Když se na iPhonu nebo iPadu zobrazuje Žádná služba, Hledání nebo SOS

Pokud se na stavovém řádku vašeho iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) zobrazuje oznámení Žádná služba nebo Hledání, vaše zařízení není připojeno k mobilní síti. Když na stavovém řádku vidíte SOS nebo „Jen SOS“, na zařízení stále fungují tísňová volání.

Zkontrolujte pokrytí signálem

 • Ověřte, že se nacházíte v oblasti s pokrytím mobilní sítí.
 • Vypněte a znovu zapněte mobilní data. Přejděte do Nastavení a klepněte na Mobilní síť nebo Mobilní data. Obrazovku Nastavení > Mobilní data najdete na iPhonu i na iPadu.
 • Pokud cestujete do zahraničí, přesvědčte se, jestli máte na zařízení nastavený datový roaming. Přejděte do Nastavení > Mobilní data > Volby dat > Datový roaming.
  Horní část obrazovky iPhonu zobrazující mobilní nastavení

Když vidíte SOS nebo Jen SOS

Když na stavovém řádku vidíte SOS nebo „Jen SOS“, vaše zařízení není připojeno k síti, ale stále fungují tísňová volání. Tato funkce je k dispozici v Austrálii, Kanadě a USA.

Horní část iPhonu s textem „Jen SOS“ na stavovém řádku

Pokud jste v 3G síti AT&T

AT&T svou 3G síť postupně ukončuje. Pokud se ve stavovém řádku zařízení zobrazuje Žádná služba a máte iPhone 5s, iPhone 5c nebo starší nebo iPad 2 Wi-Fi + Cellular nebo starší, kontaktujte svého operátora a proberte s ním své možnosti. Pokud máte iPhone 6 nebo novější nebo iPad (3. generace) nebo novější, postupujte takto:

 1. Aktualizujte iPhone nebo iPad na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.
 2. Přejděte do Nastavení > Mobilní data. Potom:
  • Na iPhonu klepněte na Volby mobilních dat a poté zapněte Zapnout LTE.
  • Na iPadu zapněte LTE.

Pokud se i po provedení těchto kroků stále zobrazuje Žádná služba, kontaktujte svého operátora.

Zařízení iPhone a iPad, která podporují sítě 5G, nejsou postupným ukončováním sítí 3G ovlivněna.

Restartujte iPhone nebo iPad

Restartujte zařízení. Pokud si nejste jistí, jak to udělat, postupujte podle pokynů pro restartování iPhonu nebo restartování iPadu.

 

Podívejte se, jestli není k dispozici aktualizace nastavení operátora

Jak ručně zjistit dostupnost a nainstalovat aktualizaci nastavení operátora:

 1. Zkontrolujte, jestli je zařízení připojené k Wi-Fi nebo mobilní síti.
 2. Klepněte na Nastavení > Obecné > Informace. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se vám možnost aktualizace nastavení operátora.
 3. Pokud ve svém zařízení chcete zjistit verzi nastavení operátora, klepněte na možnost Nastavení > Obecné > Informace a podívejte se na údaj v části Operátor.

Pokud do iPhonu nebo iPadu vložíte novou SIM kartu, budete si muset stáhnout nastavení nového operátora.

 

Vypněte a znovu zapněte mobilní linku

Přejděte do Nastavení > Mobilní data a zkontrolujte, zda je mobilní linka zapnutá. Pokud je mobilní linka vypnutá, znovu ji zapněte. Pak zkontrolujte, zda máte signál.

Pokud v nabídce Nastavení > Mobilní data mobilní linku nevidíte, měli byste nakonfigurovat eSIM nebo vložit fyzickou SIM kartu. Pokud používáte fyzickou SIM kartu, vyjměte ji a vložte ji zpět.

Pokud je vaše SIM karta poškozená, nevejde se do zásuvky na SIM kartu nebo jste fyzickou SIM kartu přenesli z jiného zařízení, požádejte svého operátora o novou SIM kartu. 

Přečtěte si další informace o vyjmutí SIM karty iPhonu nebo SIM karty iPadu.

 

Resetujte nastavení sítě

Přejděte do Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat [Zařízení] > Resetovat > Obnovit nastavení sítě. Tím se resetují informace o dříve použitých Wi-Fi sítích a jejich heslech, nastavení mobilního připojení a nastavení VPN a APN.

 

Aktualizujte iPhone nebo iPad

Aktualizujte iPhone nebo iPad na nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

 

Obraťte se na svého operátora

Na poskytované služby můžou mít vliv problémy s vaším operátorem nebo účtem. Obraťte se na svého operátora:

 • Přesvědčte se, že je váš účet aktivní a má dostatečný kredit.
 • Ujistěte se, zda ve vaší oblasti nedošlo k výpadku proudu.
 • Zkontrolujte, jestli na zařízení nejsou zablokované mobilní služby a jestli máte nastavený správný datový tarif.

K údajům vašeho účtu a jejich správě má přístup jen váš mobilní operátor:

 

Další pomoc

Pokud operátor potvrdí, že s vaším účtem nebo se sítí není žádný problém, ale vy se pořád nemůžete k mobilní síti připojit, kontaktujte podporu Apple.

Pokud vedle ikony Žádná služba vidíte nějaké upozornění, přečtěte si, co s tím můžete dělat.

Datum zveřejnění: