Restartování iPadu

Přečtěte si, jak vypnout a zase zapnout iPad.

Restartování iPadu s Face ID

  1. Podržte horní tlačítko spolu s jedním z tlačítek ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvník vypnutí.
  2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne.
  3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte horní tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Restartování iPadu s tlačítkem plochy

  1. Podržte horní tlačítko, dokud se nezobrazí vypínací posuvník.
  2. Přetáhněte posuvník a počkejte 30 sekund, dokud se zařízení nevypne.
  3. Zařízení znova zapnete tak, že podržíte horní tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Když vaše iOS zařízení nereaguje nebo se nedá zapnout

Datum zveřejnění: