Jak zjistit, kolik místa vám zbývá na iPhonu, iPadu a iPodu touch

iOS sleduje úložiště na vašem zařízení zjišťováním, kolik místa která aplikace zabírá. Využití úložiště vašeho zařízení si můžete zkontrolovat i v iTunes.

Jak iOS optimalizuje úložiště

Když vašemu zařízení začne docházet místo, iOS bude při instalaci aplikací, aktualizaci iOS, stahování hudby, nahrávání videí a dalších akcích automaticky uvolňovat volné místo.

iOS může místo uvolňovat mazáním nepotřebných částí aplikací a některého obsahu, třeba streamované hudby a videí nebo souborů uložených na iCloud Drivu. Maže taky dočasné soubory a mezipaměť zařízení. iOS maže jenom obsah, který se dá znova stáhnout nebo který už není potřeba.

Jak zjistit využití úložiště přímo na iOS zařízení

Přejděte do Nastavení > Obecné > Úložiště: [zařízení]. Může se zobrazit seznam doporučení pro optimalizaci úložiště zařízení. Pod ním uvidíte seznam nainstalovaných aplikací včetně toho, kolik místa zabírají. Klepnutím na název aplikace zobrazíte další informace o tom, jak využívá místo. Do využití se nemusejí započítat data v mezipaměti a dočasné soubory.

V podrobném zobrazení můžete:

 • Odložit aplikaci, čímž uvolníte místo, které využívá, ale necháte si na zařízení její dokumenty a data.
 • Smazat aplikaci, čímž ji úplně odstraníte spolu se všemi jejími daty.
 • U některých aplikací se může dát smazat i část jejich dokumentů nebo dat.

Pokud je zařízení skoro plné a iOS nemůže uvolnit žádné místo, může se vám zobrazit upozornění „Úložiště je téměř plné“. V takovém případě si projděte doporučení ke správě úložiště nebo sami odeberte nějaký obsah, který už nepoužíváte. 

Kategorie obsahu

iOS rozděluje využívané místo do těchto kategorií obsahu:

 • Aplikace: Nainstalované aplikace a jejich obsah.
 • Fotky: Fotky a videa uložená v aplikaci Fotky.
 • Média: Hudba, videa, podcasty, vyzvánění a grafika.
 • Mail: E-maily a jejich přílohy.
 • Apple Books: Knihy a PDF dokumenty v aplikaci Knihy.
 • Zprávy: Zprávy a jejich přílohy.
 • iCloud Drive: Obsah z iCloud Drivu stažený lokálně do tohoto zařízení.
 • Jiné: Všechno ostatní, například systémové soubory, aktualizace softwaru, hlasy Siri, soubory v mezipaměti, protokoly a další obsah.

iOS zobrazuje jen nejvyužívanější kategorie. Pokud nějaká kategorie nezabírá moc místa, počítá se jako „Jiné“. Místo zabrané systémem představuje množství úložiště, které využívá iOS a jeho podpůrné soubory. Údaj uvedený vedle položky „Systém“ se liší zařízení od zařízení a závisí na typu a modelu zařízení, zemi, operátorovi, hlasech Siri a dalších faktorech.

Doporučení pro optimalizaci úložiště

V Nastaveních v části Úložiště vám iOS může zobrazovat doporučení, jak optimalizovat úložný prostor na zařízení. Klepnutím na Zobrazit vše zobrazíte všechna doporučení pro vaše zařízení.

Přečtěte si popis každého doporučení, a pokud ho chcete přijmout, klepněte na Zapnout. Anebo na něj klepněte a podívejte se, jaký obsah můžete smazat.

Jak zjistit využití úložiště iOS zařízení v iTunes

 1. Na počítači otevřete iTunes.
 2. Připojte iOS zařízení k počítači.
 3. Vyberte své iOS zařízení v iTunes. Uvidíte lištu ukazující, kolik místa zabírají na iOS zařízení různé typy obsahu. 
 4. Když nad nějakým typem obsahu (třeba Jiné nebo Aplikace) podržíte myš, zobrazí se další informace:

Tady vidíte, jaké typy obsahu můžou na iOS zařízení být a co do nich patří:

 • Audio: Skladby, audio podcasty, audioknihy, hlasové záznamy a vyzvánění.
 • Video: Filmy, hudební videa a televizní pořady.
 • Fotky: Obsah vaší knihovny fotek, alba Fotoaparát a Fotostreamu.
 • Aplikace: Nainstalované aplikace. Obsah aplikací je uvedený v části Dokumenty a data.
 • Knihy: Knihy z iBooks, audioknihy a PDF soubory.
 • Dokumenty a data: Offline seznam četby v Safari, soubory uložené v nainstalovaných aplikacích a jejich obsah jako kontakty, kalendáře, zprávy a e-maily (včetně příloh).
 • Jiné: Nastavení, hlasy Siri, systémová data a soubory v mezipaměti.

Co jsou soubory v mezipaměti uvedené v části „Jiné“

iTunes řadí soubory v mezipaměti – ať už se jedná o hudbu, videa, nebo fotky – do kategorie Jiné, nikoli mezi ostatní hudbu, videa a fotky. Soubory uložené do mezipaměti se vytvářejí při streamování nebo zobrazování obsahu jako hudby, videí nebo fotek. Když streamujete hudbu nebo video, ukládají se vám na iOS zařízení do mezipaměti, abyste je mohli znova rychle otevřít.

Když iOS zařízení potřebuje uvolnit místo, soubory v mezipaměti a dočasné soubory automaticky smaže.

Co když se hodnoty úložiště na iOS zařízení liší od údajů v iTunes

Vzhledem k tomu, že iTunes řadí soubory v mezipaměti do kategorie Jiné, můžou se hodnoty uvedené u Hudby nebo Videí lišit. Využití úložiště na iOS zařízení zobrazíte klepnutím na Nastavení > Obecné > Úložiště: [zařízení].

Jak z iOS zařízení smazat soubory v mezipaměti

iOS zařízení soubory v mezipaměti a dočasné soubory maže automaticky, když potřebuje uvolnit místo. Nemusíte je mazat ručně.

Další informace

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: