Pomoc s displejem iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Přečtěte si co dělat, když máte problémy s displejem nebo když nereaguje dotyková obrazovka.

Porovnejte displej svého zařízení s jedním z níže uvedených obrázků a přečtěte si, jak vyřešit váš konkrétní problém. Pokud svůj problém níže nevidíte nebo potřebujete další pomoc, kontaktujte podporu Apple nebo zařízení vezměte do Apple Storu nebo k autorizovanému poskytovateli servisu Apple.

Displej nereaguje na dotyk

Pokud displej nebo jeho část nereaguje, zkuste zařízení nuceně restartovat:

  • iPhone 8 a novější: Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zesílení hlasitosti. Potom stiskněte a rychle uvolněte tlačítko zeslabení hlasitosti. Nakonec stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7 nebo iPhone 7 Plus: Současně stiskněte a aspoň na 10 sekund podržte boční tlačítko a tlačítko zeslabení hlasitosti, dokud se nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 6s a starší, iPad nebo iPod touch: Současně stiskněte a aspoň na 10 sekund podržte tlačítko plochy a horní (nebo boční tlačítko), dokud se nezobrazí logo Apple.

Pokud displej stále nereaguje na dotyk, kontaktujte podporu Apple.


Obrazovka je černá nebo zařízení nejde zapnout

Přečtěte si co dělat, když je obrazovka černá, případně má jinou jednolitou barvu, nebo když zařízení nejde zapnout.

Prázdná obrazovka iPhonu


Na obrazovce se zobrazuje výzva Připojit k iTunes

Přečtěte si co dělat, když se na obrazovce zobrazuje výzva Připojit k iTunes.

obrazovka Připojit k iTunes


Displej je hodně tmavý nebo hodně světlý


Ikony na displeji jsou příliš velké

Když jsou ikony na displeji příliš velké, můžou být zvětšené. Přečtěte si, jak na iPhonu, iPadu a iPodu touch upravit nastavení zvětšení.

příliš velké ikony


Barvy na displeji jsou zkreslené

Když jsou barvy na displeji zkreslené, může být potřeba upravit barevné filtry. Přečtěte si, jak na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch použít Přizpůsobení displeje.

barvy jsou zkreslené


Pokud je displej příliš citlivý

Pokud je displej příliš citlivý nebo nereaguje na dotyk podle očekávání:

  1. Restartujte zařízení.
  2. Zkontrolujte, že je obrazovka čistá, bez špíny nebo kapek vody.
  3. Odpojte případné doplňky Lightning.
  4. Sejměte případná pouzdra nebo chrániče displeje.

Pokud je displej stále příliš citlivý nebo provádí akce, aniž byste se ho dotkli, kontaktujte podporu Apple.


Datum zveřejnění: