MacBook Pro s výběrem motivů Keynote na obrazovce. Nalevo je vybraná kategorie Všechny motivy a napravo jsou předdefinované motivy, uspořádané v řádcích podle kategorií V levém dolním rohu je místní nabídka Jazyk a Oblast a v pravém horním rohu jsou umístěny místní nabídky Standardní a Široký

Vytváření prezentací pomocí motivů

Základem každé prezentace je motiv – předdefinovaná sada uspořádání snímků, které můžete použít jako výchozí bod. Obrázky a text nahradíte vlastním obsahem a pak podle potřeby přidáte další snímky.

Vytvoření prezentace

Nástrojový panel s tlačítky pro přidání tabulek, grafů, textových rámečků, tvarů a médií. Tlačítko Graf je vybrané a  pod ním se zobrazují tlačítka různých typů grafů – 2D, 3D a Interaktivní. Pod vybraným tlačítkem 3D se nacházejí volby grafu.

Přidávání textu, fotografií, grafů a dalších prvků

Objekty, například textové rámečky, tabulky, grafy, tvary a média (obrázky, zvuk a videa), můžete přidat do kteréhokoli snímku. Objekty můžete vrstvit, měnit jejich velikosti a propojovat je s webovým stránkami nebo s dalšími snímky ve vaší prezentaci.

Seznámení s obrázky, grafy a dalšími objekty

Ovládací prvky Formát pro změnu velikosti a vzhledu vybraného obrázku; u horního okraje panelu s ovládacími prvky se nacházejí tlačítka Styl, Obrázek a Uspořádat

Doladění každého detailu

Vzhled veškerého obsahu přidaného do snímku můžete podle potřeby přizpůsobit. vybrat jinou barvu, přidat stín, změnit průhlednost apod.

Seznámení s Keynote

Ovládací prvky animace pro přidání animace k vybranému obrázku. U horního okraje bočního panelu se nacházejí tlačítka Začátek, Akce a Konec. Tlačítko Začátek je vybrané a pod ním se zobrazují ovládací prvky efektu Unášení a zvětšení.

Ohromující animované efekty

Své publikum můžete zaujmout přidáním vizuálních efektů a animací. Přidáním přechodů můžete například docílit toho, že se každý snímek prolne s následujícím, nebo můžete nechat na snímek postupně přiskakovat jednotlivá slova nadpisu.

Přidávání přechodů mezi snímky

Nabídka Spolupráce se zobrazenými jmény uživatelů, kteří na prezentaci spolupracují; pod jmény se zobrazují volby sdílení

Spolupráce v reálném čase

K práci na prezentaci můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí prezentaci upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže v začátcích používání aplikace Keynote 10.2 na Macu. Chcete‑li zjistit, která verze aplikace Keynote je na Macu nainstalovaná, použijte příkaz Keynote > O aplikaci Keynote (z nabídky Keynote na horním okraji obrazovky). Chcete-li si tuto příručku projít, klikněte na volbu Přehled obsahu poblíž horního okraje stránky. Příručku si můžete také stáhnout z Apple Books (tam, kde je tato služba k dispozici).

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Keynote.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.