Vliv baterie na výkon iPhonu

Přečtěte si, jak souvisí výkon iPhonu s baterií.

Naším záměrem je, aby se s iPhonem dobře pracovalo a aby práce s ním byla jednoduchá a intuitivní. K tomu je zapotřebí mnoho vyspělých technologií a chytrých řešení. Jednou z podstatných technologických oblastí jsou baterie a výkon. Technologie baterií je nesmírně složitá a výkon baterie a s ní související výkon iPhonu ovlivňuje spousta proměnných. Všechny dobíjecí baterie jsou spotřební součásti a mají omezenou životnost – jejich kapacita a výkon se postupem času zhoršují, až nakonec baterie potřebuje vyměnit. S klesajícím výkonem baterie se může měnit i výkon iPhonu. V tomto článku se dočtete bližší informace.

Lithium-iontové baterie

Baterie iPhonu využívají lithium-iontovou technologii. Ve srovnání s předchozími generacemi baterií se lithium-iontové baterie nabíjejí rychleji, vydrží déle a mají vyšší energetickou hustotu, což znamená větší výdrž při menší velikosti. Dobíjecí lithium-iontové baterie jsou pro vaše zařízení tou nejvhodnější technologií. Přečtěte si víc o lithium-iontových bateriích.

Jak maximalizovat výdrž baterie

„Výdrž baterie“ je doba, po kterou zařízení pracuje, než potřebuje dobít. „Životnost baterie“ znamená, jak dlouho baterie vydrží, než ji bude nutné vyměnit. Jedním z faktorů ovlivňujících výdrž a životnost baterie je to, jaké věci na zařízení děláte. Ale ať už zařízení používáte jakkoli, existuje pár způsobů, jak baterii pomoct. Životnost baterie se odvíjí od jejího „chemického stáří“. Je to něco jiného než prosté stáří baterie – chemické stáří zohledňuje i faktory jako počet nabíjecích cyklů nebo to, jak se o baterii staráte. Tyto tipy vám pomůžou maximalizovat výdrž baterie a prodloužit její životnost. Například pokud iPhone plánujete na delší dobu uskladnit, nechte ho nabitý jenom napůl. iPhone taky nenabíjejte nebo nenechávejte delší dobu v horkém prostředí, třeba na přímém slunci.

Chemické stárnutí baterií

Všechny dobíjecí baterie jsou spotřební součástky, jejichž účinnost v souvislosti s chemickým stárnutím klesá.

Čím je lithium-iontová baterie chemicky starší, tím horší je její schopnost udržet náboj. Důsledkem může být to, že zařízení vydrží kratší dobu, než ho budete muset zase dobít. Navíc se může zhoršovat i schopnost baterie rychle dodávat energii. Aby telefon fungoval správně, musí mít jeho elektronické součástky možnost čerpat z baterie okamžitý výkon. Jedním z faktorů ovlivňujících tento okamžitý výkon je impedance baterie. Baterie s vysokou impedancí nedokáže systému poskytovat výkon dostatečně rychle. Impedance baterie se může zvyšovat spolu s jejím chemickým stářím. Impedance se taky dočasně zvýší, když je baterie skoro vybitá nebo když se nachází ve studeném prostředí. Pokud se tyto faktory spojí s vyšším chemickým stářím, je nárůst impedance o to výraznější. Tyto chemické vlastnosti se projevují u všech běžně používaných lithium-iontových baterií.

Když zařízení čerpá energii z baterie s vyšší impedancí, napětí baterie se výrazně sníží. Elektronické součásti ale k fungování vyžadují minimální napětí. K těmto součástem patří interní úložiště, obvody i samotná baterie. Systém správy napájení rozeznává, kolik energie dokáže baterie dodat, a vyvažuje zatížení tak, aby zařízení mohlo nepřetržitě fungovat. Pokud se stane, že napájecí systém nedokáže dodávat dostatek energie k nepřetržitému provozu, zařízení se vypne, aby ochránilo elektronické komponenty. Přestože z pohledu zařízení je toto vypnutí záměrné, pro uživatele může být překvapením.

Jak zabránit neočekávaným vypnutím

Neočekávaná vypnutí jsou pravděpodobnější, když je baterie skoro vybitá, je chemicky starší nebo se nachází v chladnějším prostředí. V extrémních případech může k vypnutím docházet častěji, a to natolik, že zařízení začne být nespolehlivé nebo nepoužitelné. iOS 10.2.1 (vydaný v lednu 2017) obsahuje aktualizace pro starší modely iPhonu, které mají zařízení před neočekávaným vypínáním chránit. Patří k nim i funkce pro iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus a iPhone SE, která zařízení před nečekaným vypínáním chrání dynamickým řízením nárazových výkonových špiček, když je potřeba. V iOS 11.2 jsme tuto funkci rozšířili i na iPhone 7 a iPhone 7 Plus a do budoucna budeme náš systém řízení napájení dál zlepšovat. Jediným účelem této funkce je bránit nečekaným vypnutím, aby se iPhone dal pořád používat. Tato funkce řízení napájení je specifická pro iPhone a netýká se žádných jiných produktů Apple.

Řízení napájení funguje tak, že sleduje provozní teplotu zařízení spolu s momentálním nabitím baterie a její impedancí. Jen pokud si to tyto proměnné vyžádají, iOS dynamicky omezí maximální výkon některých systémových komponent jako procesoru nebo grafického procesoru, aby předešel nečekanému vypnutí. Výsledkem je, že zatížení se automaticky vyvažuje a systémové operace jsou víc rozložené v čase, místo aby docházelo k náhlým skokům ve výkonu. V některých případech si uživatel ani nemusí všimnout žádných změn v běžném výkonu zařízení. Záleží na tom, nakolik jeho zařízení musí využívat funkce řízení napájení.

Pokud ale zařízení vyžaduje extrémnější formy řízení napájení, může si uživatel všimnout například těchto efektů:

 • Pomalejší spouštění aplikací
 • Nižší snímková frekvence při posouvání
 • Slabší podsvícení (jas se ale dá ručně zvýšit v Ovládacím centru)
 • Až o 3 dB nižší hlasitost reproduktorů
 • Pozvolný pokles snímkové frekvence v některých aplikacích
 • V těch nejextrémnějších případech se vypne zobrazování ikony blesku v uživatelském rozhraní fotoaparátu
 • Aplikace běžící na pozadí se po otevření možná budou muset znova načíst

Řízení napájení ale nemá vliv na mnohé klíčové funkce. Patří k nim třeba:

 • Kvalita mobilního signálu a přenosová rychlost sítě
 • Kvalita zaznamenaných fotek a videí
 • Výkon GPS
 • Přesnost polohy
 • Čidla jako gyroskop, akcelerometr a barometr
 • Apple Pay

Další pomoc

Změny v řízení napájení způsobené vybitou baterií nebo nižšími teplotami jsou dočasné. Pokud je ale baterie už příliš chemicky stará, můžou být změny ve správě napájení trvalejší. Je to způsobené tím, že všechny dobíjecí baterie jsou spotřební součásti a mají omezenou životnost. Proto nakonec potřebují vyměnit. Pokud se vás tyto změny týkají a chcete zlepšit výkon svého zařízení, může vám pomoct výměna baterie.

Více o servisu a recyklaci baterií.

Pokud chcete vyměnit baterii, kontaktujte podporu Apple a zeptejte se na možnosti servisu.

Datum zveřejnění: