Informace o výkonu iOS na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Když je iOS zařízení pomalé nebo přestává reagovat, vyzkoušejte tyto tipy.

Zkontrolujte stav sítě

Hodně aplikací ve vašem zařízení vyžaduje pro svůj obsah a další funkce připojení k internetu. Pokud je síť, ke které jste připojení, zahlcená (například na akci, kde stejnou síť využívá najednou hodně lidí), může aplikacím nějakou dobu trvat, než se otevřou nebo než zobrazí svůj obsah. Zařízení taky může být pomalé, když se opakovaně připojuje k novým mobilním vysílačům z jedoucího auta.

I když zařízení ukazuje silný signál, může být potřeba počkat, zkusit to znova na jiném místě nebo použít dostupnou Wi-Fi. Pokud máte i nadále problémy s rychlostí, dostupností nebo výkonem mobilní sítě na různých místech, kontaktujte svého operátora.

Přečtěte si další informace o mobilních datech.

Zavřete nereagující aplikaci

Pokud nějaká aplikace přestane reagovat nebo zatuhne, může být potřeba ji vynuceně zavřít a znova otevřít.*

  1. Na iPhonu X a novějším nebo iPadu s iOS 12 přejeďte na ploše prstem nahoru ze spodní části obrazovky a uprostřed obrazovky na chvíli zastavte. Na iPhonu 8 a starším dvojitým stiskem tlačítka plochy zobrazte naposledy použité aplikace.
  2. Přejížděním doprava nebo doleva najděte aplikaci, kterou chcete zavřít.  
  3. Aplikaci zavřete vysunutím jejího náhledu nahoru. 

* Za normálních podmínek není vynucené ukončení aplikací nutné a zařízení nijak nezrychlí. Ve skutečnosti aplikaci po vynuceném ukončení trvá déle, než se spustí, protože musí znova načíst všechna data.

Přečtěte si, co dělat, když aplikace opakovaně přestává reagovat.

Ujistěte se, že máte dost úložného prostoru

Když v zařízení začne docházet úložný prostor, iOS při instalaci aplikací, aktualizaci systému, stahování hudby, nahrávání videí a dalších akcích automaticky uvolňuje místo. iOS maže jenom obsah, který se dá znova stáhnout nebo který už není potřeba. 

Úložiště v zařízení můžete zkontrolovat v Nastaveních > Obecné > Úložiště: [zařízení]. Pro co nejlepší výkon udržujte v zařízení nejmíň 1 GB volného místa. Pokud je dostupné úložiště dlouhodobě menší než 1 GB, může se zařízení zpomalit, protože iOS musí opakovaně vytvářet místo pro další obsah.

Když potřebujete uvolnit místo, zapněte následujícím postupem návrhy na úsporu místa poskytované iOS:

  1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Úložiště: [zařízení] a přečtěte si návrhy poskytované iOS.
  2. Klepnutím na Zapnout daný návrh zapněte nebo si klepnutím na název návrhu zobrazte obsah, který je možné smazat.

Pokud žádné návrhy nevidíte nebo když potřebujete uvolnit ještě víc místa, můžete projít aplikace ve vašem zařízení. Ty jsou uvedené na stejné obrazovce Úložiště: [zařízení], spolu s informací o množství místa, které zabírají.

Klepněte na aplikaci a vyberte některou z dostupných voleb:

  • Odložit aplikaci, čímž uvolníte místo, které využívá, ale necháte si na zařízení její dokumenty a data.
  • Smazat aplikaci, čímž ji úplně odstraníte spolu se všemi jejími daty.
  • U některých aplikací se může dát smazat i jenom část jejich dokumentů nebo dat.

Přečtěte si o dalších způsobech optimalizace úložiště.

Nechte vypnutý režim nízké spotřeby, když ho nepotřebujete

Režim nízké spotřeby je funkce iPhonu, která prodlužuje výdrž baterie snížením příkonu zařízení. Některé funkce jsou v režimu nízké spotřeby vypnuté a provádění některých úloh může trvat déle než obvykle. Pokud je ikona baterie žlutá, je zapnutý režim nízké spotřeby. 

Když potřebujete, aby iPhone fungoval bez omezení nízké spotřeby, doporučujeme režim nízké spotřeby nechat vypnutý. Režim nízké spotřeby zapnete a vypnete v Nastaveních > Baterie.

Přečtěte si další informace o režimu nízké spotřeby.

Chraňte zařízení před příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou

Když se zařízení hodně zahřeje kvůli vnějším podmínkám, například když ho necháte v rozpáleném autě nebo ho dlouhou dobu používáte na přímém slunci, upraví iOS jeho výkon. Přesuňte zařízení na chladnější místo, aby se jeho teplota srovnala. 

Také velmi nízké teploty mohou vaše zařízení zpomalit. Když je zařízení pomalé, protože bylo dlouho vystavené chladu, přeneste ho na teplejší místo.

Přečtěte si další informace o přijatelných provozních teplotách.

Podívejte se na kondici baterie

Všechny dobíjecí baterie jsou spotřební součástky, které chemicky stárnou a spolu s tím ztrácejí na účinnosti. Postupem času se snižuje kapacita a špičkový výkon dobíjecích baterií všech modelů iPhonu, takže nakonec potřebují vyměnit. iOS umí kondici baterie zobrazit a doporučit, když baterie iPhonu vyžaduje výměnu. Přejděte do Nastavení > Baterie a klepněte na Kondice baterie.

Zkontrolujte baterii iPhonu.

Další pomoc

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Datum zveřejnění: