Vliv baterie na výkon iPhonu

Přečtěte si, jak souvisí výkon iPhonu s baterií.

iPhone je navržený tak, aby se s ním pracovalo snadno a jednoduše. Je to možné jen díky kombinaci vyspělých technologií a sofistikovaných technických řešení. Jednou z podstatných technologických oblastí jsou baterie a výkon. Technologie baterií je nesmírně složitá a výkon baterie a s ní související výkon iPhonu ovlivňuje spousta proměnných. Všechny dobíjecí baterie jsou spotřební součástky a mají omezenou životnost – jejich kapacita a výkon se postupem času zhoršují, takže nakonec potřebují vyměnit. Stárnutí baterie může vést ke změnám výkonu iPhonu. V tomto článku se dočtete bližší informace.

Lithium-iontové baterie

Baterie iPhonu využívají lithium-iontovou technologii. Ve srovnání s předchozími generacemi baterií se lithium-iontové baterie nabíjejí rychleji, vydrží déle a mají vyšší energetickou hustotu, což znamená větší výdrž při menší velikosti. Dobíjecí lithium-iontové baterie jsou pro vaše zařízení v současné době tou nejvhodnější technologií. Přečtěte si víc o lithium-iontových bateriích.

Jak maximalizovat výdrž baterie

„Výdrž baterie“ je doba, po kterou zařízení pracuje, než potřebuje dobít. „Životnost baterie“ znamená, jak dlouho baterie vydrží, než ji bude nutné vyměnit. Jedním z faktorů ovlivňujících výdrž a životnost baterie je to, jaké věci na zařízení děláte. Ale ať zařízení používáte jakkoli, existuje pár způsobů, jak baterii pomoct. Životnost baterie se odvíjí od jejího „chemického stáří“. Je to něco jiného než prosté stáří baterie – chemické stáří zohledňuje i faktory jako počet nabíjecích cyklů nebo to, jak se o baterii staráte. Tyto tipy vám pomůžou maximalizovat výdrž baterie a prodloužit její životnost. Například pokud iPhone plánujete na delší dobu uskladnit, nechte ho nabitý jenom napůl. iPhone taky nenabíjejte nebo nenechávejte delší dobu v horkém prostředí, třeba na přímém slunci.

Chemické stárnutí baterií

Všechny dobíjecí baterie jsou spotřební součástky, jejichž účinnost v souvislosti s chemickým stárnutím klesá. 

Náboj, který lithium-iontové baterie udrží, s chemickým stárnutím klesá, takže se postupně zkracuje výdrž zařízení na jedno nabití. Říká se tomu maximální kapacita baterie – míra kapacity baterie vzhledem ke kapacitě nové baterie. Navíc může klesat schopnost baterie dodávat maximální okamžitý výkon, neboli „špičkový výkon“. Aby telefon fungoval správně, musí mít jeho elektronické součástky možnost čerpat z baterie okamžitý výkon. Jedním z faktorů ovlivňujících tento okamžitý výkon je impedance baterie. Baterie s vysokou impedancí nemusí být schopna poskytnout dostatečný výkon systému, který ji právě potřebuje. Impedance baterie se může zvyšovat s jejím chemickým stářím. Impedance se taky dočasně zvýší, když je baterie skoro vybitá nebo když se nachází ve studeném prostředí. Pokud se tyto faktory spojí s vyšším chemickým stářím, je nárůst impedance o to výraznější. Tyto chemické vlastnosti se projevují u všech běžně používaných lithium-iontových baterií.

Když zařízení čerpá energii z baterie s vyšší impedancí, napětí baterie se výrazně sníží. Elektronické součástky ke správnému fungování vyžadují minimální napětí. K těmto součástkám patří interní úložiště, obvody i samotná baterie. Systém správy napájení rozeznává, kolik energie dokáže baterie dodat, a vyvažuje zatížení tak, aby zařízení mohlo nepřetržitě fungovat. Pokud se stane, že napájecí systém nedokáže dodávat dostatek energie k nepřetržitému provozu, zařízení se vypne, aby ochránilo elektronické komponenty. Přestože z pohledu zařízení je toto vypnutí záměrné, pro uživatele může být překvapením.

Jak zabránit neočekávaným vypnutím

Neočekávaná vypnutí jsou pravděpodobnější, když je baterie skoro vybitá, je chemicky starší nebo se nachází v chladnějším prostředí. V extrémních případech může k vypnutím docházet častěji, takže zařízení začne být nespolehlivé nebo nepoužitelné. iOS na iPhonu 6, iPhonu 6 Plus, iPhonu 6s, iPhonu 6s Plus, iPhonu SE, iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus dynamicky řídí výkonové špičky, aby nedošlo k nečekanému vypnutí zařízení a iPhone se dal stále používat. Tato funkce řízení výkonu je vlastní jenom iPhonu a nepoužívají ji žádné jiné produkty Apple.

Řízení výkonu funguje tak, že sleduje provozní teplotu zařízení spolu s aktuálním stavem nabití baterie a její impedancí. Jen pokud si to tyto proměnné vyžádají, iOS dynamicky omezí maximální výkon některých systémových komponent, zejména procesoru a grafiky, aby předešel nečekanému vypnutí. Výsledkem je, že zatížení se automaticky vyvažuje a systémové operace jsou víc rozložené v čase, místo aby docházelo k náhlým skokům ve výkonu. V některých případech si uživatel ani nemusí všimnout žádných změn v běžném výkonu zařízení. Záleží na tom, nakolik jeho zařízení musí využívat funkce řízení výkonu.

Pokud ale zařízení vyžaduje extrémnější formy řízení výkonu, může si uživatel všimnout například těchto jevů:

 • Pomalejší spouštění aplikací
 • Nižší snímková frekvence při posouvání
 • Slabší podsvícení (jas se ale dá ručně zvýšit v Ovládacím centru)
 • Až o 3 dB nižší hlasitost reproduktorů
 • Pozvolný pokles snímkové frekvence v některých aplikacích
 • V nejextrémnějších případech se vypne zobrazování ikony blesku v uživatelském rozhraní fotoaparátu
 • Aplikace běžící na pozadí se po otevření možná budou muset znova načíst

Na mnohé klíčové funkce ale řízení napájení nemá vliv. Patří k nim třeba:

 • Kvalita mobilního signálu a přenosová rychlost sítě
 • Kvalita zachycovaných fotek a videí
 • Výkon GPS
 • Přesnost polohy
 • Čidla jako gyroskop, akcelerometr a barometr
 • Apple Pay

Změny v řízení výkonu způsobené vybitou baterií nebo nižšími teplotami jsou dočasné. Pokud je ale baterie příliš chemicky stará, můžou být změny v řízení výkonu trvalejší. Je to způsobené tím, že všechny dobíjecí baterie jsou spotřební součástky a mají omezenou životnost. Proto nakonec potřebují vyměnit. Pokud se vás tyto změny týkají a chcete zlepšit výkon svého zařízení, může vám pomoct výměna baterie.

Pro iOS 11.3

iOS 11.3 vylepšuje tyto mechanismy řízení výkonu tím, že průběžně vyhodnocuje, jaká míra řízení výkonu je nutná, aby se předešlo nečekanému vypínání. Pokud kondice baterie umožňuje zvládat zaznamenávané nároky na špičkový výkon, míra řízení výkonu se sníží. Pokud opět dojde k nečekanému vypnutí, míra řízení výkonu se zvýší. Toto vyhodnocování probíhá průběžně, aby se řízení výkonu chovalo adaptivněji.

iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X používají vyspělejší hardwarové a softwarové řešení, které umožňuje přesněji odhadovat výkonové nároky a schopnost baterie dodávat energii za účelem maximalizace výkonu celého systému. Používají jiný systém řízení výkonu, který umožňuje iOS přesněji předvídat nečekaná vypnutí a předcházet jim. Dopady řízení výkonu díky tomu můžou být na iPhonu 8, iPhonu 8 Plus a iPhonu X méně znatelné. Postupem času se však snižuje kapacita a špičkový výkon dobíjecích baterií všech modelů iPhonu, takže nakonec potřebují vyměnit.

     

Kondice baterie (beta)

Pro iPhone 6 a novější přidává iOS 11.3 nové funkce, které zobrazují kondici baterie a doporučují, kdy je potřeba baterii vyměnit. Najdete je v Nastaveních > Baterie > Kondice baterie (beta).

Uživatelé se navíc můžou podívat, jestli je aktivní dynamické řízení výkonu, které předchází nečekanému vypnutí, a můžou tuto funkci deaktivovat. Tato funkce se aktivuje až po prvním nečekaném vypnutí zařízení s baterií, která má sníženou schopnost dodávat maximální okamžitou energii. Tato funkce se vztahuje na iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 a iPhone 7 Plus.

(Poznámka: Zařízení budou mít po aktualizaci na iOS 11.3 řízení výkonu zpočátku vypnuté; funkce se znovu aktivuje, jakmile dojde k nečekanému vypnutí zařízení.)

Všechny modely iPhonu mají základní funkce řízení výkonu, které zajišťují správné fungování baterie a celého systému podle technického návrhu a ochranu interních součástek. Zahrnuje to i chování při vysokých a nízkých teplotách a interní řízení napětí. Tento typ řízení výkonu je nutný z bezpečnostních důvodů a je očekávanou funkcí, proto se nedá vypnout.

Maximální kapacita baterie

Obrazovka Kondice baterie obsahuje informace o maximální kapacitě baterie a o její schopnosti podpořit špičkový výkon. 

Maximální kapacita baterie udává kapacitu baterie relativně ke kapacitě nové baterie. Při první aktivaci začínají baterie na 100 % a s pokračujícím chemickým stárnutím se jejich kapacita snižuje, což může mít za následek méně hodin používání na jedno nabití. 

Normální baterie je konstruovaná tak, aby si po 500 úplných cyklech nabití při používání za normálních podmínek uchovala až 80 % své původní kapacity. Roční záruka zahrnuje výměnu vadné baterie. Po uplynutí záruční doby nabízí Apple zpoplatněný servis baterie. Více o cyklech nabití.

 

Se zhoršováním kondice baterie klesá i její schopnost podávat špičkový výkon. Obrazovka Kondice baterie obsahuje část Maximální výkon zařízení, kde se můžou zobrazovat následující zprávy.

Výkon je normální

Když kondice baterie zvládá normální výkon ve špičkách bez aktivních funkcí řízení výkonu, uvidíte tuto zprávu:

Baterie momentálně podporuje maximální možný výkon zařízení.

Používá se řízení výkonu

Když jsou aktivní funkce řízení výkonu, uvidíte tuto zprávu:

iPhone se neočekávaně vypnul, protože baterie nedokázala dodat dostatečně vysoký okamžitý výkon. Bylo zapnuto řízení výkonu zařízení, aby se tato situace neopakovala. Vypnout…

Pokud řízení výkonu deaktivujete, už ho nebudete moct znovu zapnout. Znovu se automaticky aktivuje, pokud dojde k nečekanému vypnutí. Potom bude znovu k dispozici volba deaktivace.

Neznámá kondice baterie

Pokud iOS nedokáže určit kondici baterie zařízení, uvidíte tuto zprávu:

iPhone nedokáže určit kondici baterie. Autorizovaný servis Apple může baterii zkontrolovat a případně vyměnit. Další informace o servisu…

Může to být způsobeno nesprávnou instalací baterie nebo neznámou baterií.

Řízení výkonu je vypnuté

Pokud funkci řízení výkonu deaktivujete, uvidíte tuto zprávu:

iPhone se neočekávaně vypnul, protože baterie nedokázala dodat dostatečně vysoký okamžitý výkon. Bezpečnostní řízení výkonu zařízení bylo ručně vypnuto.

Pokud dojde k dalšímu nečekanému vypnutí zařízení, funkce řízení výkonu se znovu aktivují. Potom bude znovu k dispozici volba deaktivace.

Zhoršená kondice baterie

Pokud se podstatně zhoršila kondice baterie, zobrazí se následující zpráva:

Kondice baterie je značně zhoršená. Autorizovaný servis Apple může baterii vyměnit a obnovit tak plný výkon a kapacitu. Další informace o servisu…

Tato zpráva neznamená bezpečnostní problém. Baterie se dá nadále používat. Můžete ale zaznamenat výraznější problémy s baterií a výkonem. Chování zařízení zlepší vyměněná nová baterie.

Další pomoc

Pokud v důsledku starší baterie došlo ke zhoršení výkonu zařízení a chcete pomoct s výměnou baterie, informujte se na možnosti servisu na podpoře Apple.

Více o servisu a recyklaci baterií.

Datum zveřejnění: