film s nahraným komentářem a dalšími způsoby.

Přehrávání prezentací

Ovládací prvky animace pro přidání animace k vybranému obrázku. U horního okraje bočního panelu se nacházejí tlačítka Začátek, Akce a Konec. Tlačítko Začátek je vybrané a pod ním se zobrazují ovládací prvky efektu Unášení a zvětšení.

Ohromující animované efekty

Své publikum můžete zaujmout přidáním vizuálních efektů a animací. Přidáním přechodů můžete například docílit toho, že se každý snímek prolne s následujícím, nebo můžete nechat na snímek postupně přiskakovat jednotlivá slova nadpisu.

Přidávání přechodů mezi snímky

Nabídka Spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na prezentaci spolupracují; pod jmény se zobrazují volby sdílení

Spolupráce v reálném čase

K práci na prezentaci můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí prezentaci upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání Keynote 12.1 na Macu. (Chcete‑li zjistit, kterou verzi aplikace Keynote máte, použijte příkaz Keynote > O aplikaci Keynote z nabídky Keynote na horním okraji obrazovky.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Keynote seznámit podrobněji, klikněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole. Příručku si můžete také stáhnout z Apple Books (tam, kde je tato služba k dispozici).

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Keynote.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.